Opravdu snižuje konopí IQ?

MichalS
29 Dec 2021

Užívání konopí je často spojované s nepříznivým vlivem na inteligenci. Je tomu tak? Výzkum provedený na univerzitách v Londýně a Bristolu se zaměřil na dospívající populaci a vliv užívání marihuany a alkoholu na jejich kognitivní funkce, které měřili pomocí skóre dosaženého na IQ testech.


Může vést užívání konopí ke kognitivním poruchám? Tato otázka je horkým tématem výzkumu a veřejného zájmu. Mediální pozornost se s oblibou věnuje zjištěním, která naznačují škodlivé účinky na mozek, duševní zdraví a kognitivní funkce, často se také hovoří o negativním vlivu na IQ mladých uživatelů konopí a jejich “hloupnutí”.

Nedostatek podložených informací

Skutečností je, že většina doposud provedených vědeckých výzkumů je průřezová, tedy měření se provádí pouze jednou za život pozorovaného člověka. Proto si nemůžeme být jistí, zda by si uživatelé konopí opravdu vedli jinak, pokud by konopí nikdy nezkusili, ani v jaké dospěláky by vyrostli adolescenti, pokud by užívali konopí nebo ne.

Teenageři, kteří začínají s užíváním konopí již v útlém věku se budou téměř jistě lišit od těch, kteří s konopím začínají až v pozdějším věku nebo marihuanu nikdy nezkusí. Raní uživatelé konopí mají častěji méně stabilní domácí zázemí a více problémů s chováním než jejich vrstevníci, kteří konopí neužívají.

Studie vlivu užívání konopí na IQ

Výzkumná práce Claire Mokrysz a jejího týmu z veřejné výzkumné univerzity v Londýně a Bristolu se zaměřila na dospívají v jihozápadní Anglii a jejich náchylnost k negativním dopadům způsobeným užíváním konopí a alkoholu. Vědecký výzkum, který čerpal údaje o 2235 teenagerech z jihozápadní Anglie z databáze “Children of the 90’s”, sledoval vztah mezi četností užívání konopí respondentů ve věku 15 let a jejich bodovými výsledky v IQ testu. Respondenti absolvovali IQ test dvakrát, a to ve věku 8 let, tedy před zkušenostmi s konopím, a poté ve věku 15 let.

Na první pohled výsledky naznačovaly, že teenageři užívající konopí dosahovali v IQ testech horších výsledků. Dokonce i ti z nich, kteří konopí zkusili pouze párkrát dosahovali zhruba o 2 body nižšího bodového hodnocení než ti, kteří konopí nikdy nezkusili.

A co cigarety, alkohol a jiné drogy?

Ukázalo se, že teenageři, kteří užívali konopí, měli mnohem častěji zkušenosti také s cigaretami, alkoholem a jinými nelegálními drogami. Všechny tyto faktory jsou prediktory nižšího skóre IQ dospívajících. Nejsilnější uživatelé marihuany (konopí užili alespoň 50× do 15 let věku) byli mnohem častěji také kuřáky cigaret – až 84 % z nich uvedlo, že kouřili cigarety více než 20× za život. Ve skupině, která konopí nikdy nezkusila, mělo zkušenost s kouřením cigaret pouhých 5 %.

Když se zohlednily rozdíly v míře užívání jiných látek než konopí a další faktory včetně problémů s chováním, duševními onemocněními a výsledky se statisticky upravily, konopí nebylo předpokladem pro horší výsledky v IQ testu ani horší známky ve škole, a to ani u nejsilnějších uživatelů konopí.

Vliv užívání jiných látek

 Samotné užívání konopí jako příčina poklesu inteligence nebylo potvrzené a zdá se, že za rozdíly v IQ a školních výsledcích je něco jiného. Kouření cigaret by mohlo být důležitým faktorem, nicméně, tato studie nebyla schopná vyvodit jednoznačné původce a ani jiné doposud provedené studie nepřinesli dostatek důkazů, které by určili jednoznačného viníka odpovědného za nižší IQ a horší školní výsledky.

Dobrá zpráva pro uživatele konopí?

Výsledky této studie nejsou jednoznačné a jsou limitované mnoha faktory. Sledovaná skupina byla relativně malá a geograficky omezená, účastníci byli při prvním testování velice mladí, byli pouze mírnými uživateli konopí, a i ti nejsilnější uživatelé měli nejdéle 2letou zkušenost s konopím.

Co ještě víme?

Podobná studie publikovaná v roce 2012 sledovala pokles IQ u 1037 uživatelů konopí v průběhu delšího časového období – od jejich puberty až do 38 let. Jednalo se tedy o letité uživatele konopí sledované po mnohem delší dobu. Největší pokles IQ byl pozorovaný u vytrvalých uživatelů konopí, kteří byli pravidelnými uživateli od puberty až do 38 let, a u kterých byla ve sledovaném období mnohokrát potvrzená porucha užívání konopí. Závěry této studie naznačují, že nikoliv samotné užívání konopí, ale vytrvalé silné užívání konopí a zmíněná “závislost na konopí” je spojená s nižším IQ.

Ať tak či onak, doposud provedené studie nepřinášejí definitivní odpověď na otázku snižování IQ, ale upozorňují na nutnou obezřetnost při vyvozování ukvapených závěrů o škodlivosti drog. Přehnané závěry o negativních účincích konopí na intelekt jsou nevědecké a nejsou založené na důkazech a je zřejmé, že nejenom užívání konopí může způsobovat tolik diskutované rozdíly v kognitivních funkcích.  

M
MichalS