Klony a klonování


Fáze růstu sazenic konopí trvá přibližně od dvou do tří týdnů, od naklíčení semínka po vytvoření (silných) kořenů. Jakmile se vytvoří silný kořenový systém, znatelně se zrychlí růst listů a sazenice vstoupí do vegetativní fáze růstu. Když se na plné obrátky rozjede produkce chlorofylu, vegetativní rostlina začne produkovat tolik listů a kořenů, jak jen jí je fyzicky a geneticky umožněno. Samozřejmě musí být růstové podmínky – úroveň CO2, kyslíku v půdě, živin, množství vody atd. – ve správné rovnováze, aby byl umožněn jejich co nejrychlejší příjem. Správně opečovávaná rostlina konopí vyroste každý den asi o 1 až 5 cm denně. Rostlině, která je z nějakého důvodu zakrnělá, může trvat i několik týdnů, než se vrátí k normálnímu růstu. U vážněji poškozené rostliny je ale možné, že se nikdy zcela nevzpamatuje.

Pro robustní růst je důležitý silný, ničím neomezovaný kořenový systém v perfektní rhizosféře (kořenové zóně), který je schopen přijímat všechny potřebné živiny. Neomezený vegetativní růst je klíčem pro zdravou sklizeň. Zapotřebí je velké množství dusíku. Velice rychle se spotřebovává také draslík, fosfor, vápník, hořčík, síra a stopové prvky. Transpirace probíhá mnohem rychleji, a proto potřebujete více vody. Čím větší rostlina je a čím větší je její kořenový systém, tím rychleji půda vysychá. Klíčem k silnému vegetativnímu růstu a vysokému výnosu při sklizni je udržení perfektního prostředí jak nad zemí, tak pod ní.

Během vegetativního růstu rostliny potřebují vodu a samozřejmě také i dodatečné hnojivo. Pěstitelé pracující venku nebo ve skleníku mohou vytvořit organickou půdu s množstvím živin a doplňků. Indoor zahradníci často musí použít hnojivo. Zahrádka bude potřebovat také adekvátní cirkulaci vzduchu a ventilaci jak přes den, tak přes noc. Nedostatek živin v prvním nebo druhém týdnu růstu ve vnitřním prostředí se obvykle navenek projeví ve třetím až pátém týdnu růstu. Symptomy nedostatku živin ve čtvrtém nebo pátém týdnu růstu při pěstování outdoor a ve sklenících se navenek projeví během šestého až osmého týdne růstu. Malá nerovnováha v množství podávaných živin se však projeví až za delší dobu, pokud vůbec.

 

Zamoření nemocemi a škůdci, často propukne z důvodu probíhajícího nedostatku živin. Často se také stává, že klony z jiných zahrádek jsou již napadeny a mohou nést vajíčka svilušek, stopy padlí nebo hniloby kořenů a přitom nevykazovat žádné vnější náznaky onemocnění. Nové klony a sazenice dejte před zasazením do zahrádky nejprve do karantény a namočte je do organického fungicidu / insekticidu / prostředku proti sviluškám.

 

 

Po jednom až třech měsících vegetativního růstu měly živiny dostatek času na to, aby se nahromadily a dosáhly toxické úrovně. Rostliny poté mohou vykazovat známky nedostatků nebo přebytků. Propláchnutí zásobníků napomůže odstranění vodou rozpustných toxických živin. Více informací naleznete v kapitole 21 “Živiny” v části Proplachování. V této době se objevují i další potíže – přelití, nedostatek vody, špatná cirkulace vzduchu a ventilace. V kapitole 21 v části “Běžné potíže s živinami” naleznete další informace.

 

 

Konopí pokračuje ve vegetativním růstu při 18hodinové periodě a udržovaném klimatu i rok či déle. Ale dříve nebo později je dosaženo genetického maxima a konopí degeneruje. Odrůdy konopí indického nebo odrůdy s převahou indiky jsou v chladném a větrném prostředí vystaveny stresu a mohou začít kvést bez ohledu na dobu světla. Často dochází k tomu, že postižené rostliny produkují více pryskyřice.

 

 

Při pěstování indoor a ve sklenících je možné fáze růstu kontrolovat upravením cyklů světla a tmy (fotoperiody). Jde o hlavní stimul pro zahájení kvetení. Pokud rostlinám poskytnete světelný cyklus 12/12 hodin dne a noci, spustíte u nich kvetení. Pokud mají rostliny 0 až 8 hodin tmy a 16 až 24 hodin světla, budou neustále ve vegetativním růstu. Ovládání fotoperiody umožňuje indoor pěstitelům a pěstitelům ve sklenících kontrolovat cykly kvetení. Další informace naleznete v kapitole 17 Světlo, lampy a elektřina. Pěstitelé ve venkovním prostředí pracují s Matkou přírodou a sklízí při dlouhých nocích a krátkých dnech na jaře nebo na podzim…

 

 

 

07 Jakmile je určeno pohlaví rostliny, může se stát mateční rostlinou, klonem nebo samcem pro šlechtění a je možno ji sklidit, nebo dokonce mladit (viz. Kapitola 5 a “Omlazení”).

Poznámka: Rostliny vykazují brzké samčí nebo samičí “předčasné květy” kolem čtvrtého týdne vegetativního růstu. Přečtěte si kapitolu 8, Kvetení a “Předčasné kvetení”.

 

Přesazování, prořezávání, ohýbání a použití sítí je možno provést již při vegetativním růstu. Informace o těchto činnostech následují.

 

Přesazení

Když rostliny přerůstají své květináče, je nutné přesadit je, aby mohly pokračovat v dalším růstu. Pokud jsou kořeny v omezeném prostoru, rostliny jsou nezdravé a vyvíjí se pomalu. Známky omezení růstu kořenů jsou především pomalý a slabý růst rostlin. Některé z rostlin, které měly omezený prostor pro vývoj kořenů, tvoří větve zasahující daleko přes okraje květináčů. Jakmile si všimnete těchto znaků, rostlina nemá dostatek prostoru pro tvorbu kořenů. Abyste kořeny zkontrolovali, vyndejte rostlinu z květináče a uvidíte, zda se kořeny rozrůstají na dně nebo se kroutí po obvodu květináče.

Při pěstování nízkých rostlin, které lze zalévat denně a dosahují plné zralosti během 70 až 90 dnů od klonů nebo sazenic nepotřebujete květináče větší než asi 11,5 až 19 litrů. Větší rostliny a mateční rostliny potřebují v případě, že porostou déle než tři měsíce, větší zásobníky.

Při pěstování outdoor a ve sklenících můžete rostliny vypěstovat mnohem větší, než v indoor podmínkách. Květináče by měly být co největší, aby se do nich vešlo dostatek kořenů. Velké rostliny, které produkují až 4,5 kg léčebného konopí, lze pěstovat v květináčích o objemu 757 – 1.893 litrů

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu