Měřící přístroje Část 1.

Měřící přístroje Část 1.

By Jorge Cervantes – jorge@marijuanagrowing.com

Měřící přístroje Část 1.
Poměrně nízká investice do přesných měřících přístrojů vám může zajistit správné informace potřebné pro správná pětitelská rozhodnutí

Měřicí přístroje umožňují zahradníkům měřit konkrétní prvky, aby mohl všechny postupně vylepšovat. Měřicí přístroje také pomohou najít nejslabší místo v řetězci růstu. Měřicí přístroje a testovací soupravy měří vzduch, vodu, pěstební média, elektřinu, světlo, zvuk a další. Může jít o analogové či digitální zařízení, nebo reagenční testovací soupravy. Digitální a analogové měřiče provádějí stovky testů; testovací sady jsou omezeny na spotřební materiál, který je třeba měnit.

Kryt přístroje by měl být odolný a vodotěsný a přístroj by mělo být snadné kalibrovat (v případě potřeby) nebo se kalibrovat automaticky, ačkoli některé citlivější přístroje s pevně uzavřeným krytem musí být pravidelně zasílány k výrobci pro kalibraci. Mezi další důležité funkce patří: automatická teplotní kompenzace (ATC), měření teploty ve stupních Fahrenheita (°F) nebo stupních Celsia (°C), podsvícený LCD displej, mikroprocesor, paměť, vyměnitelná elektroda, široká škála přesných měření, nastavení přesnosti přesnost (+/-), možnost propojení s počítači nebo mobilními telefony a dostupnost v ručních / přenosných modelech nebo modelech k připevnění na zeď nebo na skříň, které obsahují baterii a podrobné instrukce. Některé měřiče jsou za příplatek k dispozici s dálkovými sondami. Některé měřiče mohou mít několik komponent a bezdrátovou komunikaci. Mějte také na paměti, že některé měřiče jsou vystaveny kontaminaci a stárnutí.

Několik měřičů je zásadních – zkoušečky elektrického obvodu, teploměry a vlhkoměry. Tato zařízení vám umožní měřit teplotu vzduchu a vlhkost (vlhkost).
Teploměry mohou také měřit teplotu půdy a živinného roztoku. Dalšími důležitými měřiči jsou pH a EC metry (měřiče elektrické vodivosti), které měří počet dílů na milión (ppm) a celkové množství rozpuštěných pevných částic (TDS). Dražší modely těchto měřidel umí trvale měřit a ukládat záznam, který lze nahrát na počítač, mobilní telefon nebo na internetové stránky. (Je snadné nastavit bezpečnostní kameru a hlídat ji pomocí iPhonu, iPadu, telefonem s Androidem nebo počítače. Data mohou být poté analyzována a na výsledky správně reagovat. Nicméně mnoho pěstitelů léčebného konopí tyto citlivé informace pomocí telefonu nikdy neposílají.)
Tabulka zahradních měřičů zobrazuje doporučená zařízení pro „Základní“ a „Pokročilé“ zahrádky. Využívejte tyto informace pouze jako vodítko. Ceny jsou přibližné a mohou se v jednotlivých zemích lišit, jsou jen orientační.

Chcete-li vidět více než 1800 vědeckých videí o tom, jak ovládnout jakýkoli měřicí přístroj, který si dovedete představit, zadejte do webového prohlížeče „MIT Digital Lab Techniques Manual“. Klikněte na odkaz YouTube a přejdete na videa Massachusetts Institute of Technology.

Můžete také do Googlu zadat „video digitální (název / typ měřidla)“ a zobrazit mnoho videí, jak kalibrovat a používat konkrétní přístroje.

V jednom obchodě může být obtížné najít všechny přístroje, které chcete. Musel jsem jít do obchodu s autodíly koupit například digitální laserový teploměr, namísto zahradnického centra. Hledejte, vyhledávejte a objednávejte každý přístroj, který potřebujete zadáním „Koupit (název měřidla)“ do webového prohlížeče.

Měřiče vzduchu

Anemometry měří rychlost proudění vzduchu / větru. Jsou to běžné meteorologické stanice. Existují dvě třídy anemometrů; jeden měří rychlost větru a druhý měří tlak větru, oba údaje spolu souvisí. Anemometry navržené pro jeden údaj poskytnou informace o obou. Ruční měřiče pracují dobře pro měření větru venku v mikroklimatech.

Měřící přístroje Část 1.
Anemometr

Já svůj anemometr používám k měření větru kolem venkovní zahrady. V interiéru používám měření rychlosti proudění vzduchu při instalaci ventilátorů a cirkulačních ventilátorů. Pohybujte jím zahradou a uvidíte, jak špatné je proudění vzduchu mezi rostlinami!

Elektrochemické snímače oxidu uhličitého (CO2) měří elektrickou vodivost vzorku vzduchu buď v alkalickém roztoku, nebo v destilované / deionizované vodě. Tyto systémy jsou poměrně levné, ale mají nevýhody: omezená přesnost a citlivost na teplotu a znečišťující látky ve vzduchu. Většina senzorů nebo měřičů CO2 jsou nedisperzní infračervené (plynové) snímače (NDIR) a senzory chemického plynu.

Tyto snímače se používají v klimatizacích, zahradnictví, stavebnictví a bezpečnostním průmyslu pro sledování kvality ovzduší a úrovní CO2. NDIR snímače měří infračervené záření vyzařované ze zahřívaného povrchu. Většina zařízení může měřit od 0 do 5000 ppm CO2. Nastavte snímače v pěstební místnosti nebo v kanálech vedení vzduchu. Snímače / regulátory CO2 zapínají a vypínají generátory CO2 při požadovaných úrovních. Složitější regulátory CO2 mohou být synchronizovány s regulátory, které ovládají generátory tepla, větrání a generátory CO2. Poohlédněte se po senzorech, které jsou napájeny baterií nebo střídavým proudem a jsou namontovány na stěnách s dálkovými sondami.

Jednorázové srovnávací kolorimetrické testovací soupravy CO2 se poměrně snadno používají a jsou levné. Trubičkové detektory CO2 se používají k provádění bodových testů.

Vlhkoměry měří relativní vlhkost vzduchu (RH) – vlhkost ve vzduchu při dané teplotě. Většina vlhkoměrů převádí měření teploty, tlaku, hmotnosti nebo elektrické nebo mechanické změny v materiálu tak, že absorbuje vlhkost. Vlhkost je obtížně měřitelná. Hygrometry jsou k dispozici ve třech základních typech: kovové / buničinové, vlasové a elektronické. Nemohu doporučit typy kovové / buničinové, protože jejich přesnost je omezená. Hygrometry vlasové používají napnuté lidské vlasy nebo zvířecí chlupy, které mění svou délku podle změn vlhkosti. Vlaasové hygrometry jsou přesnější, ale stále nejsou tak přesné jako elektronické verze.

Měřící přístroje Část 1.
Hygrometr

Elektronický vlhkoměr se zjišťováním rosného bodu za využití chlazeného zrcátka

poskytuje přesné měření – s odchylkou do 0,5 procenta RH pokud je čistý a zkalibrovaný.
Kapacitní snímače vlhkosti jsou velmi přesné (2%) a jsou po krátkou dobu lehce ovlivněny kondenzací a vysokými teplotami.
Odporové vlhkoměry měří elektrický odpor ve vztahu k vlhkosti. Měřiče s kapacitními snímači jsou citlivější než měřiče s odporovými snímači. Odporové vlhkoměry mají obvykle přesnost ≤ 3 procenta.
Vlhkoměry tepelné vodivosti měří absolutní vlhkost.
Humidistat je vlhkoměr s ovládacím prvkem.

Psychrometr také měří relativní vlhkost. Má 2 teploměry: 1 suchý a 1 mokrý. Voda na vlhké baňce se odpařuje a měří se teplota každého teploměru. Rozdíl mezi teplotami se zaznamenává a koreluje s grafem, aby se zjistila relativní vlhkost. Psychrometr lze také použít k měření rosného bodu a provádění základních předpovědí počasí.

Teploměry měří teplotu. Mnoho lidí preferuje staré spolehlivé teploměry s měřítkem Fahrenheita na jedné straně a stupni Celsia na druhé. Levné pružinové teploměry nejsou pro pěstitele léčebného konopí dostatečně přesné. Dávám přednost digitálním teploměrům, které zaznamenávají jak vnitřní, tak venkovní teplotu. Mají také záznam maximální a minimální teploty, který lze resetovat. Dražší teploměry zaznamenávají denní data a ukládají je do soboru pro stažení do počítače.

Měřící přístroje Část 1.
Teploměr

Digitální laserové teploměry jsou hodně zábavné a neuvěřitelně informativní. Teploměr využívá laserový paprsek a zaznamenává teplotu na konci paprsku. Svůj používám k tomu, abych změřil teplotu na povrchu listů a stonků a teplotu vody, půdy a zdí – skutečně jakoukoli teplotu. Přesné měření teploty je velice užitečné při řešení problémů s rostlinami nebo škůdci a různými onemocněními. Vždy mějte teploměry na různých místech místnosti.

Termostat měří teplotu a trvale řídí zařízení pro vytápění a chlazení, jako jsou ohřívače, ventilátory a klimatizační jednotky.

Detektory kouře detekují kouř. Některé detektory jsou připojeny k požární signalizaci. Cenové a snadno dostupné akumulátorové detektory kouře by měly být umístěny ve vyšších bodech v pěstebních místností, kde se shlukuje kouř. Většina těchto zařízení detekuje kouř optickou detekcí (fotoelektricky) nebo ionizací. Dražší modely používají obě metody detekce. Automatické hasicí přístroje jsou vybaveny vestavěným detektorem kouře. Nainstalujte ruční hasicí přístroje u výstupních a vchodových dveří, abyste věděli, kde jsou, když je místnost, ve které jste, plná kouře.

Detektory oxidu uhelnatého (CO)

Identifikují přítomnost smrtelného plynu CO, aby bylo zabráněno otravě tímto plynem. Produkt neúplného spalování, bezbarvý CO, „tichý vrah“, je prakticky nedetekovatelný bez detektoru CO. Zvýšené úrovně CO jsou pro člověka nebezpečné a i nízké koncentrace mohou být časem škodlivé. Při použití generátoru CO2 pracujícím s kerosenem nebo fosilním palivem nebo při použití motoru s vnitřním spalováním používejte detektor CO, který chrání proti vysokým hladinám CO.

Poznámka: Může to trvat až jeden rok, než se CO dostane z krve. CO se v průběhu času hromadí!

Toto je první část výtažku z kapitoly 15, „Měřící přístroje“ z knihy Cannabis Encyclopedia (596 stran, více než 2.000 barevných obrázků, velký formát A4) od Jorgeho Cervantese, kterou lze zakoupit na amazonu. Další informace naleznete na Jorgeho webu www.marijuanagrowing.com.

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu