Pěstování CBD konopí

Soft Secrets
19 Jan 2019

Kanabidiol neboli CBD vposledních letech hýbe světem konopí. Jeho léčebné využití se zdá být velmi široké a nachází oblibu i u rekreačních uživatelů. CBD je jedním ze dvou nejrozšířenějších kanabinoidů konopí a na trhu je už spoustu odrůd, které by měly mít jeho vysoký obsah. CBD se ale nachází i vtakzvaném technickém konopí. Má cenu pěstovat CBD odrůdy doma? A je jejich pěstování legální? Nejen to se dozvítevnásledujícím článku.


 

Co je CBD

Na začátek si připomeneme, co CBD vlastně je. Jedná se o jeden zasi 144 kanabinoidů obsažených vpryskyřici, kterou produkují rostliny konopí. Nejvícetétopryskyřice, a tím i kanabinoidů,produkují samičí květy.CBD nenípovažován za psychoaktivní látku ve smyslu intoxikace organismu a ovlivňování vjemů. Po CBD se zkrátka nezhulíte. Je to tím, že CBD působí na lidské kanabinoidní receptory zcela odlišným způsobem nežli THC. Ví se ale, že CBD modifikuje účinek THC. Na jedné straně snižuje jeho účinnost, na druhé straněprodlužuje dobu jeho působení. Zhlediska léčebného je CBD velmi zajímavou substancí.

Má mírný sedativní efekt, uvolňuje křeče, působí protizánětlivě, tlumí nevolnost, eliminuje růst nádorových buněk, testujese jeho použití při schizofrenii, roztroušené skleróze a mnoha dalším chorobách. Výzkum využitelnosti CBD je vplném proudu a lze očekávat, že se vnejbližší době dočkáme dalších informací o jeho schopnostech.Nutno podotknout, že CBD, stejně jako ostatníkanabinoidy, se nachází ve všech odrůdách konopí ve formě kyseliny CBDa. Teprve procesem dekarboxylace se mění na CBD.

Dekarboxylace je chemická reakce, při které dochází k odštěpení karboxylové skupiny. Dekarboxylace má dva spouštěče –teplo a čas. Při sušeníkonopí dochází k částečné dekarboxylaci působením času.Kouření či vaporizace je okamžitým spouštěčem dekarboxylace. Kanabidiolse nachází vkaždé rostlině konopí a může pokrývat až 95 % množství ze všech kanabinoidů. Přestože se vposledních letech objevuje spousta CBD odrůd pro domácí pěstitele, je tento kanabinoidjiž dávno nejrozšířenějším kanabinoidem vodrůdách takzvaného technického konopí.

Hlavním kanabinoidem většiny odrůd konopí bylo vždy psychoaktivní THC, které je již po několik desetiletíve většině států nelegální. Jelikož konopí lze využít vmnoha dalších odvětvích, vyšlechtili zemědělciodrůdy, které mají obsah THC nižší nežli 0,2 až 0,3 % THC–pro tyto odrůdy se u nás vžil pojemtechnické konopí.Tolze za určitých podmínek pěstovat na polích ve velké části Evropy a celého světa. Jelikož cílem šlechtění bylo snížení obsahu THC, obsah CBD je vtěchto odrůdách vždy vyšší, nežli obsah THC.Obvykle obsahují odrůdy technického konopí do 4 % CBD.

Tento fakt začal být zajímavý ve chvíli, kdy se ukázal velký potenciál využití CBD při léčení specifických obtíží.Vsoučasné době se šlechtitelé snaží vyšlechtit nové odrůdy technického konopí sještě vyšším obsahem CBD.Je to totiž relativně snadná a ekonomicky výhodná cesta kCBD. Ten se ze sklizně získává různými způsoby extrakce a následnou destilací je možné vyrobit téměř 100% čisté CBD, které má formu krystalického prášku. Nevýhodou je, že technické konopí se pěstujevnefeminizované formě.

Produkce kanabinoidů je tak vrostlině potlačena na úkor produkce semen.Pokud by bylo možné na poli vypěstovat technické konopí bez samců, vyprodukovali by samičí květy větší objem pryskyřice a tím i větší objem CBD.Ekonomicky jeale i současný způsob pěstování nejvýhodnější cestou kCBD. Takto vypěstované konopí se prodává dokonce i vsupermarketech, jako je Lidl či Coop.

CBD odrůdy

Pěstování certifikovaného technického konopí na poli je jedna cesta kzískání CBD. Druhou možností je pěstování odrůd, které vyšlechtili semenné banky zaměřující se dříve výhradně na šlechtění odrůd zvysokým obsahem THC. Vtom je ale velký rozdíl. Semena technického konopíjsou nesrovnatelně levnější, nežli odrůdy od semenných bank.

Kilogram technického konopí vyjde zhruba na 100,-Kč. 30 semínek lze koupit vzahradnictví za 30–50,-Kč. Ceny ze semenných bank začínají na cenách pod 100,-Kč za jeden kus a šplhají až ke200,-Kč za kus. Navíc je tady jeden zásadní problém. Certifikované odrůdy technického konopí jsou stabilní a je u nich velmi malá pravděpodobnost, že překročí limit obsahu THC. Stát se to ale přesto může. U odrůd ze semenných bank je ale překročení limitu THC téměř jisté. Vsoučasné době není na trhu odrůda netechnického konopí, která by limit spolehlivě splňovala.

A i kdyby byla, nebylo by možné ji na velké ploše legálně pěstovat, dokud by taková odrůda nezískala certifikát od státního zemědělského ústavu. Takový proces trvá mnohdy roky. Na druhou stranu mají ale odrůdy ze semenných bank i mnohem vyšší obsah CBD, který se vněkterých případech dostane až na 20 %Zevropského pohledu je zcela specifická situace ve Švýcarsku.

Tamní zákony zakazují pěstování konopí sobsahem THC přes jedno procento, čili o poznání vyšší nežli vostatních státech. Takový limit splňuje mnohem více odrůd, včetně některých z produkce semenných bank. Země helvétského kříže se tak stala CBD velmocí Evropy. Vyrostla tam řada indoorových, outodoorových i hybridních pěstíren zaměřených na CBD odrůdy. Takto vypěstované konopí se prodává dokonce i vsupermarketech, jako je Lidl či Coop. Gram sušeného květu vyjde vpřepočtu zhruba na 250,-Kč. Producenti vyrábějí dokonce CBD hašiš.

Ve Švýcarsku se CBDkonopírychle rozšířilo a snaží se dostat i do ostatních států. To je ovšem problém kvůli rozdílu vpovoleném limitu THC. Švýcarům se podařilo tento problémpřekonat tím, že našli způsob, jak snížit obsah THC vjiž vypěstovaném konopí. Otázkou zůstává, jak spolehlivá jejich metoda je. Sušené květy CBD konopí a CBD hašiš ze Švýcarska nicméně dnes koupíte vmnoha zemích Evropy, včetně Rakouska a Česka. Cena je stejná, jako u konopí svysokým obsahem THC.

Pěstování CBD

odrůdPokud byste si chtěli vypěstovat vlastní konopí svyšším obsahem CBD respektive nízkým obsahem THC, máte následující možnosti. Buďto si koupíte semínka technického konopí a zasadíte je u sebena zahradě. Vhodné jsou dvoudomé odrůdy, které produkují samčí i samičí jedince. Samčí rostliny je vhodné odstranit ihned po tom, co začnou kvést, aby nedošlo kopylení samic a snížení kvality jejich květů. Další možností je samozřejmě zakoupení CBD odrůdsvyšší obsahem CBD, které ovšem často překračují i povolený limit THC.

I tyto odrůdy lze pěstovat venku. Pro indoor pěstování jsou vhodnáfeminizovaná semena CBD odrůd od semenných bank.Doporučil bych například CBD Therapy nebo Charlotte's Angel.Lze ale pěstovat indoor i technické konopí? Ano, možné to je a dělají to i Švýcaři. Základem je vybrat správnou odrůdu. Mnoho technických odrůd je jednodomých, takže vytvářejí samčí i samičí květy na každé rostlině. Dalším problémem bývá výška, jelikož některé odrůdy dorůstají výšky až šest metrů –to se do většiny indoorových pěstíren opravdu nehodí, i když pod umělým osvětlením má pěstitel řadu možností, jak výšku rostliny ovlivnit.Vhodnou odrůdou pro indoor pěstování je například Fedora 17.

Správný indoor pěstitel ví, že není od věci mít pro pěstování kdispozici klony. U některých odrůd technického konopí je problém spřítomností genu konopí planéhoa chovají se jako automatické odrůdy. Takové rostliny začínají kvést bez ohledu na délku dne a není znich možné udělat mateční rostlinu. I vtomto případě je možné využít Fedoru 17nebo Carmagnolu, ze kterýchse dají vypěstovat mateční rostliny a nařezat klony pro další použití.

Pěstování vlastního konopí pro získání květů svysokým podílem CBD se oproti jejich nákupu výrazně vyplatí. Optický a chuťový rozdíl mezi konopím svysokým podílem CBD je ve srovnání skonopím. svysokým podílem THC nulový, protože ani jeden ze zmíněných kanabinoidů nedává konopí chuť ani vůni.Ta je výsledkem směsi terpenů a flavonoidů. Sušené květy CBD konopí a CBD hašiš ze Švýcarska nicméně dnes koupítevmnoha zemích Evropy, včetně Rakouska a Česka.

Zákony a CBD

Ve většině zemí Evropy je nepsychoaktivní CBD legální a nepodléhá zvláštní regulaci. Například na Slovensku je ale úplně zakázané. Lze ale předpokládat, že se kanabidiol vhistoricky dohledné době nějaké regulace dočká. Už nyní je vidět rozdílný přístup u některých společností. Například Amazon nedovoluje prodávat CBD na svých stránkách od března roku 2018.

Propagovat CBD prostřednictvím reklamy na internetu také není jednoduché. Facebook je další velkou společností, která zakazuje reklamu na CBD a produkty, které ho obsahují. Španělsko například požaduje regulaci CBD na celoevropské úrovni. VČeské republice je CBD zatím legální. Problém ale je, že většina produktů na trhu, které CBD obsahují, obsahuje i nějaké množství THC. Podle zákona se ale výrobky, které obsahují THC nesmějí nabízet pro konzumaci lidmi.To například znamená, že CBD olej sobsahem TCH 0,2 % již nemůže být nabízen pro lidskou spotřebu.Lze ho nabízet pro povrchové použití nebo pro technické využití. Nikoliv jako léčivo nebo doplněk stravy.

Limit THC pro potraviny se rovná 0,00%.CBD je dnes trnem voku mnoha lékařů. Nelíbí se jim, že výrobci a prodejci inzerují schopnosti CBD, které ještě nebyly ověřeny dostatečným množstvím klinických testů. Rovněž jim vadí cena CBD. Jeho získávání je ale finančně náročné. Čisté CBD je drahé. Na druhou stranu je to jediná surovina, ze které lze vyrobit produkty sCBD a úplně bez THC. Problém by vyřešilo buďto zvýšení limitu THC alespoň na úroveň Švýcarska nebo úplná legalizace konopí.

Mr. José info@pestovat.cz

S
Soft Secrets