pH, EC či PPM - klíčové ukazatele pro growera

MichalS
28 Aug 2023

Konopí vykazuje při pěstování v substrátu nebo hydroponii výraznou závislost na hodnotách pH, elektrické vodivosti (EC) a měřených částicích na milion (PPM). Tyto parametry hrají klíčovou roli ve zdraví rostlin a výsledné úrodě. Správné nastavení pH podporuje optimální vstřebávání živin, zatímco správně kalibrovaná EC/PPM zajistí vyváženou výživu a minimalizují riziko přehnojení. Tento článek zkoumá vztah pH a EC vč. správných metod při pěstování konopí, vč. toho jak obě hodnoty měřit a upravovat.


Základy pro pochopení pH při pěstování konopí

pH se vztahuje na úroveň zásaditosti nebo kyselosti dané „věci“, v tomto případě živného roztoku, který se používá k pěstování rostlin. Hodnota pH začíná na čísle 0 a stoupá až na číslo 14. Hodnota 7,0 je považována za neutrální, přičemž hodnoty nad 7,0 jsou alkalické a hodnoty pod 7,0 jsou kyselé. Možná se sami sebeptáte, proč je to důležité. Kdybyste byli chemici, už byste to věděli. Protože nejste, zde je zdůvodnění.

Živný roztok, který používáte, je v podstatě koktejl různých chemikálií, které se používají ve vašem živném roztoku, by chemik řekl, že optimální pH by bylo 7,0, což je neutrální. Důvodem je, že při udržení neutrální hodnoty roztoku budou nežádoucí vzájemné reakce součástí v něm omezeny na minimum. Ale vzhledem k tomu, že rostliny konopí preferují pro optimální růst odlišnou hodnotu pH, snižujeme pH i za cenu malé ztráty výživové hodnoty. Rychle rostoucí rostliny obecně upřednostňují nižší pH v rozmezí od 5,2 do 5,9. Naštěstí nižší pH naváže méně živin než vyšší pH.

Pokud hodnota pH uteče mimo optimální rozmezí 5,2 až 6,5 objeví se nežádoucí hladiny nedostatku živin a toxicity, které mohou rostlinám vážně bránit ve vývoji. Buďte bdělí. Při zkoumání různých hydroponických metod bylo zjištěno, že většina používaných pěstebních médií je relativně inertních (rockwool, hydroton, písek apod.). To znamená, že pěstební médium nebude reagovat s živinami v roztoku. Pro metody, které používají inertní média, je jako optimální doporučeno pH 5,2. Při této úrovni pH kořeny nejúčinněji vstřebávají živiny v roztoku. Pokud musí kořen pracovat méně na asimilaci požadovaných živin, zbytek rostliny z toho bude profitovat.

Přečtěte si také: Správné pH – základ úspěšného pěstování

PPM nebo také EC

Důležitá informace – měření EC je možné a platné pouze při použití minerálních hnojiv, nikoliv organických. Měříme totiž vodivost, kterou způsobují minerální soli rozpuštěné ve vodě. V organických hnojivech je ale jejich obsah nízký, nebo nulový.

Koncentrace živin roztoku se měří v částech na milion (PPM) nebo jednotkami vyjadřujícími vodivost roztoku, tedy hodnotou EC (což je v našich končinách používanější varianta). Obvykle u nově připraveného klonu nepoužíváte žádné živiny, takže EC není v této fázi problém. Mladé, uchycené sazenice nebo zakořeněné klony už vyžadují výživu, obvykle kolem 1 EC . Tato hodnota je během období růstu zvýšena na cca 1,8 EC (800 až 900 PPM). Během období květu se typická potřeba hnojiv pro konopí dále zvyšuje až na 2,5 EC.

V okamžiku, kdy rostliny dosáhnou maximální velikosti květů pak někteří groweři nechávají své rostliny silně prosychat, aby stimulovali reakci pro přežití, kdy se v rostlině generuje více aromatických látek a kanabinoidů. Prosychání zvyšuje koncentraci solí v substrátu a zvyšuje EC. V posledním týdnu či dvou je také vhodné snížit koncentraci hnojiv na minimum, nebo provést flushing, který rozebíráme tady.

Měření pH & EC živného roztoku

Měření pH a elektrické vodivosti (EC) roztoku je klíčovým krokem pro úspěšné pěstování rostlin, včetně konopí. K tomuto účelu slouží specializované přístroje - pH metr a EC metr.

pH metr je zařízení, které přesně měří kyselost nebo zásaditost roztoku – je vybaven elektrodou, která je ponoříte do vzorku roztoku. Na základě elektrického signálu, který elektroda generuje při interakci s ionty v roztoku, pH metr určí aktuální hodnotu pH. Tento údaj je klíčový pro správné vstřebávání živin rostlinou.

EC metr, známý také jako TDS (Total Dissolved Solids) metr, měří elektrickou vodivost roztoku. Vysoká vodivost naznačuje vyšší koncentraci minerálů a živin ve vodě. EC metr funguje podobně jako pH metr, s elektrodou, která hodnotí vodivost roztoku na základě proudu, který je schopen roztok vodivostí vést.

Tip: pořiďte si jednoduché přístroje, které ale umožňují kalibraci a mají tzv. kompenzaci teploty. Přístroje pravidelně kalibrujte pomocí kalibračních roztoků!

Úprava pH & EC

Nyní víte, co je to pH a PPM a proč jsou důležité. Nakonec si tedy řekneme, jak obě hodnoty upravovat v živném roztoku. Vědět, co a kdy se má přidávat je velkým předpokladem pro pěstitelský úspěch. Když je hodnota pH příliš vysoká (alkalická), může být snížena pomocí kyseliny. V růstu použijte kyselinu dusičnou, ve fázi kvetení kyselinu fosforečnou. Při organickém pěstování je ideální kyselina citronová, kterou bakterii v substrátu snadno odbourávají.

Pokud je hodnota pH příliš nízká, může být zvýšena pomocí uhličitanu vápenatého, nebo hydroxidu draselného. Většina hnojiv způsobuje změnu pH v živném roztoku. Přidání hnojiva do živného roztoku téměř vždy vede ke kyselejšímu pH. Podle toho jej upravte. Správný způsob, jak všechny tyto chemikálie zvládnout, je důležitý.  Nikdy nepřidávejte kyselinu přímo do nádrže s živinami. Naplňte malou nádobku vodou a přidejte několik kapek nezbytné chemikálie. Dobře vše zamíchejte a do velké nádrže přidávejte najednou jen malá množství, dokud nedosáhnete správné rovnováhy pH.

V průběhu času množství solí, které vznikají při rozkladu hnojiv v médiu, způsobuje, že je kořenová zóna stále kyselejší. Jak rostlina stárne, její kořeny jsou méně účinné při přenosu živin k listům. Abyste zabránili hromadění těchto solí v médiu a zajistili, že rostlina získá veškeré potřebné živiny, propláchněte systém každých pár týdnů čistou vodou s vyváženým pH.

Upravování EC je jednodušší - tady prostě buď přidáte více hnojiva, nebo naopak naředíte roztok další vodou, abyste EC snížili.

To je ohledně základů Ph a EC vše, co by grower měl vědět. Zbytek už si vyzkoušíte v praxi, která je samozřejmě lepší než tuny teorie.

 

 

 

M
MichalS