Jak na větší palice

Měl jsem štěstí, že jsem se naučil ovlivňování rostlin od přítele mnohem dříve, než se mi do rukou dostal jakýkoli písemný materiál o konopí. Poté, co jsem viděl účinky na svých rostlinách, chtěl jsem vědět, proč poškozování větví a listů zvyšuje výnos a jaké další techniky pro zvětšení sklizně existují. Lidé se mě často ptají „Kolik rostlin můžu vypěstovat pod tímto světlem?” a moje odpověď je, že se musí zeptat jinak: Jak můžete zaplnit prostor? Odpovědí je, že si musíte rozmyslet, jaké techniky pro pěstování rostlin použijete.
Měl jsem štěstí, že jsem se naučil ovlivňování rostlin od přítele mnohem dříve, než se mi do rukou dostal jakýkoli písemný materiál o konopí. Poté, co jsem viděl účinky na svých rostlinách, chtěl jsem vědět, proč poškozování větví a listů zvyšuje výnos a jaké další techniky pro zvětšení sklizně existují. Lidé se mě často ptají „Kolik rostlin můžu vypěstovat pod tímto světlem?“ a moje odpověď je, že se musí zeptat jinak: Jak můžete zaplnit prostor? Odpovědí je, že si musíte rozmyslet, jaké techniky pro pěstování rostlin použijete.

FIM- Použijte jemné nůžky nebo žiletku, odstraňte pouze kousek centrální části

Základem manipulace s rostlinou je přesměrování její energie. V závislosti na technice to může znamenat dočasné, nebo trvalé přesměrování. Pokud tak učiníme, říkáme rostlině, aby se během pěstebního cyklu soustředila na určitou oblast, což přinese určité následky: silnější tělo rostliny, větší palice atd. Podobně jako u bonsají měníme za tímto účelem tvar, velikost a proudění energie v rostlině. Při použití techniky manipulace můžeme donutit jakýkoli počet rostlin, aby zaplnil libovolně velkou místnost a přitom dosáhnout maximálního potenciálu pro sklizeň.

Foraging- 

Někdy musí každý grower, který se o své rostliny stará, odstranit listy, které jsou nezdravé nebo poškozené. Foraging je nejzákladnějším druhem manipulace s rostlinou. Jde o odstranění listů, které mají nezdravou barvu, jsou poškozené, nebo nekrotické. Díky tomu může rostlina přesunout energii, kterou by normálně věnovala těmto poškozeným listům a poslat ji do nového růstu v horní části rostliny. Naše děvčata vydají mnoho energie na to, aby udržela při životě poškozené a nemocné listy, takže je vždy lepší zbavit se jich při prvním zjištění jejich špatného stavu a nechat energii proudit tam, kde ji potřebujeme nejvíce. V neposlední řadě foraging také zahrnuje odstraňování větších listů, které silně stíní spodní části rostliny. Světlo tak pronikne více dolů.

TOPPING- Šipky ukazují dvě kolínka, která budou apikálně dominantní poté, co odstraníte vrchol

Super cropping- 

První typ manipulace s rostlinou jsem se naučil od dlouholetého přítele, který měl na své zahrádce vždy záviděníhodné sklizně. Když jsem se ho zeptal, jak mám dosáhnout něčeho podobného, klekl si k mojí rostlině a řekl „Neboj se. Slibuju, že nic nezničím. Zítra bude ta kytka lepší, než kdy před tím.“ Zhluboka jsem se nadechl a důvěřoval mu. Sledoval jsem, jak chytil hlavní stonek v blízkosti vrcholu rostliny a poté stisknul. Stiskl tak akorát, aby stonek nezničil. Poté stonek v místě stisknutí jemně ohnul a odstoupil. Teď bylo na mně, abych to zkusil. Ukázal mi na další vhodné místo na rostlině a řekl, abych stonek stiskl tak, až mezi prsty ucítím ‘prasknutí’. Tak mi byl představen super cropping.
Hlavní výhodou super croppingu je, že posiluje celou integritu rostliny, obzvláště stonku a podporuje vegetativní růst a stonky unesou těžší palice. Lze jej také využít ke kontrole fyzické velikosti a výšky rostliny bez nutnosti používání chemikálií, které mají stejný účinek a modifikují hormony v rostlině. Za použití této techniky úmyslně poškozujeme vnitřní strukturu rostliny, aby se tato poté sama vyléčila, vytvořila jizvy a ‘kolínko’ v místě ohybu. Nakonec se šťávy dostanou opět do horní části, ale následujících 24 – 48 hodin bude rostlina přesměrovávat energii, kterou by vynaložila na růst svého vrcholku, dolů do listů pod ohybem. Toto nakonec povede k tomu, že stonek bude viditelně tlustší a silnější než ten, který neprošel super croppingem.
Pro začátek vyberte rostlinu, která má několik pater listů nejméně 15 – 20 cm od sebe. Důležité je použít tuto techniku v místě rostliny s nejaktivnějším růstem, aby byla tato energie přesměrována do oblastí pod bodem ohybu. Poté umístěte palec a ukazováček kolem hlavního stonku mezi horní dvě patra a lehce stiskněte. Stisk musí být jen tak silný, abyste ucítili prasknutí, přibližně jako když vymačkáváte puchýř. Pokud se v místě stisku objeví trochu tekutiny, nepanikařte, je to jen voda. Nejdůležitější je vyhnout se úplnému zlomení stonku, čímž byste rostlinu spíš zaštípli. Rostlina by se měla zcela zotavit během několika dnů s tím, že za ohybem se začne znovu otáčet směrem nahoru za světlem. V místě ohybu se vytvoří kolínko. Když začne rostlina růst opět nahoru, můžete tuto techniku opakovat mezi každým novým patrem. Díky viditelným kolínkům se vám nestane, že byste stejné místo ohnuli dvakrát. Pokud se vám to přeci jen podaří, způsobíte rostlině nevratné poškození. Stejně jako u zbytku rostliny i při super croppingu je mé heslo „Jestliže je někde místo, které se dá stlačit, stlačím ho“.
GROWERSKÝ TIP: používání silikátů jako doplňku rovněž zesiluje buněčné stěny rostliny a při používání spolu s croppingem můžete získat velmi silnou rostlinu.

Topping-

V přírodě je reprodukce tou hlavní činností, na kterou se rostliny zaměřují. Hlavní palice (které se také říká konečná palice) rostliny konopí skončí vždy jako největší a nejsilnější a to z důvodu blízkosti u zdroje světla. Rostlina ví, že tato palice je nejlepší, kterou pro reprodukci má a využije tak zvanou apikální dominanci, kdy posílá nejvíce energie do růstu vrcholu. Je to podobné, jako postavit nejlepšího hráče vašeho týmu, abyste svému týmu zajistili postup do finále. Během normálního růstu rostlina posílá do spodních větví a paliček potlačující hormony. Zpomalí tak jejich růst a ušetří většinu své energie pro horní palici.

„Topping“ (zastřihávaní) je termín, který se mezi growery konopí používá pro ustřihnutí hlavní palice. Říká se tomu i zaštípávání, protože doslova uštípnete špičku svými prsty. Já doporučuji při odstraňování čehokoli z rostliny používat vždy nůžky nebo žiletku. Jinak můžete velice snadno při odstraňování listů a větví způsobit na rostlině škody. Použití nástrojů navíc zaručuje přesnost. Aby nedošlo k záměně s ohýbáním při super croppingu, říkáme této metodě topping. Odstranění horních drah zajistí apikální dominanci hlavní palice pro dvě patra pod řezem. Takže to, co byla původně hlavní palice s apikální dominancí, se změní v dvě palice s apikální dominancí. Nepochybě ani jedna z těchto palic nikdy nebude tak silná, jak by byla hlavní palice, kterou jste zrovna odstranili, ale dvě jsou v tomto případě lepší, než jedna. Nebo tři nebo čtyři! Topping může efektivně zdvojnásobit nebo ztrojnásobit potenciál kvetení. Tento proces navíc napomůže rychlému růstu všech větví pod bodem odstřihnutí, nejen dvou pater přímo pod ním. Podobně, jako u super croppingu, je topping jinou formou úmyslného poškození rostliny za účelem přesměrování energie, v porovnání se ale výsledek nesmírně se liší. Při aplikaci metody toppingu nejprve vyberte prostor mezi dvěma patry v blízkosti vrcholu rostliny, kde chcete stříhnout, a poté jednoduše stříhněte a odstraňte vrchol. Namísto prostého vyhození tohoto odstřižku někteří groweři ustřihnou dostatek materiálu, aby ho mohli použít pro vytvoření klonů a zahájení permanentního cyklu sklizní.

Lollipopping-

LOLLIPOPPING- Prsty posouvejte směrem dolů a odstraňte nepotřebné spodní části rostliny

Tato další metoda zahrnuje odstranění velkého množství zdravé části rostliny a z tohoto důvodu se jí řada growerů bojí a nevyzkouší ji. Vždy zkoušejte metody, které jsou nové na pouze jedné nebo dvou rostlinách. Tímto způsobem při nesprávném postupu nezničíte celou sklizeň a budete mít srovnání s rostlinami, které nový způsob nepodstoupily. Lollipopping je naprosto rozdílný od toppingu, nicméně lze jej použít ve vzájemném spojení. Zde namísto stříhání nebo zničení nového růstu jde o odstranění všeho kromě nejnovějších přírůstků ne konci větve. Výraz lollipopping pochází z toho, jak po zákroku větve vypadají. Uvidíte něco, co vypadá jako lízátko s nádhernou paličkou na vrcholu (proto anglický výraz lollipop).
Při aplikování této metody podržte stonek mezi palcem a ukazováčkem pod 3 – 4 patrem, nebo kdekoli, kde předpokládáte, že by měla vaše sklizeň být. Druhou rukou podržte stonek nad místem, kde jej již držíte. Lehce zatlačte a jemně stonek ohněte až k základně rostliny. Dejte pozor, abyste stonek tentokrát nepoškodili. Části rostliny, které vám při ohýbání překážejí, by měly odpadnout. Odstranění těchto nižší částí rostliny přesměruje veškerou dostupnou energii do květů, které zůstaly na vrcholu. Při menším množství květů, které by rostlina musela zásobovat energií, se budou nevyhnutelně tvořit větší a hutnější palice.

SUPERCROPPING- Vyberte si místo, ohněte rostlinu a nechte rostlinu 24 – 48 hodin na to, aby se sama vyléčila

Lollipopping není optimální pro každého growera. Někteří lidé nechtějí, aby jim rostly palice směrem ke kořenům, a jsou spokojení s velikostí palic tak, jak jsou a rozhodnou se tuto metodu neaplikovat. Pro ty, kteří chtějí od rostlin ty největší možné palice, je tato technika tím, co jim pomůže dodat těmto palicím dostatek energie k využití plného potenciálu rostliny. Jak se zmíním později, tato manipulace se velmi významně používá při technice SCROG.

FIM-

Novějším postupem, který velmi rychle získal na popularitě mezi growery, je nedávno vyvinutá technika FIM (Fuck I Missed). Pokud se stříhnutí při této metodě provede přesně, může mít na vývoj palic šílený účinek. Tato technika, jako topping, rovněž obnáší ustřihnutí vrcholu s květem, ale namísto ustřihnutí všeho materiálu ze stonku ho malé procento ponecháte. Je to podobné, jako „Sakra, kousek jsem tam z toho patra při zastřihávání nechal“. To může vést ke vzniku 6 – 8 nových výhonků z patra, které jste zastřihli. Protože je metoda celkem nová, ohlasy od growerů se liší, což je pravděpodobně dáno tím, že se účinky liší rostlinu od rostliny a to i v případě, že je u každé provedena naprosto stejně. 100% přesnost při pokusu ustřihnout pouze část patra je téměř nemožná, pokud ale svůj strain znáte, metodou pokus omyl naleznete správné místo, kde střihnout. Tato technika se provádí malými nůžkami, kterými ustřihnete kus z nejvrchnějšího nového přírůstku na hlavním stonku. Vypadá jako mnoho malých lístků, buďte ale opatrní, abyste neustřihli vše, čímž byste provedli topping.

LST/SCROG- Jakmile nainstalujte svou síť pro SCROG, můžete rostliny upravit, aby rostly horizontálně za použití techniky LST (Low Stress Training)

Zatím jsme se soustředili na manipulaci rostlinou tak, abychom dosáhli největšího výnosu na rostlinu. Nyní se podíváme na zaplnění prostoru rostlinami. Protože to není tak, že více rostlin vždy znamená vyšší výnos, jde také o to zaplnit prostor co největším počtem rostlin. Při indoor pěstování vychází světlo ze stejného směru: shora. Bez východu a západu slunce je při směru dopadu paprsků z jednoho místa složité, aby se světlo dostalo ke spodním částem rostliny. Proto je důležité použít odrazový materiál na stěnách, protože podpůrné světlo ze stran velmi výrazně vstupuje do hry ve vaší místnosti.  Je to další možnost, jak rozptýlit světlo, které máte k dispozici. Pro typického indoor growera je to potíž zvláště v okamžiku, kdy pěstuje strainy s převahou sativy, které se rády vytahují. Groweři byli během let kreativní a přišli s mnoha způsoby, jak dostat tyto potíže pod kontrolu.
Například metoda Sea of Green (SOG), která je skvělá pro rychlé dosažení sklizně je založena na rychlosti a správném načasování. Při pěstování metodou SOG se snažíme od využití každého centimetru osvětlené plochy umístěním malých kontejnerů (1/2l – 1l) těsně vedle sebe a přivedení rostlin ke květu po pouhém 1 týdnu (maximálně 2) vegetativního růstu. Zde, na rozdíl od zaplnění pěstebního prostoru několika velkými rostlinami, což vyžaduje delší periodu vegetativního růstu, se dočkáte většího počtu rostlin, ale s menším výnosem na jednu rostlinu. To znamená neustálý oběh kvetoucích rostlin, což vede ke kratšímu čekání na další sklizeň.

SUPERCROPPING- Nebuďte nervózní, pokud uvidíte trochu tekutiny v místě ohybu, během procesu jste poškodili xylémy a to, co vidíte, je jen malé množství vody

Metoda Screen of Green (SCROG) je jednou z nejpopulárnějších metod při pěstování indoor, protože můžete vypěstovat rostliny do plné velikosti a dosáhnout velké produkce v jakkoli velkém prostoru. Tato technika kombinuje lolllipopping s toppingem a využívá síť nebo pletivo, které slouží jako podpůrný systém pro rostliny (a také udržuje jejich vertikální růst). Při tomto postupu se vytvoří viditelné moře zeleně se stabilní vrstvou palic. Musím přiznat, že je to nádherný pohled! Velmi se to liší od metody SOG, protože pouze nezaplňujete prostor co největším počtem rostlin. Namísto toho využíváte několik rostlin a manipulujete s jejich velikostí a tvarem, abyste prostor zaplnili. Tato stabilní plocha vytváří povrch, který je nepohyblivý, což může znamenat, že dostat se k rostlinám uvnitř může být problém. Před instalací sítě se ujistěte, že budete mít možnost manipulovat se všemi rostlinami a dejte pozor, aby se neobjevili potíže se škůdci, protože byste později potřebovali přístup k rostlinám uvnitř celé plochy.

SUPERCROPPING- Tiskněte, dokud mezi prsty neucítíte prasknutí, ale ne tolik, abyste stonek zcela oddělili

Pro využití metody SCROG bude potřebovat možnost manipulovat s rostlinou po celou dobu brzké vegetativní fáze, abyste znásobili počet hlavních palic, které bude mít. Začněte s rostlinou, která vyrostla do výšky alespoň 15 – 20 cm a umístěte ji do požadovaného květináče. Ujistěte se, že je dostatečně veliký, aby zvládl kořenový systém po celý životní cyklus rostliny. Postupujte podle instrukcí k toppingu uvedených výše k vytvoření požadovaného množství větví v závislosti na prostoru a velikosti květináče. Upravte větve tak, aby rostly horizontálně podél sítě a připevněte je k nim. Můžete použít vzor upevnění „sem tam“ nebo spirálu a zaplňte celou síť. Tato technika pomůže udržet všechna patra ve stejné výšce, umožní jim vyrůst směrem ke zdroji světla a vytvořit tak vrstvu palic. Abyste při tomto počtu palic udrželi zvýšenou produkci, musíte u zbytku rostliny použít metodu lollipop a odstranit vše pod úrovní sítě. S tímto rozvržením světlo nebude moci prostoupit pod hustou vrstvu, kterou palice vytvoří, takže odstranění spodních částí rostlin je nejlepším způsobem, jak přesměrovat energii tam, kde bude nejužitečnější. Navíc také umožní lepší proudění vzduchu od základny rostliny nahoru. Použijte topping a super cropping u horních větví tolikrát, kolikrát bude nutné, aby byla vrstva horních palic ve stejné výšce. Klíčem k úspěšnému pěstování metodou SCROG je upravovat větve tak, aby byly rozprostřeny jednotně a v přibližně stejné výšce. Při tomto typu pěstování nebudete mít spodní řídké palice, ale velké hlavní palice, kterým se dostane stejné množství světla ve stejné výšce. SCROG vyžaduje dostatek času pro vegetativní fázi, protože je zapotřebí rostliny upravovat přesně, takže grower musí být pečlivý. Upravování větví tak, aby rostly horizontálně, je typ Low Stress Training (LST). LST vyžaduje použití tyček, drátků, strun, nylonu, sítí, spirálových vazeb nebo všeho, co můžete použít k připevnění a úpravě větví, vše bez jejich stříhání nebo poškození. Do teď jsme se bavili o technikách High Stress Training (HST) – stříhání nebo poškozování rostliny evidentně vede k vyšší úrovni stresu, než úprava stonků vázáním.

FIM- Nezapomeňte při FIM ponechat malé procento nově narostlé části a odstraňte zbytek

Když na to přijde, všechny tyto techniky manipulace s sebou nesou stresování rostliny – klíčem je pochopení únosné míry množství stresu. Nezapomeňte, že příliš mnoho stresu může u rostlinek vyvolat hermafroditismus (plus další věci) a může vést k eventuální ztrátě, která growera jistě nepotěší. Takže zkoušejte opatrně a pamatujte si, že vše musíte nejprve vyzkoušet na menším počtu rostlin a teprve poté vše aplikovat na celou úrodu. Jak efektivní tyto metody manipulace s rostlinami mohou být, tak také nemohou svou práci odvést samy od sebe.
Vaše rostliny také potřebují plně funkční plán svícení, zásobování vodou a živinami, jinak se perfektních palic nedočkáte. Je to okamžik, kdy do hry vstupuje fyzika, chemie a biologie, vše ve vaší zahrádce. Nalezení správné rovnováhy vyžaduje přemýšlení, ale výsledky jsou na hraně maximálního potenciálu

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu