Podaří se Kalifornii reformovat zdanění konopí?

MichalS
02 May 2022

Vysoká cena legálního konopí logicky nahrává černému trhu do karet. Co vše stojí za vysokou cenou a co s tím kalifornští politici hodlají dělat, se dozvíte v tomto článku.


V licencovaných prodejnách zaplatíte za naprosto identické produkty z konopí 2–3× více, než když si je opatříte na černém trhu, kde prodejci a producenti nejsou zatíženipěstitelskou ani spotřební daní. To maloobchodníkům zvyšuje náklady a komplikuje byznys.

Daně zvyšují cenu legálního konopí

Kalifornský konopný průmysl svádí lítý boj s černým trhem. Legální konopí je totiž výrazně dražší z těchto důvodů:

  • Pouze 23 % měst povoluje prodej konopí na svém území.
  • I tam, kde je prodej povolený, je žalostně málo prodejních míst.
  • Navíc je kalifornské konopí zatížené vysokou daní.

Ze zmíněných daní pozornost přitahuje zejména pěstitelská daň. Tato daň se odvíjí od hmotnosti, takže i když kvůli konkurenci v podobě nelicencovaných pěstitelů klesne poptávka po legálním konopí, jeho cena neklesne. Daň je také přímo úměrná inflaci.

Loni v únoru Mike McGuire, předseda majoritní strany v kalifornském senátu, přišel s návrhem fiskální reformy. „Pěstitelská daň ničí malé zemědělce na celém severním pobřeží a v Kalifornii. Nová legislativa poskytne tolik potřebné daňové úlevy malým pěstitelům konopí potýkajícím se s problémy, dříve, než se trh zhroutí,“ uvedl před měsícem McGuire na Twitteru. „Nemůžeme produkci drobných farmářů danit podle hmotnosti. Když cena klesne, daň bude neproporční. To prostě není udržitelné,“ dodává.

Jeho návrh SB 1074 požaduje zrušení pěstitelské daně od příštího července a zároveň zvýšení spotřební daně na konopí, která je aktuálně 15 %. Od července 2025 do července 2026 by toto zvýšení vygenerovalo polovinu částky, která by se za stejné období vybrala v rámci pěstitelské daně.

Přetlak legislativních návrhů

Na stole už přistálo několik návrhů řešení, jak bojovat s vysokým zdaněním. Například nápad danit konopné produkty v závislosti na obsahu THC. Koncem února následovaly další tři návrhy. A každý z nich k problematice přistupuje jinak.

Návrh SB 1281 rovněž hovoří o zrušení pěstitelské daně. Navíc ale snižuje spotřební daň na 5 % oproti aktuálním 15 %. Kromě toho nezahrnuje přirážku, kterou kalifornský daňový úřad  obvykle upravuje každého půl roku. Závěrem návrh zákona stanoví, že distributoři nemusí vybírat spotřební daň od maloobchodníka a předávat ji ministerstvu, ale že za výběr zodpovídá maloobchodník. Vše začne platit na začátku roku 2023.

Návrh AB 2506 ruší pěstitelskou daň v období 1. 7. 2023 až 1. 7. 2028 a ruší povinnost upravovat daň podle inflace. Zároveň stejně jako návrh McGuira zvyšuje spotřební daň na takovou úroveň, aby vygenerovaný zisk odpovídal pěstitelské dani.

Návrh AB 2792 obsahuje ještě více úprav. Od 1. 7. 2022 do 1. 7. 2025 ruší zohlednění daňové přirážky u spotřební daně. Stejně tak v tomto období ruší spotřební daň na nákup konopí nebo konopných produktů od prodejců držících licenci na území státu Kalifornie, kteří mají nárok na prominutí nebo odklad poplatku v souladu s Cannabis Equity Act (programem zavedeným Úřadem pro kontrolu konopí). Rovněž ruší pěstitelskou daň a povinnost upravovat daň v závislosti na inflaci.

Zřejmě bude náročné najít konsenzus ohledně finálního fiskálního plánu. Ale závisí na tom zdraví legálního trhu s konopím.

 

M
MichalS