Piráti chtějí legalizaci konopí pro osobní potřebu

Piráti chtějí legalizaci konopí pro osobní potřebu

Piráti svolali na poslední srpnový den tiskovou konferenci, na níž představili svou představu legalizace konopí pro osobní potřebu. Za řečnickým pultem se kromě zástupců této strany objevil například i bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, nebo předseda sdružení Legalizace.cz Robert Veverka. I kdyby návrh neprošel, slibuje tento krok sám o sobě posun v problematice užívání marihuany.

Tisková zpráva České pirátské strany:

Česká pirátská strana má připravenou novelu zákona, která umožňuje pěstování, zpracování a držení omamného konopí pro vlastní potřebu každé dospělé osobě s trvalým pobytem na území ČR. Veřejnost měla do poloviny října možnost vyjádřit se k návrhu v rámci veřejné konzultace.

Ta proběhla na webové stránce www.regulacekonopi.cz a zúčastnit se jí mohl každý občan České republiky starší 18 let. V době uzávěrky tohoto vydání Soft Secrets nebyly výsledky ještě známy, zájemci je naleznou na výše uvedené stránce.

Výstupy veřejné konzultace budou zohledněny ve finálním znění návrhu zákona a zároveň využity jako podklad pro podzimní odborný seminář na půdě Poslanecké sněmovny. Mezitím bude návrh podroben i kritice expertní skupiny složené z odborníků na protidrogovou politiku a zástupců institucí dotčených chystanou regulací.

Piráti chtějí legalizaci konopí pro osobní potřebu
Zleva: Předseda Pirátů Ivan Bartoš, poslanec Pirátů Tomáš Vymazal, bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, předseda sdružení Legalizce.cz Robert Veverka

Inspirací pro navrhovanou změnu zákona se stala Kanada, která v červnu letošního roku přijala zákon umožňující dospělým lidem konopí nejen legálně pěstovat a přechovávat pro osobní potřebu, ale také si ho pro rekreační účely obstarat ve státem kontrolovaných obchodech. „Naše novela je zdrženlivější a počítá pouze s možností samopěstování za přesně daných pravidel. Netajíme se však skutečností, že kanadský zákon se stal významnou předlohou při tvorbě návrhu regulace konopí v České republice“ dodává poslanec Tomáš Vymazal.

Regulace pěstování konopí je cestou k výraznému omezení černého trhu s omamnými látkami, ochraně nezletilých a ukončení stigmatizace a kriminalizace konopí i jeho uživatelů. Zároveň je částečnou odpovědí na letitý problém nedostatku léčebného konopí, které je velmi drahé a nadto prakticky není k dispozici.

Výňatek z webu www.regulacekonopi.cz s informacemi o předloženém návrhu

Pěstování malého množství konopí pro osobní potřebu umožní každému dospělému člověku vypěstovat si a sklidit až 5 rostlin konopí bez jakéhokoli trestního nebo jiného postihu. Pěstiteli tak nebude hrozit ani pokuta, ani zabavení pěstovaného konopí pod podmínkou, že k pěstovanému konopí zamezí přístupu třetích osob.

Návrh zákona zajistí každému pěstiteli možnost usušit, zpracovat a doma v uzamčeném prostoru přechovávat až 1 250 g sušených květů vypěstovaného konopí. Návrh vychází z předpokladu, že z jedné konopné rostliny je při řádném pěstování možné získat až 250 g sušeného květenství.

Návrh umožní dospělému člověku držet mimo bydliště až 30 g sušeného konopí.

Návrh uzákonění pěstování pro osobní potřebu se týká pouze zletilých a bezúhonných osob s trvalým pobytem na území ČR. Návrh prosazuje striktní omezení dostupnosti konopí nezletilým, poskytnutí konopí neplnoletým občanům bude i nadále klasifikováno jako závažný trestný čin.

Chceme dospělým lidem umožnit pěstování konopí pro osobní potřebu za přesně definovaných podmínek, protože vycházíme z principu kontrolované dostupnosti psychotropních látek.

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu