Porozumění a měření pH

Soft Secrets
28 Nov 2018
Co je pH? Jedná se o otázku, která nové pěstitele zpravidla zarazí a donutí je sáhnout po dýmce. pH se vztahuje na úroveň zásaditosti nebo kyselosti dané „věci“, v tomto případě kapaliny. Kapalina je živinový roztok, který se používá k pěstování rostlin. Hodnota pH začíná na čísle 0 a stoupá až na číslo 14. Hodnota 7,0 je považována za neutrální, přičemž hodnoty nad 7,0 jsou alkalické a hodnoty pod 7,0 jsou kyselé. Otázka, kterou je třeba si položit, je, proč je to důležité. Živinový roztok je v podstatě koktejl různých chemikálií. Tyto chemické látky mohou vzájemně reagovat v procesu, který se nazývá kovalentní vazba a tvoří nové chemikálie, které nejsou žádané. Nejsou žádané, protože je rostlina nemůže využít. Tento proces kovalentní vazby je do značné míry závislý na pH roztoku obsahujícího chemikálie, v tomto případě vody. U chemikálií, které se používají ve vašem hydroponickém roztoku, by chemik řekl, že optimální pH by bylo 7,0, což je neutrální. Důvodem je, že při udržení neutrální hodnoty roztoku bude kovalentní spojování součástí v něm omezeno na minimum. Porozumění a měření pH Ale vzhledem k tomu, že rostliny konopí preferují pro optimální růst odlišnou hodnotu pH, snižte pH i za cenu malé ztráty výživové hodnoty. Rychle rostoucí rostliny obecně upřednostňují nižší pH v rozmezí od 5,2 do 5,9. Naštěstí nižší pH naváže méně živin než vyšší pH. Pokud hodnota pH překročí optimální rozmezí 5,2 až 5,9, objeví se nežádoucí hladiny nedostatku živin a toxicity, které mohou rostlinám vážně bránit ve vývoji. Buďte bdělí. Při zkoumání různých používaných hydroponických metod bylo možno zaznamenat, že většina používaných pěstebních médií je relativně inertních (rockwool, štěrk, písek apod.). To znamená, že pěstební médium nebude reagovat s živinami v roztoku. Pro metody, které používají inertní média, je pro optimální absorpci prvků doporučeno pH 5,2. Při této úrovni pH kořeny nejúčinněji vstřebávají živiny v roztoku. Pokud musí kořen pracovat méně na asimilaci požadovaných živin, zbytek rostliny z toho bude profitovat.

Měření pH

Měření pH je poměrně snadné, a pokud jde o metody, existuje mnoho možností. Nejlevnější a nenáročná metoda vyžaduje odebírání vzorku z roztoku živin. Ten se vloží do čisté lahvičky, kterou dostanete se soupravou pro měření pH. Otestujte pH tak, že do lahvičky kápnete vzorek jiné kapaliny, která je součástí balení (NE roztoku). Tato kapalina roztok obarví, obvykle odstíny zelené nebo modrozelené. Tato barva je pak porovnána s barevným grafem dodávaným se sadou. Nejbližší barva označuje pH roztoku. Toto jednoduché řešení s sebou nese určitá omezení, z čehož nejdůležitější je obtížnost při rozhodování o tom, která barva je nejblíže tomu, co vám přineslo plody při vaší předchozí sklizni. Sady se prodávají za 100 až 200 korun.

Nastavení pH

Vědět, jaká chemická látka se má přidávat k živinovému roztoku a kdy tak učinit je největším předpokladem pro pěstitelský úspěch. Když je hodnota pH příliš vysoká (alkalická), může být snížena pomocí soli, kyseliny sírové nebo fosforu. Pokud je hodnota pH příliš nízká, může být zvýšena pomocí uhličitanu vápenatého, vápna nebo potaše. Většina hnojiv způsobuje změnu pH v živném roztoku. Přidání hnojiva do živného roztoku téměř vždy vede ke kyselejšímu pH. Podle toho jej upravte. Správný způsob, jak všechny tyto chemikálie zvládnout, je důležitý. Prvním obecným pravidlem je, že to neděláte, když jste zkouření. Prostě to nedělejte - rostliny v případě potřeby jedno chybějící „krmení“ přežijí. Dalším obecným pravidlem je použití skla nebo plastu, nikoli kovu. Živiny s volnými prvky v kovu reagují a naruší se tak jejich poměr. Se sklem nebo plastem tento problém není, takže nejdřív zajděte do oddělení kuchyňských potřeb v nejbližším obchodním domě. Nikdy nepřidávejte kyselinu přímo do nádrže s živinami. Naplňte malou skleněnou nádobku s živinami, které chcete vyvážit, a přidejte několik kapek nezbytné chemikálie. Dobře vše zamíchejte a do velké nádrže přidávejte najednou jen malá množství, dokud nedosáhnete správné rovnováhy pH. To je vše, na co je zapotřebí myslet. V průběhu času množství solí, které vznikají při rozkladu hnojiv v médiu, způsobuje, že je roztok stále kyselejší. Koncentrace těchto solí v médiu nakonec zastaví vývoj rostliny a způsobí hnědnutí listů. Jak rostlina stárne, její kořeny jsou méně účinné při přenosu živin k listům. Abyste zabránili hromadění těchto solí v médiu a zajistili, že rostlina získá veškeré potřebné živiny, propláchněte systém každých pár týdnů čistou vodou s vyváženým pH. Udělejte to místo cyklu podávání živin. Vždy probíhala velká diskuse o tom, kdy pH upravovat - před a po přidání živin do vody, nebo těsně poté. Mluvili jsme s odbornicí a ta nám řekla, že je lepší před i po. Důvodem je, že voda je zřídka přesně neutrální. Je buď kyselá nebo zásaditá, v závislosti na oblasti, kde žijete. Náš chemik říká, že způsob, jakým to dělají odborníci, je neutralizace vody (pH 7,0) na prvním místě. Pak se k chemicky neutrálnímu roztoku přidají živiny a nastaví se požadovaný rozsah v rozmezí pH 5,2 až 5,9. Dává to smysl. Thomas Valentine
S
Soft Secrets