Havárie vody a p?stírna odhalena


Policisté zlikvidovali p?stírnu konopí díky havárii vody, k níž došlo ve Valašském Mezi?í?í.

Hasi?i vstoupili do bytu ve t?etím pat?e ?ty?bytového domu a v n?m nalezli p?stírnu konopí. Zjišt?ný nález oznámili policii.

P?stitel byl obvin?n z podez?ení z nedovolené výroby drog.

P?stitel (32 let) si za n?kolik tisíc zakoupil p?stební box s p?íslušenstvím. S p?stováním za?al kolem kv?tna. Box byl vybaven LED osv?tlením, teplom?rem, ?asova?em a vzduchotechnikou. P?stoval si 24 rostlin konopí. Rostliny byly okolo jednoho metru vysoké, do sklizn? však chyb?lo ješt? n?kolik týdn?. V byt? bylo nalezeno také 12 ?íízk?.

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu