Světové celebrity oblasti léčebného konopí v Praze


Už jste si určitě zvykli, že v každém čísle vám ve spolupráci s konopnou doktorkou Janou Budařovou přinášíme užitečné informace o léčebném využití konopí. Tentokrát využijeme toho, že součástí konopného veletrhu Cannafest jsou každoročně i velmi zajímavé odborné přednášky, jichž se účastní přední znalci z celého světa. Letošek nebyl výjimkou a díky Janě, která si i přes radostné mateřské povinnosti udělala čas, vám můžeme přiblížit ty nejzásadnější. Takže – kdo jste nestíhal, nebo už zapomněl, o čem se mluvilo, pusťte se do čtení.

Extrémně nízké dávky kanabinoidů chrání mozek, srdce a játra

Prof. Yosef Sarne – The Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University (Izrael)

Profesor Sarne pracuje ve vědeckém týmu oddělení fyziologie a farmakologie na lékařské fakultě University v Tel Avivu. V dřívější práci se zabýval například společným mechanismem účinku kanabinoidů a opiátů na buněčné úrovni nebo neuroprotektivním a zároveň neurotoxickým působením vysokých dávek kanabinoidů na tkáňových kulturách (in vitro).

V roce 2012 společně s kolegy publikoval vědeckou studii, která ukazuje, že extrémně nízké dávky THC (tetrahydrokanabinolu) dokážou ochránit mozkovou tkáň před dlouhodobým kognitivním poškozením v důsledku poranění nebo hypoxie (nedostatek kyslíku, například při cévní mozkové příhodě), při epilepsii nebo působením toxických látek.

V průběhu studie byly u myší experimentálně navozeny stavy podobné situacím, kdy je mozek poškozen s různým rozsahem následků, od lehkého kognitivního deficitu (poškození paměťových funkcí) až po těžké neurologické poškození.

Jedné skupině těchto myší byly potom nitrožilně podávány velmi nízké dávky THC – 0,002 mg/kg, což je dávka cca 3 – 4x nižší, než je potřeba k vyvolání známého psychoaktivního efektu a třeba i 100x nižší než jednorázově vykouří průměrný uživatel konopí v jednom jointu. Tyto dávky byly podávány v rozmezí 1 – 3 dnů před poraněním, nebo během 1 – 7 dnů po něm.

Kontrolní skupině myší nebyly podávány žádné léky a následně byly u obou skupin zkoumány následky poškození v odstupu několika dní, ale také s odstupem několika týdnů.

Bylo prokázáno, že díky působení THC byl průběh akutního poškození mozkové tkáně výrazně zpomalen a zmírněn, THC také příznivě ovlivnilo dlouhodobou reakci organismu. I jediná dávka THC podaná 7. den po poranění dokázala významně ochránit mozkovou tkáň a zmírnit následky ischemického nebo toxického poškození.

Podobné výsledky potom byly také zkoumány a prokázány i v případě srdeční nebo jaterní tkáně.

Podle profesora Sarneho existuje několik praktických výhod tohoto léčebného efektu THC. Vzhledem k velmi nízkým dávkám je možné využití u pacientů s epilepsií nebo rizikem srdečního infarktu, u kterých vysoké dávky kanabinoidů mohou působit nepříznivě. Tento efekt je také možné využít preventivně například při operaci srdce nebo při transplantaci jaterní tkáně. Užitím nízkých dávek THC po prodělaném infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě nebo po poranění mozku lze významně předejít vážným následkům.

Aktuální situace izraelských pacientů léčících se konopím

Mimi Peleg (Izrael)

Mimi Peleg zaškoluje

Mimi Peleg je vedoucí konopnou školitelkou v rozsáhlém soukromém konopném centru, zvaném “MECHKAR”, které pracuje pro izraelskou vládu na základě státní licence. (www.mcdc.co.il).

Jde o diskrétní a úspěšně expandující distribuční centrum léčebného konopí, které začínalo v roce 2008 jako malý projekt. Tehdy měl v péči asi 25 pacientů. V současnosti je zásobován čtyřmi z osmi konopných pěstitelských farem fungujících po celé zemi a dodává konopí více než 12 000 pacientů. Povoláním Mimi je učit lidi, jak užívat konopí. Poskytuje informace, jak dlouho vdechovat kouř nebo výpary, jak podávat perorálně kapky nebo jak dávkovat konopné koláčky.

Pokud v Izraeli nemocný člověk potřebuje užívat konopí, může navštívit jednoho z dvaceti licencovaných lékařů (v roce 2011 jich bylo sedm), kteří mu mohou konopí předepsat. Doporučení k léčbě je směrováno na centrální registr, kde je nemocnému vystavena licence, což trvá asi měsíc. Poté je pacient zaučen a může si svůj lék pravidelně vyzvedávat v distribučním centru, nebo je mu dopravován domů.

Produkty distribuované v centru Mekchar

Pacienti užívající léčebné konopí platí jednotný měsíční poplatek ve výši asi 2.000 Kč (100 USD) bez ohledu na množství spotřebovaného konopí. Za zaškolení zaplatí jednorázový poplatek asi 700 Kč (35 USD). Pokud nemocný vydělává méně než 17.000 Kč (850 USD), dostane konopí zdarma. Do budoucna je v plánu poplatky pro pacienty ještě snížit díky spolupráci s neziskovými organizacemi.

Zpočátku program poskytoval pacientům 100 g konopí měsíčně, postupem času toto množství pokleslo. V současnosti je průměrná měsíční dávka okolo 28 g na jednoho pacienta. Konopí je distribuováno ve formě sušeného květu, jointů, oleje, koláčků nebo krémů.

V Izraeli je státem podporováno používání vaporizérů Volcano. Jsou plně hrazeny 3 zdravotními pojišťovnami a jejich využívání podporují také pacientské organizace (oběti holocaustu, pozůstalí dopravních nehod) a izraelská armáda. Už mnoho jich je umístěno ve velkých nemocnicích a sestry nemocným pomáhají se správným použitím.

Nejvíce licencí je vydáváno nemocným s bolestmi (7.631), dále nemocným s rakovinou (1.692), poruchami trávení (551), Parkinsonovou nemocí (přes 430), postraumatickou stresovou poruchou (342), roztroušenou sklerózou (přes 200), fibromyalgií a revmatologickými potížemi (178), AIDS (115), neurologickými potížemi (96) a astmatem (11). Jen pro zajímavost, na konci roku 2011 bylo pacientů s bolestmi asi 2.400 a s rakovinou asi 2.000.

Organizace a výzkum léčivého konopí v Izraeli je na prudkém vzestupu. Do popředí se dostává využití kanabidiolu (CBD), byla vyšlechtěna odrůda obsahující 1% THC a 14% CBD. Rok 2014 bude ve znamení rozsáhlého výzkumu. Je v plánu celonárodní optimalizace sběru dat, 3 ze 4 zdravotních pojišťoven (více než 60 % populace) již spolupracují na zpracovávání historických dat. Připravují se kontrolované studie ve spolupráci se zahraničními konopnými specialisty – výzkum využití konopí (THC i CBD) u úzkostí, bolestí, křečí, postraumatické stresové poruchy, dětského diabetu, rakoviny prostaty (včetně použití vysokých dávek koncentrátu) a dalších.

Kanabinoidní terapie pro primární lékaře aneb dávkujte po miligramech, ne po gramech

Dr. Allan Frankel, (Los Angeles, California)

Doktor Frankel je zakladatel a hlavní lékař institutu Greenbridge Medical Service v Jižní Kalifornii. (www.greenbridgemed.com). Nejdříve pracoval 30 let jako interní lékař a od roku 2007 se zabývá léčbou konopím. Ve své přednášce představil svůj postoj a bohaté zkušenosti s dávkováním a způsoby podávání konopných léků.

Mimi Peleg a Allan Frankel

Nejdůležitější je podle něj záměr, s jakým je konopí užíváno. Zda jde o rekreační nebo medicínské využití a zda je užívání zcela náhodné (tedy kouřením jointů) nebo jasně zaměřené a definované. Velmi důležité je stanovit jasné cíle léčby, podle kterých je dávka postupně nastavována, případně podle potřeby nemocného upravována.

Není tolik důležité rozdělování na sativu a indiku a vzhledem k překrývání názvů jednotlivých odrůd, které se v Los Angeles vyskytují, není ani toto dělení užitečné. Mnohem důležitější je zastoupení hlavních a vedlejších kanabinoidů.

Doktor Frankel používá extrakty s přesně definovanou koncentrací a zastoupením kanabinoidů THC a CBD. Ve formě spreje jsou aplikovány na sliznici dutiny ústní, případně na jiná postižená místa. V jednom vstřiku je obsaženo 0-2 mg CBD nebo THC.

První extrakt obsahuje prakticky jenom CBD a poslední obsahuje zase jenom THC. Mezi nimi je dalších pět extraktů s různým poměrem THC a CBD (1:10, 1:4, 1:2, 1:1 a 5:4). Je zde možnost dát nemocnému oba čisté extrakty a on sám si nastaví správný poměr THC a CBD.

U každého pacienta je za pomoci škály nastavena citlivost na „zhulenost”. Dr. Frankel nerad používá slovo „psychoaktivní”, protože dle jeho názoru je i ne-psychoaktivní CBD v oblasti psychického nastavení velmi účinné, tedy aktivní.

Allan Frankel a Janin potomek Míša

V každém jednotlivém případě je vyhodnoceno, zda má nemocný již předchozí zkušenost s účinkem THC na psychiku a zda byla tato zkušenost pozitivní nebo negativní. Důležité je zjistit, zda je u pacienta přítomen jakýkoliv strach ze změny stavu vědomí.

Vždy je možné začít s užíváním čistého CBD extraktu a případně postupně zvyšovat poměr THC. V případě některých diagnóz (například u úzkostných stavů nebo neuropatické bolesti) je CBD mnohem účinnější v případě jiných diagnóz je tomu naopak.

Doktor Frankel na své přednášce ukázal jako příklad obvyklé postupy léčby u úzkostných stavů, nespavostí, chronické bolesti, roztroušené sklerózy a posttraumatické stresové poruchy.

Jeho práce je však nesmírně rozsáhlá a pro zájemce určitě doporučuji zavítat na jeho stránky, kde lze nalézt mnoho důležitých poznatků a informací.

V příštím roce se doktor Frankel chystá zahájit klinickou studii ve spolupráci s izraelským ministerstvem zdravotnictví.

„Umění medicíny spočívá v zabavení pacienta, zatímco příroda léčí onemocnění”
Voltaire
– úvodní citát, který komentoval slovy, že pokud se pacient neuzdravuje, tak buď není dostatek zábavy nebo dostatek přírody 🙂

Zdravotní přínos, omamnost a legalizace konopí

Steve DeAngelo (USA)

Velmi fotogenický Steve DeAngelo

Foto: stevedeangelo.com

Steve je výjimečná osobností konopného hnutí. Jedná se o jednoho z nejvýznamnějších konopných aktivistů na světě. Je ředitelem největší výdejny léčebného konopí na světě (Harborside Health Center), spoluzakladatel investiční společnosti ArcView Group, pojišťovny CannaSure a laboratoří Steep Hill. Už bezmála čtyři desetiletí bojuje proti celosvětové prohibici konopí, hlavně v oblasti advokacie a podnikání, pořádá demonstrace a festivaly, vystupuje na konferencích a přispívá do předních světových novin jako například The New York Times, The Wall Street Journal, televizních stanic BBC, CNN a dalších.

Ve svém příspěvku stručně ale jasně shrnul své životní zkušenosti, ale co hlavně, zpochybnil převládající názor, kdy se užívání konopí rozděluje na rekreační a medicínské. Podle jeho názoru obě skupiny uživatelů konopí užívají prostě proto, aby jim bylo lépe. Opakovaně se setkává s „rekreačními” uživateli konopí, kteří sami sebe odmítají zařadit mezi “pacienty”, ale při podrobnějším rozhovoru vyplyne, že kdyby si nedali svého jointa například po návratu z práce, tak by neměli chuť k jídlu, byli by vzteklí na svoji ženu a děti, hůř by se jim spalo nebo podobně, tedy situace, kdy jim konopí pomáhá, aby měl jejich život lepší kvalitu.

Podle Steva by tedy bylo vhodnější zavést pojem konopného wellness (anglicky wellness = stav dobré nálady a zdraví) a v tomto duchu také konopí užívat. Tedy také společně s dalšími procedurami jako jsou například reiki, akupunktura, koupele, masáže.

V závěru své přednášky Steve vyjádřil názor, že v tuto chvíli už není otázka KDY bude konopí celosvětově legální, ale JAK se to stane. Již v tuto chvíli probíhají na mnoha úrovních diskuze na téma, jak upravit zákony, jak nastavit pravidla, jak zajistit hladké mezinárodní fungování celého procesu.

Jeho příspěvek byl strhující, někteří lidé při potlesku dokonce vstávali. Přesto se při diskuzi ozvali dva přítomní lékaři (oba psychiatři), kteří zpochybnili nastíněný koncept konopného wellness. Myslím, že tím jasně ukázali sílu zažitého názoru, že je třeba mít nad konopím přísnou kontrolu.

Jak vidíte, ve světě to jde. U nás momentálně řešíme pana Frydrycha a jeho nenávist vůči growshopům a pěstitelům konopí a zároveň nefungující, zřejmě úmyslně špatně nastavenou vyhlášku o legálním prodeji konopí v lékárnách. Kdyby měli politici jen trochu vůle a rozumu, vydali bychom se cestou jednoho ze států, ve kterých vše funguje, a nezvolili bychom holandský způsob, kde distribuce léčebného konopí spíše kolabuje, než aby pomáhala.

jindrich@softsecrets.nl

 

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu