Selfie s úrodou

Fotografie samoz?ejm? zaujala policii

V britském m?ste?ku South Molton se našel nep?íliš moudrý p?stitel konopí. Ten se cht?l pochlubit a telefonem po?ídil svou fotografii s úrodou. Následn? ji rozeslal p?átel?m. Což byla velká chyba.

Richard Edmunds m?l doma perfektn? vybavenou p?stírnu, o kterou p?išel poté, co jeden z jeho kamarád? dál fotografii ší?il. Dostala se až k místní poicii, která growera navštívila.

Dva mladí muži m?li v dom? dv? místnosti vybavené na p?stování. Policisté mladíky obvinili z nezákoného p?stování konopí za ú?elem jeho další distribuce. Tresty však nejsou závratn? vysoké – Edmunds si vyslechl odsouzení k 20 m?síc?m podmín?n? na dva roky a k tomu 200 hodin ve?ejn? prosp?šných prací.

Druhý dostal 18 m?síc? s odkladem na jeden rok. I on se bude muset zú?astnit ve?ejn? prosp?šných prací. Odpracovat bude muset 160 hodin.

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu