pH& PPM

Přizpůsobení rostlinám
Co je pH? Jedná se o otázku, která nové pěstitele zpravidla zarazí a donutí je sáhnout po dýmce. pH se vztahuje na úroveň zásaditosti nebo kyselosti dané „věci“, v tomto případě kapaliny. Kapalina je živný roztok, který se používá k pěstování rostlin. Hodnota pH začíná na čísle 0 a stoupá až na číslo 14. Hodnota 7,0 je považována za neutrální, přičemž hodnoty nad 7,0 jsou alkalické a hodnoty pod 7,0 jsou kyselé. Možná se sami sebeptáte, proč je to důležité. Kdybyste byli chemici, už byste to věděli. Protože nejste, zde je zdůvodnění.
Živnýroztok, který používáte, je v podstatě koktejl různých chemikálií. Tyto chemické látky mohou vzájemně reagovat v procesu, který se nazývá kovalentní vazba a tvoří nové chemikálie, které nejsou žádané. Nejsou žádané, protože je rostlina nemůže využít. Tento proces kovalentní vazby je do značné míry závislý na pH roztoku obsahujícího chemikálie, v tomto případě vody. U chemikálií, které se používají ve vašem hydroponickém roztoku, by chemik řekl, že optimální pH by bylo 7,0, což je neutrální. Důvodem je, že při udržení neutrální hodnoty roztoku bude kovalentní spojování součástí v něm omezeno na minimum.
Ale vzhledem k tomu, že rostliny konopí preferují pro optimální růst odlišnou hodnotu pH, snižte pH i za cenu malé ztráty výživové hodnoty. Rychle rostoucí rostliny obecně upřednostňují nižší pH v rozmezí od 5,2 do 5,9. Naštěstí nižší pH naváže méně živin než vyšší pH.
Pokud hodnota pH překročí optimální rozmezí 5,2 až 5,9, objeví se nežádoucí hladiny nedostatku živin a toxicity, které mohou rostlinám vážně bránit ve vývoji. Buďte bdělí.
Při zkoumání různých používaných hydroponických metod bylo možno zaznamenat, že většina používaných pěstebních médií je relativně inertních (rockwool, štěrk, písek apod.). To znamená, že pěstební médium nebude reagovat s živinami v roztoku. Pro metody, které používají inertní média, je pro optimální absorpci prvků doporučeno pH 5,2. Při této úrovni pH kořeny nejúčinněji vstřebávají živiny v roztoku. Pokud musí kořen pracovat méně na asimilaci požadovaných živin, zbytek rostliny ztoho bude profitovat.
pH& PPM

Části na million (Parts Per Million -PPM)

Vyrovnání koncentrace živného roztoku v různých obdobích růstu dále zvyšujemíru asimilace živin. Koncentrace roztoku se měří v částech na milion (PPM).
Obvykle u nově připraveného klonu nepoužíváte žádný živný roztok, takže PPM není v této fázi problém. Mladé, uchycené sazenice nebo zakořeněné klony však obecně začínají od 500 do 600 ppm. Tato hodnota je během období růstu vrcholu listů zvýšena na 800 až 900 PPM. Během období květu se PPM
dále zvyšuje na 1000 PPM. To je hodně živin a jsou zapotřebí. Každá kapka. Je dobakvetení, kdy budevaše rostlinapotřebovat nejvíce živin.Poté, co se květy vyvinou vpalice, budete muset přemýšlet o odstranění chemikálií z vašeho nového produktu. V této době rostlina stále potřebuje živiny, avšak v nižší koncentraci. Doporučuje se proto na několik dní snížit koncentracina 400 až 500 PPM, aby se vyloučily živiny, které se nahromadily-nechcete je přeci kouřit.
V tomto okamžiku někteří lidé nechávají své rostliny hladovět, aby stimulovali reakci pro přežití, kdy se v rostlině generuje více přirozených olejů, protože bojuje proti dehydrataci.U takto řízeného sucha bylo prokázáno, že zvyšuje hladinu olejů v rostlině, a tím i THC (dobré věci).
Tento obecný popis procesu růstu vám dá znalosti o pokročilejších rozhodnutích o pH a koncentraci vašeho živného roztoku. Vše však musí být použito s ohledem na teplotu a světlo.

Teplota& světlo

Optimální teplota pro hydroponické roztoky je obecně 24 stupňů Celsia. Při této teplotě se většina prvků snadno vstřebá a atmosférický kyslík nejlépe proniknedo vašeho živného roztoku. Někteří pěstitelé zdůrazňují, že zvýšení teploty zvyšuje rychlost fotosyntézy, a to je pravda. Musíte však uspokojit potřeby vaší rostliny a vyhnout se překročení maximální teploty 25 °Cvašeho roztoku. Některé z nejznámějších hydroponických sestavmají oblast kořenů / roztoku oddělenéod oblasti pro růst/ listy. Oblast pro růst/ listyje udržována teplejší než místo pro kořeny / roztok, čímž se získává to nejlepší z obou světů. Určitě si přečtěte jeden zbudoucích článků, který se tomuto tématu věnuje; je to skvělé čtení.
Jak jsem se zmínil dříve, kovalentní vazba je prokletí hydroponického zahradníka. Vyhýbejte se této situci za každou cenu. Vněkterých situacích se to snadněji řekne, než udělá, musíte ale vědět, čemu čelíte.
Ukaždé kovalentní vazby, která se vyskytne, je využitaurčitá energie. Tato energie je převzata z okolí ve formě tepla, chemické energie nebo světla. Pokud budete muset najednou smíchat velké dávky živného roztoku nebo si koupíte předem smísený, uchovávejtejejve tmě a především v chladu. Uchovávání roztoku v chladném a tmavém prostředí nedává chemikáliím potřebnou energii k tomu, co by chtělyudělatnestabilní chemikálie -vytvořit stabilní kovalentní vazby.
První chemikálií, která bude chtít vytvořitkovalentní vazbu, je obvykle železo. Železo je proslulé tím, že vytvářívazby s čímkoli, co projde kolem. Pokud homusíte přidat do roztoku živin s jinými stopovými chemikáliemi, udělejte to těsně před tím, než dodáte roztok rostlinám. To dákořenům šanci bojovat s ostatními chemikáliemi v roztoku, včetně samotného železa.
pH& PPM

Měření pH& PPM

Měření pH je poměrně snadné, a pokud jde o metody, existuje mnoho možností. Nejlevnější a nenáročná metoda vyžaduje odebírání vzorku z roztoku živin. Ten se vloží do čisté lahvičky, kterou dostanete se soupravou pro měření pH. pHotestujetetak, že do lahvičky kápnete vzorek jiné kapaliny, která je součástí balení (NE roztoku). Tato kapalina roztok obarví, obvykle odstíny zelené nebo modrozelené. Tato barva je pak porovnána s barevným grafem dodávaným se sadou. Nejbližšíbarva označuje pH roztoku.
Metoda, kterou používám, je velmipřesná a zahrnuje nákup poměrně levného pH metru. Měřič testuje pH na desetinu bodu a ukázal se být nepostradatelným-dobrý nákup.
Další měřicí přístrojtestuje PPM roztoku jako celku. Neexistuje žádný jiný způsob, lidi. Pokud chcete řídit PPM vašeho živného roztoku, musíte si měřič koupit. Pokud pěstujetepouze jednorázověnebo jen několiknajednou, pořiďte silevnější přístrojnebo namíchejte směs živin podle gramůdlepokynůna etiketě. Pokud jedete naplno a pěstujetepro všechny své přátele, utraťtetrochu víc a pořiďte sispolehlivost, kterou dostanetes kvalitním výrobkem.

ÚpravapH& PPM

Nyní víte, co je to pH a PPM a jak na nich závisí kovalentní vazby. Výborně. Ptáte se, jak nově získané vědomosti využít? Je to jednoduché.Přidáte kyselinu.
Vědět, co a kdyse má přidávat je největším předpokladem pro pěstitelský úspěch. Když je hodnota pH příliš vysoká (alkalická), může být snížena pomocí ledku, kyseliny sírové nebo fosforu. Pokud je hodnota pH příliš nízká, může být zvýšena pomocí uhličitanu vápenatého, vápna nebo potaše. Většina hnojiv způsobuje změnu pH v živném roztoku. Přidání hnojiva do živného roztoku téměř vždy vede ke kyselejšímu pH. Podle toho jej upravte.
Správný způsob, jak všechny tyto chemikálie zvládnout, je důležitý. Prvnímobecným pravidlem je nedělat to, když jste zkouření. Prostě to nedělejte -rostliny v případě potřeby jedno chybějící „krmení“ přežijí. Dalším obecným pravidlem je použití skla nebo plastu, nikdy kov. Živiny s volnými prvky v kovu reagují a naruší se tak jejich poměr. Se sklem nebo plastem tento problém není, takže nejdřív zajděte do oddělení kuchyňských potřeb v nejbližším obchodním domě.
Nikdy nepřidávejte kyselinu přímo do nádrže s živinami. Naplňte malou skleněnou nádobkuživinami, které chcete vyvážit, a přidejte několik kapek nezbytné chemikálie. Dobře vše zamíchejte a do velké nádrže přidávejte najednou jen malá množství, dokud nedosáhnete správné rovnováhy pH. To je vše, na co je zapotřebí myslet.
V průběhu času množství solí, které vznikají při rozkladu hnojiv v médiu, způsobuje, že je roztok stále kyselejší. Koncentrace těchto solí v médiu nakonec zastaví vývoj rostliny a způsobí hnědnutí listů. Jak rostlina stárne, její kořeny jsou méně účinné při přenosu živin k listům. Abyste zabránili hromadění těchto solí v médiu a zajistili, že rostlina získá veškeré potřebné živiny, propláchněte systém každých pár týdnů čistou vodou s vyváženým pH. Udělejte to místo cyklu podávání živin.
Vždy probíhala velká diskuse o tom, kdy pH upravovat -před a po přidání živin do vody, nebo jenpoté. Mluvili jsme sodbornicí a ta nám řekla, že je lepší před i po. Důvodem je, že voda je zřídka přesně neutrální. Je buď kyselá,nebo zásaditá, v závislosti na oblasti, kde žijete. Náš chemik říká, že způsob, jakým to dělají odborníci, je na prvním místě neutralizace vody (pH 7,0). Pak se k chemicky neutrálnímu roztoku přidají živiny a nastaví se požadovaný rozsah v rozmezí pH 5,2 až 5,9. Dává to smysl.
To bylo několik slov kpH, PPM a kovalentním vazbám.

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu