Dlouhovlnné červené světlo

Jak dlouho mám osvětlovat kytky dlouhovlnným červeným světlem během fáze tmy?

Jak dlouho mám osvětlovat kytky dlouhovlnným červeným světlem během fáze tmy? Kolik dlouhovlnného červeného světla v poměru k celkovým wattům mám použít?
Ridle

Dlouhovlnné červené světlo (Far-Red) má spektrum 730 nm. Má jedinečnou vlastnost urychlit navození tmy změnou fytochromů.

Fytochrom je dimer (molekula složená ze dvou podjednotek). V přítomnosti červeného světla (680 nm) zabraňuje kvetení. Pokud světlo chybí, chemické procesy u rostliny pomalu navodí stav, po kterém je zahájeno kvetení. Pokud tento stav trvá dostatečně dlouhou část dne po dobu jednoho týdne, rostlina začne kvést. V závislosti na odrůdě je obvykle zapotřebí 9 až 11 hodin tmy.

Dlouhovlnné červené světlo tento proces urychluje, protože způsobuje přeměnu fytochromů na stav kvetení okamžitě po dopadu na povrch listu. Důležité je, že tím eliminujete potřebnou dobu tmy pro vyvolání kvetení o 1,5 hodiny.
Místo vyvolávání kvetení použitím svícení 12 – 12 nebo 11 tmy – 13 světla, výsledek se dostaví při 10,5 tmy – 13,5 světla nebo 9,5 tmy – 14,5 světla. Rostlina stráví více času pod světlem, díky čemuž získá více energie a materiálu pro zrání. Nezraje o moc rychleji, ale tvoří se větší palice.

Vlnová délka 730 nm musí proniknout na všechna místa rostliny. Představte si, že rostliny postřikujete vodou a ta se musí dostat na všechna místa rostliny. Jediným rozdílem je, že rostliny „postřikujete” světlem”. Světlo musí působit na každou část rostliny jen zlomek vteřiny.

Použijte zdroj světla LED s rozsahem okolo 730 nm, aby to bylo to jediné spektrum světla, které rostlina dostane. Tento postup byste měli provádět těsně po začátku fáze tmy (po setmění).

 

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu