Nezletilí a marihuana – hrozící důsledky v ČR

MichalS
12 Jul 2023

Česko se nadále drží na první pozici evropských zemí, kde konopí rekreačně užívá nejvíce lidí. Konstatuje to Evropská zpráva o drogách. Alespoň jednou za rok marihuanu zkusilo 23 % lidí ve věku 15-34 let. Dá se předpokládat, že u nezletilých na tom jsme podobně. Jaká jsou ale rizika spojená s konopím u nezletilých a potenciální důsledky?


Nezletilí a konopí

Podle neoficiálních průzkumů je kouření marihuany (stejně jako konzumace alkoholu) mezi žáky středních škol velmi časté. Dokonce i žáci druhého stupně základky už s těmito omamnými látkami běžně experimentují.

Disponují-li děti či mladiství penězi, obstarat si následně drogy je velmi jednoduché. Česká společnost se vyznačuje poměrně velkou tolerancí, a to zvláště v případě užívání alkoholu či konopí. Vzniklou situaci rodiče povětšinou řeší, až když se experimentování s drogou stane problémem a dítě či mladistvý se potýká s určitou mírou závislosti.

Jaké hrozí postihy nezletilým?

V Českuj e držení a užívání malého množství marihuany pro osobní potřebu dekriminalizováno. Pokud jde ale o nezletilé, zákon je o něco přísnější. Je-li nezletilá osoba přistižena s malým množstvím marihuany, může to mít různé důsledky. Konkrétně:

  1. Předání na výchovný léčebný ústav (VLÚ): Nezletilá osoba může být předána na VLÚ, což je zařízení poskytující specializovanou výchovu a léčbu pro osoby závislé na drogách. V rámci VLÚ může být poskytnuta terapie, vzdělání a další formy podpory zaměřené na prevenci opakovaného užívání drog.
  2. Opatření ze strany sociálních služeb: Sociální služby mohou zasáhnout a nabídnout podporu nezletilé osobě a její rodině. Mohou provést důkladnou sociální analýzu situace a rozhodnout o vhodných opatřeních, jako je poskytnutí terapie, poradenství nebo jiné formy pomoci.
  3. Prevence a informovanost: V některých případech mohou být nezletilí posláni na preventivní programy zaměřené na osvětu o drogách a prevenci jejich užívání. Tyto programy se snaží poskytnout informace o rizicích spojených s užíváním drog a podporovat zdravý a bezpečný životní styl.

Je však důležité poznamenat, že přesné opatření a postupy závisí na konkrétní situaci, věku, okolnostech a rozhodnutích příslušných orgánů. Je vhodné vyhledat právníka – odborníka na tuto problematiku nebo se obrátit na odpovídající úřady  – sociální služby, pro konkrétní informace a poradenství v daném případě.

Je dále nutno říct, že prodej a distribuce marihuany zůstává nelegální i v případě nezletilých. Pokud by nezletilá osoba byla přistižena s marihuanou určenou k prodeji, mohou se vztahovat ještě přísnější právní důsledky.

Názor ministra

Ivan Bartoš je dlouholetým předsedou Pirátů, kteří se v problematice návykových látek angažují v politické sféře nejvíc. Patří také k hlavním představitelům snahy o legalizaci marihuany v Česku. Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády se v rozhovoru pro magazín Konopí vyjádřil takto:

„V případě regulace trhu s konopím by to také fakticky vedlo ke snižování dostupnosti pro nezletilé…Protože lidé pohybující se na černém trhu, když už jednou porušují zákon, nerozlišují, jestli zákazníkovi bylo nebo nebylo osmnáct. Umožnění samopěstování i plná regulace konopí – v obou případech se bavíme nad osmnáct let věku – povede ke snížení jeho dostupnosti na černém trhu. Legalizace konopí rovná se ochrana nezletilých.“

M
MichalS