Správné pH – základ úspěšného pěstování

MichalS
24 Aug 2021

Optimální pH v kořenové zóně je zřejmě jedním z nejpodstatnějších aspektů při pěstování rostlin. Jak pH ovlivňuje rostliny a co s tím jako pěstitel můžete dělat?


Co že vlastně je to pH? Tohle standardizované měření kyselosti bylo vyvinuto v Carlsberg Laboratory v roce 1909. Jde v podstatě o „sílu vodíku“, protože stupnice slouží k měření množství vodíkových iontů v roztoku. Tyto ionty ovlivňují jeho kyselost a chemickou reakci. Stupnice pH začíná od 0 (silně kyselé) do 14 (silně alkalické), přičemž pH 7 představuje neutrální bod.

Proč je pH tak důležité pro rostliny

Hodnota pH přímo ovlivňuje dostupnost živin pro kořeny má tedy výrazný vliv na růst rostlin. Každá živina je hodnotou pH ovlivněna odlišně, nicméně většina je kořenům dostupná v rozmezí pH 5,2 - 6,2 (mírně kyselé). Proto je tak důležité měření pH. Kořeny potřebují živiny rozpuštěné ve vodě, aby je mohli přijmout. 

 • Většina minerálů a živin se lépe rozpouští v mírně kyselých půdách. 
 • V neutrálních až mírně alkalických půdách se mohou některé prvky „zablokovat” a rostlina je nemůže využít. To platí hlavně pro kovy – železo, měď, mangan, zinek a bór. 
 • Naopak ve velmi kyselé půdě klesá rozpustnost fosforu, vápníku a hořčíku. Fosfor sice v půdě není nikdy snadno rozpustný, ale nejlépe dostupný je při pH kolem 6,5. 

Živiny pro správný vývoj rostliny dělíme do kategorií: 

 • makroživiny (prvky potřebné ve větším množství), které se dále dělí na primární a sekundární živiny 
 • mikroživiny, neboli stopové prvky (prvky potřebné ve velmi malém množství). 

Poznejte nevhodné pH včas!

Nedostatky v oblasti pH, potažmo dostupnosti živin se projeví nejdříve na listech. Lze je proto dobře pozorovat. Například málo železa (Fe) se může projevit velmi rychle. Pokud pH u kořenů stoupne nad 7 bude rostlinám k dispozici méně než polovina železa. Při hodnotách pH 8,0 zbude už jen minimální množství Fe, protože dojde k přeměně na hydroxid železitý. 

Jak se nedostupnost (zablokování) živin v důsledků pH projeví na listech? Uvidíte skvrny – chlorózy a nekrózy listů. Chloróza znamená žloutnutí nebo vybělení tkáně v důsledku ztráty chlorofylu. Nekróza je odumírání tkáně a projevuje se jako tmavě hnědé fleky na listech.

To, v jaké části rostliny se symptomy nedostatků projeví má svoji logiku. Jde o tom, že některé prvky se v rostlině mohou přesunovat (jsou mobilní), zatímco jiní nikoliv. Prvky s velmi nízkou mobilitou jsou bór, vápník, měď, železo, mangan, molybden a zinek. Jejich nedostatky se ukážou u mladších listů, protože rostlina sem neumí živiny mobilizovat ze starších listů. Mobilnějšími prvky jsou dusík, draslík a hořčík. Nedostatky těchto prvků budou znát u starších listů rostlin – živiny se přemisťují ze starších částí rostliny do mladších, kde je potřeba více živin pro nový růst.

Udržování pH

Důležité je vědět, že správná hodnota pH závisí také na pěstebním médiu. V hydroponii je správné pH nižší, než v půdních substrátech. Přesněji to vypadá takto:

 • Substráty na bázi rašeliny pH 5,8 - 6,5
 • Kokosové substrát pH 5,5 - 6,2 
 • Hydroponie, aeroponie pH 5,2 - 6,2


I když pěstitel zná správné rozmezí pH, běžně nastávají výkyvy a kolísání pH. To může mít mnoho důvodů a je to kapitola sama pro sebe. Na závěr si proto dáme pár tipů, jak pH udržovat v normě:

 • upravujte pH zálivky na požadovanou hodnotu
 • dodržujte dávkování hnojiv (vysoké koncentrace hnojiv snižují pH)
 • dodržujte optimální režim zalévání (přemokření a přesušení je špatně)
 • měřte průběžné hodnotu pH odtékající zálivky (tzv. run-off)

Nevhodné pH v substrátu můžete napravit proplachováním. Viz tento článek.

 

M
MichalS