OSN vyřadila konopí ze seznamu nebezpečných narkotik

06 Dec 2020

Malý krok pro OSN, ale velký krok pro konopí! Téměř 60 let si konopí neslo nezasloužené stigma – podle Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 bylo na stejném seznamu, jako heroin, nebo kokain. Časy se naštěstí mění...


OSN řadu let klasifikovala konopí jako jednu z nejnebezpečnějších omamných látek na zemi. To se naštěstí letošní zimu změnilo a celosvětová konopná scéna dostává zasloužený vánoční dárek. 2. 12. proběhlo hlasování úřadu OSN ve Vídni, přičemž členem komise je i Česká republika. Ruku ve prospěch marihuany zvedlo 27 členských zemí komise, proti 25 a jedna země se zdržela hlasování. Přesné údaje o hlasování zatím nejsou dostupné. Konopí nicméně stále zůstává substancí, jež je pod mezinárodním dohledem.

WHO hraje ve prospěch konopí

Hlasování komise OSN pro omamné látky předcházelo doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) k vyřezení konopí a konopné pryskyřice z klasifikace podle Seznamu IV Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961. Toto zařazení přidalo konopí a jeho deriváty mezi mnohem nebezpečnější drogy, jako je i heroin a další opiáty. Z dnešního pohledu, kdy legalizace léčebného konopí probíhá napříč zeměmi, šlo o zoufale nešťastný krok.

Látky klasifikované podle Seznamu IV jsou podskupinou drog podle plánu I. To znamená, že jsou nejen považovány za „vysoce návykové“, ale jsou také brány jako „zvláště škodlivé a mají extrémně omezenou lékařskou nebo terapeutickou hodnotu“. Z pohledu současné optiky je nepochopitelné, jak OSN mohlo konopí tak dlouho a závažně odsuzovat. Ale tak to bohužel ve světě chodí.

Pomůže rozhodnutí OSN širší legalizaci konopí?

Vyřadit konopí ze seznamu nejtěžších drog doporučila Světová zdravotnická organizace už v roce 2019. Poukázala přitom na možné využití konopí pro léčebné účely. V návrhu byl kladen důraz i na absenci použitelných důkazů, které by dokazovaly, že konopí má podobně závažné dopady, jako další drogy ze Seznamu 4 (světe div se!).

Jaký to všechno může mít dopad na legalizaci a dekriminalizaci konopí v celosvětovém měřítku? To je určitě zásadní otázka, která ale nemá jednoznačnou odpověď. Je jasné, že konopí se tímto zbavilo obrovské křivdy a celá věc pomůže pomalu a jistě dále měnit pohled laické i odborné veřejnosti.  Výsledek prosincového hlasování ale nijak neumožňuje členům OSN legalizovat marihuanu v rámci systému mezinárodního dohledu, uvedla agentura AP.

„Vítáme rozhodnutí, že konopí je lék,“ uvedla ve svém prohlášení Ann Fordham, výkonná ředitelka Mezinárodního konsorcia pro drogovou politiku. „Samotná tato reforma však zdaleka není dostačující, jelikož konopí zůstává na mezinárodní úrovni nesprávně klasifikováno.“

Tento krok je do značné míry symbolický a nemusí mít okamžitý dopad na to, jak vlády kontrolují plánované látky. Mohlo by to však podpořit úsilí o legalizaci léčebného konopí v zemích, které se obracejí na OSN s žádostí o radu.

K legalizaci výroby a prodeje marihuany pro léčebné a rekreační účely už přistoupila celá řada států. I v ČR je konopí legální pro lékařské využití a každou chvíli se připojují další země. V USA je dnes už jen několik málo států, kde je marihuana zcela nelegální.

Zdroje: