Vše, co potřebujete vědět o trichomech

Soft Secrets
26 May 2017
Trichomy jsou drobné, chloupkům podobné výrůstky vyskytující se na povrchu rostlin, řas, lišejníků a na některých prvocích. Výraz pochází z řeckého slova tríchōma, které označuje růst vlasů. Při pozorování pod mikroskopem připomínají tyto drobné houbovité výčnělky mimozemské bytosti z vědeckofantastických románů. Ve skutečnosti se ale jedná o „továrny“ produkující – v případě konopí – stovky známých kanabinoidů, terpenů a flavonoidů, jež mají na svědomí jedinečnou chuť, vůni, potenci a psychoaktivní i léčebné účinky jednotlivých odrůd naší oblíbené rostliny.

Funkce trichomů

Trichomy se vyskytují u mnoha zástupců říše rostlin a jejich velikost, tvar i účel se mohou výrazně lišit. Například některé masožravé květiny prostřednictvím trichomů výrazných barev, forem a vůní vábí a loví svou kořist. Konopné trichomy slouží rostlině v první řadě k obraně před predátory a vnějšími vlivy. Když začnou samice konopí v přírodě kvést, stávají se často předmětem zájmu hmyzu a dalších zvířat a mohou být poškozovány také dalšími faktory, jako je třeba UV záření. Trichomy mají predátory odpuzovat, neboť jsou hořké a jejich výrazná chuť a vůně činí rostliny nevhodnými ke konzumaci, a kromě toho chrání zelené části před přemírou slunečního svitu. Vše, co potřebujete vědět o trichomech

Různé typy trichomů u konopí

Trichomy jednotlivých zástupců rostlinné říše se od sebe navzájem liší tvarem i velikostí. Konkrétně u konopí nalezneme tři druhy „ochlupení“. 1. Cibulkovité trichomy jsou nejmenší a vyskytují se na celém povrchu rostliny. Měří pouhých deset až patnáct mikrometrů a skládají se jen z několika málo buněk. 2. Přisedlé trichomy jsou o něco větší a sestávají z hlavičky a stonku. 3. Vyčnívající trichomy nalezneme výhradně na květech a mohou být široké 50 až 100 mikrometrů. Jako jediné tedy mohou být viditelné pouhým okem. Všechny tři druhy trichomů produkují kanabinoidy a další aktivní látky, platí nicméně, že na velikosti záleží – nejpilnějšími producenty esenciálních olejů a specifických látek v nich obsažených jsou totiž právě trichomy vyčnívající.

Tvorba a životní cyklus trichomů

Tvorba kanabinoidů začíná ve chvíli, kdy konopí přechází z fáze růstové do fáze květu. Trichomy se vyvíjejí na vnějším povrchu celé nadzemní části rostliny a slouží k přenosu vakuol a plastidů od kořenů přes stonek směrem k periferním částem, tedy listům a květům. Jsou to právě tyto metabolické procesy, jež vedou ke vzniku látek, které se později přemění v kanabinoidní kyseliny a posléze v nám dobře známé kanabinoidy. Rychlost a intenzita tvorby trichomů závisí na genetické stavbě konkrétní rostliny a z velké části i okolních podmínkách. Nedá se jednoznačně říci, že větší počet chloupků automaticky znamená vyšší hladinu kanabinoidů a terpenů. Důležitou roli hrají v tomto ohledu i další faktory, například intenzita ultrafialového záření, která má rozhodující vliv na syntézu kanabinoidů a terpenů v hlavičkách trichomů. Rostliny, jež mají přístup k širšímu světelnému spektru, se obecně vyznačují vyšší koncentrací kanabinoidů, ta však závisí i na odrůdě, teplotě nebo kvalitě půdy. Životní cyklus trichomů je shodný s životním cyklem rostliny, jejíž je součástí, a jeho sledování má pro pěstitele velký význam. Nejpřesnějším grafickým znázorněním života trichomu je parabola s vrcholem v bodě, kdy rostlina dosáhne úplné dospělosti a začíná degenerovat. Známkou zralosti je přitom změna barvy chloupků z čiré a průsvitné na bílou až oranžovou. Změna barvy trichomů je neklamným znakem dospělosti a dává pěstitelům signál, že nastal čas sklizně. Rostlina dosáhla vrcholu svého životního cyklu a v následujících dnech postupně odumírá. Je třeba mít na paměti, že jednotlivé odrůdy se od sebe mohou co do barvy trichomů poměrně výrazně lišit, zabarvení přesto zůstává jedním z klíčových ukazatelů při určování nejvhodnějšího času pro sklizeň. Trichomy jsou před sklizní i po ní extrémně citlivé a nestálé. K jejich zničení nebo poškození dochází velmi snadno a svůj podíl na něm může mít celá řada jevů. Mezi nejčastější příčiny jejich odumírání patří: • Fyzický kontakt nebo podráždění • Teplo • Světlo • Kyslík • Čas Všechny tyto faktory poškozují nejen samotné trichomy, ale i v nich obsažené esenciální oleje a další látky. Degradaci je možné účinně předcházet opatrností při manipulaci s rostlinou v průběhu celého životního cyklu, tedy během samotného pěstování i po sklizni. Omezením fyzického kontaktu a rušivých vlivů, správným zastřihováním, sušením a skladováním je možné prodloužit životnost trichomů, které si díky náležité péči současně udrží vyšší obsah účinných látek, z nichž nás nejvíce zajímají právě kanabinoidy a terpeny. Chceme-li trichomům a látkám v nich „prodloužit životnost“, je třeba přistoupit k některé z technik extrakce. Tou rozumíme mechanické nebo chemické odstranění trichomů z konopných květů. Nejpopulárnější technikou je v tomto ohledu prosévání sušeného, případně zmraženého rostlinného materiálu, které je nenáročné na vybavení a bez problémů jej zvládne i nezkušený pěstitel. Technologicky náročnější je pak extrakce pomocí chemické reakce za užití alkoholových rozpouštědel a odpařování. Touto metodou vzniká lepkavý extrakt s konzistencí podobnou vosku. Při vhodně zvolené a provedené extrakční metodě a správných podmínkách skladování je životnost kanabinoidů z trichomů oddělených od zbytku rostliny prakticky neomezená. Text: Václav Hofman
S
Soft Secrets