Organizace spojených národů a Světová zdravotnická organizace požadují, aby byly dekriminalizovány drogy

Soft Secrets
06 Jul 2017

V nedávném společném prohlášení o ukončení diskriminace v oblasti zdravotní péče vyzvali organizace své členské státy k „revizi a zrušení trestních zákonů, u nichž bylo prokázáno, že mají negativní zdravotní dopad“. Mezi řadou opatření se jednalo o „užívání drog nebo držení drog pro osobní potřebu“.

Zatímco Světová zdravotnická organizace (WHO) ještě předtím vyzvala k dekriminalizaci drog v souvislosti s redukcí HIV, OSN omezila své výzvy k řešením zneužívání drog založených na zdravotních a důkazních prostředcích.

Celosvětová komise vyzývá k legalizaci drog

V loňském roce se země, které se setkaly na zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN pro drogy, rozhodly zachovat k omamným látkám kriminalizující přístup, a to navzdory silným obavám z mnoha zemí. Minulý měsíc však v souvislosti s Mezinárodním dnem proti zneužívání drog generální tajemník OSN António Guterres osobně vyzval všechny země k řešení tohoto problému prostřednictvím „prevence a léčby“ a především se dodržovala lidská práva. Řekl následující: „Navzdory všem rizikům a výzvám spojeným s řešením tohoto globálního problému doufám a pevně věřím, že jsme všichni na správné cestě a že společně můžeme zavést koordinovaný, vyvážený a komplexní přístup, který v budoucnu povede k udržitelným řešením. Toliko OSN. Jak na to zareagují čeští politici, pokud vůbec nějak zareagují, je ale otázka. Podle zkušeností z minulosti je ale více než pravděpodobné, že se nestane zhola nic. A proč? Protože nemají ani ten nejmenší zájem cokoli v oblasti drogové problematiky měnit. Krok směrem k legalizaci pro ně totiž neznamená žádný osobní finanční přínos a podle nich jim to zřejmě nepřinese ani žádné podstatné množství hlasů při volbách. Osobně si je dovolím zhodnotit trochu ostřeji. Jsou to nevzdělaní a zabednění hlupáci, kteří se plácají po ramenou, když se jim povede zavést normy na tvrdost koleček u dětského kočárku, ale na provedení podstatných změn nemají koule (ženy političky mi snad tohle přirovnání prominou). Snad se mezi ně v budoucnu dostanou lidé, kterým nepůjde jen o vlastní kapsu.
S
Soft Secrets