Můžete darovat krev, když užíváte konopí?

MichalS
08 Dec 2022

Uvažujete o darování krve a přitom kouříte marihuanu nebo užíváte produkty s THC? Ačkoli si mnozí uživatelé marihuany mohou myslet, že nemohou darovat krev, neexistuje nic, co by vám striktně zakazovalo stát se dárcem. Je tu ale pár věcí, který by vás mohly zajímat.


Jediný odběr krve může zachránit více životů. Krev lze rozdělit na jednotlivé složky (krevní destičky, červené krvinky a plazmu) a poskytnout ji osobám se specifickými onemocněními. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je dárcovství krve "nejcennějším darem, který může kdokoli dát jinému člověku - darem života". Můžete však darovat krev, pokud obsahuje stopy užívání THC?

Můžete darovat krev, pokud kouříte trávu?

Pokud užíváte konopí ke zlepšení svého zdraví nebo pohody, možná vás zajímá, zda existují nějaká pravidla nebo omezení týkající se darování krve jako uživatel konopí. Můžete například darovat krev, pokud kouříte trávu denně? A co když pravidelně užíváte poživatiny s THC nebo fénixovy slzy? A má nějaký vliv i CBD olej?

Odpověď na všechny tyto otázky zní: ano. Krev můžete darovat, pokud kouříte trávu, konzumujete konopí jako jedlou látku nebo když pravidelně užíváte CBD olej.

Dárcovské centrum Sokolov na svém webu uvádí:

„Obecně je dárcovství možné, ale některá transfuzní oddělení uživatele marihuany z dárcovství vyřazují. THC v odebrané krvi by mohlo ohrozit pacienta. Protože se THC vylučuje z organismu velmi pomalu, darování je možné nejdříve 14 dní po požití THC.“

Na druhou stranu, Červený kříž od užívání konopí a darování krve neodrazuje. Ve skutečnosti neexistuje žádné právní omezení týkající se dárcovství krve pro uživatele konopí. To se může zdát zvláštní vzhledem k tomu, že marihuana není zcela legální. Podle Červeného kříže však způsobilost k dárcovství krve reguluje Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, který nevyžaduje, aby dárce krve testovali na přítomnost THC.

No dobře, ale co když konzumujete vysoké dávky THC prostřednictvím poživatin nebo dabingu extraktů, můžete přesto darovat krev? Mohl by třeba někdo, kdo dostal vaši krev, neprojít testem na drogy? Podle Červeného kříže můžete darovat krev, i když pravidelně požíváte vysoké množství THC. Osoba, která tuto krev přijme pak nemůže propadnout v testu na drogy. Ale to už je docela extrémní situace. Příjemce krve je často v ohrožení života, a tak nějaké zbytkové THC není překážkou pro její  použití.

Můžete darovat plazmu, když užíváte THC?

Plazma tvoří asi 55 % celkového objemu vaší krve. Krevní plazma je jantarově zbarvená tekutina bez krevních buněk, složená převážně z vody, důležitých rozpuštěných bílkovin, glukózy a elektrolytů. Krevní plazma hraje důležitou roli ve vašem imunitním systému a při srážení krve. Darování plazmy se používá k léčbě poruch srážlivosti, onemocnění jater, několika typů rakoviny a imunitních nedostatků. 

Stejně jako u dárcovství krve vás užívání marihuany nediskvalifikuje z dárcovství plazmy. Existují různá omezení, například pokud jste podstoupili lékařský zákrok, ale pokud jste kuřák konopí, tak darovat plazmu můžete. Jinými slovy, pokud jste uživatelem konopí v dobrém zdravotním stavu, který nepociťuje žádné kognitivní poruchy související s užíváním konopí, můžete darovat krev.

M
MichalS