P?ekvapení u prešovského památníku

Pot?šilo hlavn? mladé

P?ed týdnem se u památníku klan?li vojáci, p?edstavitelé m?sta a veterání ze druhé sv?tové války.

N?kdo ale u památníku padlým vysadil konopí. Rostliny vytrhali policisté.

Rostlinky se vyvíjely ve ?ty?ech velkých kv?tiná?ích, ale i mezi tulipány pod památníkem.

Paradoxem podle slovenských médií je, že p?i vzdávání cti padlým veteráni zd?raz?ovali, že je zapot?ebí žít ?estn?.

Jaké množství omamné látky rostlinky obsahovali zjistí policisté až po rozboru. Zistit ale kdo je u památníku vysadil je tak?ka nemožné.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.