Royal Queen Seeds

Soft Secrets
04 Jan 2015

Starting Kit


Starting Kit

Starter kity od Royal Queen Seeds zjednodušují proces klí?ení a rostlinám zajiš?ují nejlepší za?átek pro zdravý r?st a následn? krásnou sklize?.

RQS Starter Kit obsahuje vše, co je pot?eba k naklí?ení semínek a zdravý za?átek. V souprav? naleznete rozmnožovací nádobku, která pomáhá udržovat zásadn? d?ležité teplo a vlhkost b?hem klí?ení a po?áte?ního r?stu mladých výhonk?. Obsahuje prost? vše, co k naklí?ení svých oblíbených semínek pot?ebujete:

  • kv?tiná?ky Easy Start s kapsami Bacto, které jsou zdrojem výborného r?stového média s hojnou mikrobiální aktivitou
  • Propagator Pro obohacený perlitem, s osv?tlením a teplom?rem pro zajišt?ní dokonalého prost?edí ke klí?ení
  • T?i semínka našeho strainu White Widow Automatic, který je samonakvétacím k?ížencem strainu Dutch White Widow

Jakmile jsou sazeni?ky vysoké 2-3 centimetry, nadešel ?as na jejich p?esazení do p?stebních nádob. Použít m?žete zeminu, jílovité oblázky nebo libovolné oblíbené p?stební médium. Dodávejte živiny, zalévejte – a užívejte si h?ejivý pocit, že nejt?žší fázi již máte za sebou.

Kompletní videotutoriál naleznete na webových stránkách:
http://www.royalqueenseeds.com/307-starters-kit.html

info@royalqueenseeds.com

S
Soft Secrets