P?ekvapení u prešovského památníku

Soft Secrets
13 May 2015

Pot?šilo hlavn? mladé


Pot?šilo hlavn? mladé

P?ed týdnem se u památníku klan?li vojáci, p?edstavitelé m?sta a veterání ze druhé sv?tové války.

N?kdo ale u památníku padlým vysadil konopí. Rostliny vytrhali policisté.

Rostlinky se vyvíjely ve ?ty?ech velkých kv?tiná?ích, ale i mezi tulipány pod památníkem.

Paradoxem podle slovenských médií je, že p?i vzdávání cti padlým veteráni zd?raz?ovali, že je zapot?ebí žít ?estn?.

Jaké množství omamné látky rostlinky obsahovali zjistí policisté až po rozboru. Zistit ale kdo je u památníku vysadil je tak?ka nemožné.
S
Soft Secrets