Na houbi?kách v Praze

Soft Secrets
11 Jan 2016
 

Policisté zadrželi na Starom?stském nám?stí v Praze muže, u n?hož posléze nalezli krabici se stovkami lysohlávek.

Podle policist? bloumal bezcíln? po nám?stí. Muž se bez rozpak? policist?m p?iznal, že v krabici jsou lysohlávky. Ty si podle pozd?jších zjišt?ní p?ivezl z Vyso?iny. Muži hrozí až dva roky v?zení. Pozn. redakce: Za to, že "bezcíln? bloumal" by m?l jít za m?íže? Jako fakt?
S
Soft Secrets