Německo skutečně zlegalizuje marihuanu: Parlament jedná dnes

MichalS
21 Jun 2022

Minulý týden začali němečtí zákonodárci podnikat kroky pro zlegalizování marihuany v celé zemi. V úterý 21. 6. mají začít parlamentní slyšení, která ukončí prohibici.


Lídři vládní koalice již v loňském roce prohlásili, že se ohledně legalizace marihuany názorově shodují a zkraje letošního roku oznámili plány, jak by zrušení prohibice mohlo vypadat konkrétně. Nyní se už kola dala do pohybu a vznikají konkrétní zákony. Zatím je v plánu pět slyšení v parlamentu, kterého se zúčastní odborníci ze zahraničí, aby prodiskutovali různé aspekty a dopady nové legislativy.

Není na co čekat

Burkhard Blienert, Federální komisař pro drogy Spolkové republiky Německo sdělil tisku, že „nadešel čas”, aby proces legalizace započal. „Zahájili jsme přípravnou fázi legislativního procesu“, informoval Blienert. „Že mohu něco takového oznámit, je pro mě osobně obrovské zadostiučinění. Dlouhá léta jsem se zasazoval o to, aby Německo konečně přestalo kriminalizovat uživatele marihuany a vytvořilo moderní konopné zákony orientované na zdraví.“

První z pěti parlamentních slyšení se uskuteční v úterý 21. 6. 2022. Celkově se budou slyšení týkat následujících bodů:

  1. ochrana zdraví a spotřebitele
  2. prevence a ochrana mladistvých
  3. ekonomické a ekologické dopady řízení zásob v dodavatelském řetězci
  4. udělování licencí a pokuty
  5. zahraniční zkušenosti

Oficiální dokument odpovídající na nejčastější dotazy občanů informuje, že nová legislativa bude podpořena zkušenostmi ze zahraničí a její součástí bude prostor pro diskusi o připomínkách obyvatel. V současné době je jisté, že se Němci chtějí zaměřit na ochranu dětí a mladistvých, avšak konkrétní body, jako zda bude povolené domácí pěstování nebo jaký bude postup u silničních kontrol, zatím nejsou jasné.

Konkrétní plány se teprve rýsují

V současné době je v Německu marihuana dekriminalizovaná a běží program konopí pro léčebné použití. Plány, které pozdržela koronavirová pandemie, však znějí, že bude povolen nákup a držení marihuany a že bude marihuana zdaněná.

Dokonce by mohly v Německu vzniknout speciální laboratoře, kde by si lidé mohli nechat zkontrolovat kvalitu drog, zejména co se týče obsahu nebezpečných příměsí, bez obav z postihu. Zároveň však semaforová koalice plánuje omezit reklamu na marihuanu, tabák i alkohol.

Cílem legalizace údajně není navýšit příjem státního rozpočtu, přesto Svobodná demokratická strana (FDP) v předvolebním programu uvedla, že po legalizaci počítají navíc s 1 miliardou EUR ročně.

Legalizace se stává evropským trendem

Podle průzkumu veřejného mínění podporuje legalizaci marihuany více než 50 % Němců. Podobně je na tom sousední Lucembursko, kde aktuálně také pracují na legalizaci marihuany a očekává se, že návrh v parlamentu brzy projde.

Němci však už určitě nebudou prvním z evropských národů, který si bude užívat legální marihuanu, jelikož první evropskou zemí s legální marihuanou pro rekreační účely se loni stala Malta.

M
MichalS