Švýcarsko na startovní čáře k legalizaci konopného průmyslu

MichalS
23 Nov 2021

Pěstování, kupování či užívání marihuany by nemělo být zakázáno, ale spíše komplexně regulováno vládními orgány. Tak zní názor švýcarské vládní agentury pro veřejné zdraví a blahobyt. Národní rada tak má vytvořit právní rámec, ve kterém by bylo možné usměrňovat konopný průmysl. Cíl je jasný: vznik infrastruktury pro obchod s konopím na medicínské i rekreační účely.


Vše je zatím pouze v plenkách. Tedy ve fázi přípravy testovacího módu neboli národního průzkumu. První zkušební laboratoří se stane největší a zároveň hlavní město krajiny, Curych.     

Jak bude Švýcarsko postupovat v cestě k legalizaci

V každém švýcarském kantonu by se mělo průzkumu zúčastnit na 5 000 dobrovolníků, kteří prokazatelně užívají marihuanu. Jeho záměrem bude odhalit možné ekonomické vlivy nového odvětví, a také lokální dopady užívání a nákupů rekreačního konopí. Pro zachování kvalitativních norem produktů musí místní výrobci získat povolení k výrobě od Federálního úřadu veřejného zdraví. Sledovat se bude také, zda lidé upřednostní prodej v lékárnách nebo společenských klubech.

Věděli jste, že...

Každý třetí Švýcar přiznává, že již kouřil konopí. Až 200 tisíc lidí se hlásí k tomu, že kouří na pravidelné bázi.

 

Další evropské a světové trhy se snaží také

Je nutno říct, že snahy o legalizaci marihuany na národní úrovni dotáhli do úspěšného konce pouze dvě světové krajiny. Kanada a Uruguay. Lucembursko by mohlo být první evropskou zemí, kde bude povolena konzumace i pěstování konopí. Lucemburská vláda chce tímto krokem dovolit občanům konzumaci bez podporování celého řetězce ilegálních transakcí. Portugalsko aktuálně řeší podobnou situaci, kdy se vláda rozhoduje, jak změnu legislativně podchytit. Nizozemsko je k cíli z evropských států nejblíže, ale i zde ještě pořád převládá soukromý sektor nad vládním.  

Švýcarsko bude na své cestě unikát

Dá se říct, že Švýcarsko se vydalo na cestu, která otevírá celosvětovou diskuzi.

Za prvé, švýcarský trh bude nabízet produkty, které se v Evropě nenajdou tak často, třeba extrakty a pokrmys obsahem THC. Pro Evropu to znamená velký krok vpřed, i když to může celou diskuzi o právních rámcích prodloužit a zkomplikovat. Pokud bude Švýcarsko vyrábět poživatiny s konopím, bude muset upustit od evropské směrnice pro „nové potraviny“ (tzv. Novel Food). Alespoň po dobu průzkumu a zkušebního procesu. To by mohlo otřást základy směrnice hlavně co se týče „rekreačního konopí“ s vysokou hladinou THC. 

Kde je hranice: rekreační a medicínské konopí

Pokud chtějí Švýcaři prodávat domácí marihuanu i v lékárnách, rozproudí tento proces ještě jednu otázku světové důležitosti: kde leží hranice mezi marihuanou na rekreační účely a tou, která se používá jako schválený doplněk medicínské léčby.

Švýcarská vláda se totiž rozhodla podporovat pouze domácí pěstování konopí. To znamená, že kvůli poměrně chladnému klimatu se bude většina produktů pěstovat ve vnitřním prostředí. Pro certifikované medicínské konopí, u kterého je podmínkou vnitřní prostředí, je to v pořádku. Avšak ve stejné kvalitě se bude pravděpodobně produkovat i rekreační marihuana. Jaký rozdíl tedy mezi produkcí dvou druhů skutečně uvidíme? To je pouze první z mnoha dalších bodů, které je nutno diskutovat.  

Budoucnost legalizace marihuany ve Švýcarsku je tedy zatím hodně nejistá. Jisté však je, že švýcarský proces toho Evropu hodně naučí, ovlivní hodně lidí, kteří mohou změnit budoucnost a bude velmi zajímavé sledovat jeho postup v čase.  

M
MichalS