Testy na školách a užívání marihuany

Soft Secrets
26 Jan 2016
 

Policejní kontrola p?i vyu?ování na st?ední škole v Blansku odhalila, že žáci užívají marihuanu. Na tento rostoucí problém mezi školáky upozor?ují neziskové organizace a policie.

Na st?edních školách mají v dnešní dob? testery na p?ítomnost návykových látek, ale stále ?ast?ji se se zakázanými látkymi experimentuje již na školách základních. ?editel jedné ze škol ?ekl, že škola má dohodu s rodi?i, že p?i podez?ení na užívání návykových látek mohou d?ti testu podrobit. St?ední školy už jsou vybavené testery na p?ítomnost návykových látek, s drogami se ale stále ?ast?ji experimentuje už na t?ch základních.
S
Soft Secrets