Výzva ENCOD: Berte drogy vážně!

Na schůzi Komise OSN pro narkotika ve Vídni ze dne 4. prosince 2014 předložil delegát ENCOD Janko Belin následující prohlášení.

Až se budou historici zabývat vývojem protidrogové politiky v 21. století, nejvíce je zmate tato otázka: “Proč mezinárodnímu společenství tak dlouho trvalo, než se zrušily ty tři mezinárodní úmluvy o omamných látkách?” Stále víc občanům na celém světě je jasné, že kriminalizace látek, které lidé po staletí užívají, byla historická chyba, jež musí být co nejdříve napravená. Pokusy o zvládnutí tohoto problému, který je ve své podstatě společenský, se setkaly s naprostým neúspěchem. Tak praví tradicionalistické a korektní veřejné mínění po celém světě.

Řešení je jednoduché, do očí přímo bijící, a v této chvíli, kdy zde mluvím, je jednostranně prováděné členskými státy od Portugalska až po Kanadu: je to regulace ze strany jednotlivých států. Zpoždění při zavádění tohoto nevyhnutelného řešení na mezinárodní úrovni má každodenně katastrofální důsledky pro bezpečnost veřejnosti na celém světě. Násilí spojené s nelegálními drogami zabije čtvrt milionu lidí ročně: to jsou horší čísla, než škody, které způsobí i ty nejnebezpečnější drogy samotné. Příčinou jsou zákony tak neefektivní a kontraproduktivní, že komunity lidí po celém světě je už odmítají dodržovat.

V této chvíli Uruguay a čtyři státy USA si odhlasovaly legalizaci konopí. Až se v roce 2016 bude konat zasedání UNGASS, tento počet ještě výrazně vzroste: jen v USA průzkumy veřejného mínění ukazují, že občané alespoň půl tuctu dalších států budou také hlasovat pro regulaci konopí. Mexický prezident Enrique Peña Nieto minulý měsíc prohlásil, že efekt sněhové koule donutí země Latinské Ameriky k další regulaci. A měl by být rád. Ve státech a zemích, které legalizovaly konopí a / nebo zavedly dekriminalizaci všech drog, poklesla kriminalita, násilí a užívání těchto látek mládeží, zatímco zločinci ztratili příjmy a zvýšil se výběr daní. Podnětů k přezkoumání protidrogové politiky ke každý rok víc a víc. Samo to nezmizí. To je ve skutečnosti pravý důvod, proč je zasedání UNGASS 2016 svoláno na žádost tří latinskoamerických prezidentů.

ENCOD zastupuje evropskou sekci Mezinárodní koalice nevládních organizací (ICN), kterou tvoří téměř 400 organizací a která byla založena v roce 1998, v předvečer předchozího mimořádného zasedání Valného shromáždění OSN. Díky Bohu, jsme na samém konci éry, kdy se toto světové zasedání svolávalo pod mámivým heslem: “Za svět bez drog, my to dokážeme!”

Jsme celosvětová koalice občanů, jichž se dotýká a které postihuje drogová politika. Jsme občané chyceni v křížové palbě války proti drogám. Jsme očitými svědky sociálních a zdravotních katastrof způsobených neúspěšným úsilím o vymýcení drog ze světa. Každý z nás, a všichni kdo těmto slovům naslouchají, známe někoho, jehož život byl negativně ovlivněn ne drogami, ale protidrogovými zákony.

Stávající znění tří úmluv OSN o omamných látkách je pro národní protidrogové politiky svěrací kazajkou. Spíše, než aby pomáhaly učinit svět zdravějším, tyto úmluvy podporují korupci, organizovaný zločin a finanční zájmy, které těmto kriminálním živlům slouží k praní špinavých peněz.

Takže, jaké je to jednoduché řešení, které nám tak dlouho trvalo realizovat? Buď úplně zrušit tři konvence, nebo je změnit v souladu s pravidly Světové zdravotnické organizace (WHO) platnými pro tabák a alkohol, aby si jednotlivé národy mohly vytvářet vlastní protidrogové politiky. Je to jediná cesta, a je nevyhnutelná. Jeden z účinných způsobů jak na to, byl navržený nevládní organizací Strážci zákona proti prohibici (LEAP), což je skupina složená z tisíců bývalých i současných policistů, státních zástupců a pracovníků dalších trestněprávních orgánů po celém světě.

Podle náměstka generálního tajemníka OSN Jana Eliassona je ústředním cílem zasedání OSN na vysoké úrovni zajistit “komplexní, strukturovanou a smysluplnou účast občanské společnosti směřující ke zvláštnímu zasedání Valného shromáždění v roce 2016 týkajícího se boje proti drogám”.

Cítíme se proto povzbuzeni výzvou OSN, které žádá všechny vlády, aby se připravily na zvláštní zasedání Valného shromáždění 2016 s náležitou vážností, protože se nebude jednat o nic jiného, než o ukončení velké světové války.

Berte tedy prosím toto zvláštní zasedání Valného shromáždění vážně. Ne jenom jako další příležitost k pózování před objektivy. Prosím, slyšeli jsme už dost prázdných sloganů, chceme slyšet skutečná slova, a především vidět reálné činy.

Berte drogy vážně!

V tomto nastávajícím roce před zasedáním UNGASS 2016 žádáme členské státy, aby uspořádaly parlamentní (nebo na odpovídající vysoké úrovni) slyšení o sociálních, zdravotních a ekonomických dopadech protidrogových politik ve svých zemích. Pozvěte lidi, kteří vědí: soudce, lékaře, strážce zákona, pracovníky ve zdravotnictví, vězeňské odborníky, výzkumníky protidrogové politiky a zejména ekonomy (tato poslední skupina je prakticky jednotná ohledně šílené nesprávnosti současné politiky). A především, nezapomeňte zahrnout svědectví milionů lidí, jejichž životy byly zničené vězením za nenásilné drogové trestné činy, nebo kvůli násilí způsobenému kriminalizací obchodu s drogami.

Na základě výsledků těchto slyšení požádejte svůj parlament (nebo ekvivalentní národní orgán), aby formuloval seznam doporučení, která vaše země představí v New Yorku. Může to být něco tak jednoduchého jako “zrušit tři úmluvy” nebo “provést doporučení LEAP.”

Vyřešením tohoto problému uděláte to největší možné dobro pro budoucí generace. Historie si bude pamatovat UNGASS 2016 tak, jako si pamatuje velká mírové setkání v dějinách. Takový bude dopad synchronizace protidrogových zákonů se zdravým rozumem a výzkumem. Věda nelže. Volá: “Změňte mezinárodní drogové zákony!”

Jestli se tohoto úkolu správně nezhostíte, vaše země riskuje, že se dostane na seznam hanby, na seznam zemí, které tvrdohlavě odmítají uvolnit železné okovy úmluv OSN, a tím pádem odpírají svým vlastním občanům základní právo na ochranu jejich zdraví a bezpečnosti.

V našem komplikovaném světě je řešení drogové politiky neobyčejně jednoduché. Nechtějme, aby se budoucí historikové déle smáli naší neústupností. My z týmu ENCOD, kteří máme na starosti drogovou politiku UNGASS, jsme rádi, že tato diskuse pokračuje. Návrh LEAP je také široce dostupný.

 

 

Zdroj: encod.org

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu