Konopí a zjevně nenormální chování

Zdeněk Majzlík je v konopných kruzích již známou osobností.

Zdeněk Majzlík je v kruzích kolem konopí již známou osobností. Jeho pohled na zákon a právo, které se této úžasné léčivky týká, je dobře znám a já osobně se s ním zcela ztotožňuji.

Někdy nás život dostává do situace, kdy se nám nedaří najít tak zvaně normální řešení daného problému. Já jsem již několikrát psal o naší situaci, kdy jsme nuceni pro naši těžce nemocnou dceru pěstovat a zpracovávat konopí, protože žádné jiné, legálně dostupné léky našeho zdravotnictví, jí již proti průvodním znakům její choroby – progresivní formě roztroušené sklerózy – nepomáhají.

 

Dcera se postupně dostala do stavu, kdy neustále trpěla obrovskými křečemi a velkými bolestmi a v době, kdy se již rozhodovala, že raději svůj život ukončí, poradil jí kamarád, aby vyzkoušela konopí. Díky této bylině se její stav rapidně zlepšil a dcera od té doby konopí pravidelně užívá.

 

Samozřejmě, že tím porušujeme zákony naší země. Jenže když se máte rozhodnout, jestli budete dodržovat zákony, nebo ochráníte život svého blízkého, tak vlastně není o čem se rozhodovat.

 

A tak každým rokem zasadím asi dvacet až dvacetpět rostlin, a když se projeví jejich pohlavní znaky, tak zlikviduji ty samčí. Obyčejně nám jich zůstane osm až dvanáct. Z těchto rostlin pak dostaneme dostatek konečného produktu, který dceři vydrží až do další sklizně.

Bohužel před dvěma roky nás poprvé navštívili nezvaní hosté a nějaké rostliny nám ukradli. Do další sklizně jsme tak vydrželi jenom díky neznámým přátelům, kteří nám zdarma pomohli ze svých zásob.

 

V letošním roce jsem měl zasazeno dvacet rostlin a z toho jsem postupně musel zlikvidovat jedenáct samců. Zůstalo nám jich devět. To je tak akorát. Jenže se opět objevili nezvaní hosté a v době, kdy se na našich rostlinách květy teprve začaly objevovat, nám jednu kytku polámali a otrhali. Nebylo jim to k ničemu, protože tak mladá rostlina v sobě ještě žádné potřebné látky nemá. Lépe řečenojich má velmi málo. Všichni teď žijeme v obavách, co bude následovat.

 

Já bych se samozřejmě mohl na tu naši zahradu přestěhovat a pod těma kytkami bivakovat ve spacáku. Jenže je mi 69 let a to moje tělo již tak moc dobře nefunguje. A tak jsem se rozhodl k něčemu, co asi všem bude připadat jako čin nesvéprávného člověka.

 

Až do dnešních dnů jsem velmi úzkostlivě dbal na to, aby se nikdo „nepovolaný“ o místě našeho pěstování nedověděl. Bylo to tak nejen kvůli zlodějům, ale také kvůli útvaru protidrogové policie, která se v našem státě k nemocným nechová jako k nemocným, ale spíše jako k obtížnému hmyzu, který je potřeba zadupat do země.

 

Samozřejmě mám i nadále strach, že nám to konopí ukradnou zloději, nebo že na nás někdo tu policii poštve. Jenže za současného stavu věci mi nezbylo nic jiného než doufat, že se mi nějak povede, jak v těch nezvaných hostech, tak i v případných udavačích, probudit jejich lidství. A tak jsem na plot, za kterým ty naše kytky vykukují, pověsil tabulky, na kterých se snažím toto naše konání vysvětlit.

 

Já nevím, jestli se mi to podaří a tímto ten zbytek naší úrody zachráníme. Jenže dostali jsme se do situace, kdy nám nezbývá nic jiného, než se na lidství ostatních lidí spolehnout. Snad to vyjde.

 

A ještě bych chtěl dodat toto. Ve stejné situaci, jako jsme my s naší dcerou, jsou v tomto státě desetitisíce dalších rodin. Proto prosím všechny případné čtenáře tohoto mého článku, aby o ní řekli i svým známým a oni zase těm svým. A sdělte jim prosím, že když někdo sebere, nebo zničí někomu jinému třeba jen jednu tuto rostlinu, může tím také zničit i jeho život. A věřte mi, prosím, že vím, o čem mluvím.

Prosím, nechovejme se ke svým spoluobyvatelům tak, jak se ke svým obyvatelům chová politická reprezentace našeho státu. Zůstaňme, prosím, lidmi.

 

Poznámka redakce: Asi dva týdny poté, co pan Majzlík tento článek dopsal, jsme s ním hovořili. Vězte, že situace se nezlepšila a jeho zahrádku nadále navštěvuje jakýsi škůdce, kterému pravděpodobně nejde o nic jiného, než ničit. Ten člověk by si měl uvědomit, že to, co páchá, je horší, než krádež. Se škodami na majetku se totiž poškozený nějakým způsobem vyrovná, pokud ale někdo někomu úmyslně brání v plnohodnotném, nebo alespoň snesitelném žití, je hyena a zasloužil by usekat ruce. Co k tomu ještě napsal sám pan Majzlík? Přečtěte si na dalších řádcích…

 

Před nedávnem jsem tady, na FB, psal o tom, že bohužel naši zahrádku s kytkami konopí navštívil nezvaný host, který, přestože ty kytky nebyly ještě dozrálé a potřebovaly zůstat v zemi nejméně do konce září nebo poloviny října, jednu kytku nám naprosto barbarsky polámal. 

 

Dal jsem proto na plot tabulky s vysvětlením, že konopí pěstuji pro nemocnou dceru, které běžné léky nepomáhají, a doufal, že to ten nájezdník či nájezdníci pochopí a těm ostatním kytkám dají pokoj. Bohužel výsledek byl přesně opačný. 

 

Během dvou týdnů nám tito „frajeři“ polámali několik dalších rostlin a tak jsem byl nucen všechny ostatní předčasně sklidit. My často nadáváme na politiky, že jsou k problémům běžných lidí lhostejní. Jenže, jak je vidět, oni ani jiní být nemohou. Do svých politických funkcí se derou z nepolitické základny, kterou tvoříme my všichni. A jak je vidět, tato základna je pěkně prohnilá a prolezlá velkou spoustou morálních prasat.

 

A já teď budu řešit další problém. Místo 1,5 kg sušiny, kterou pro dceru potřebuji naprosto nezbytně, budeme mít s bídou půl kila a to jsem možná hodně optimistický.

 

Nepíši to tu proto, abych si od vás, kteří toto budete číst, nějaké konopí vyžebral. Píši to proto, že je mi velmi smutno z toho, kam až dokáží někteří lidé klesnout. Samozřejmě, že budu muset obtelefonovávat své přátele a známé a budu je prosit o „příspěvek“ do našich zásob.

 

Jenže každý, kdo v tomto si státě pěstuje konopí pro svou potřebu, už tak velmi riskuje. A já vůbec nemám radost z toho, že je nyní budu obtěžovat se svými problémy a uvádět je do ještě většího rizika. Prosím, vy, kteří také občas někde někomu takto vybílíte jeho zahrádku nebo zcela anonymní plácek někde v poli, zamyslete se nad tím, co svým činem můžete způsobit. A když už se k nám všem jako nemyslící prase chová tento náš stát, nechovejme se tok k sobě navzájem i my sami.

 

jindrich@softsecrets.nl

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu