Soud Philipsu a jeho zákazníka

Soft Secrets
04 May 2015

V pozadí stojí konopí


V pozadí stojí konopí

U soudu se st?etne spole?nost Philips a její dnes už bývalý dlouholetý klient Hans Zondervan.

Zondervan zažaloval koncern kv?li tomu, že mu Philips odmítl prodávat lampy a další vybavení, které on dále prodával p?stitel?m konopí.

Zondervan upozornil, že Philips s ním ukon?il spoluprácu proto, že spole?nost nechce být spojována s drogovým pr?myslem. Jelikož ale spole?nost dodávala své výrobky do konopného pr?myslu jinými kanály, žádá nyní odškodn?ní za ušlý zisk.

Philips zareagoval protižalobou. Bývalého klienta žaluje za porušení uzav?ené dohody o nekontaktování spole?nosti a jejích zam?stnanc?. Jako kompenzaci žádá 12,8 milionu Eur.

 

S
Soft Secrets