MMM 2015

Soft Secrets
09 May 2015

Centrem Prahy prošel pr?vod požadující legalizaci marihuany.

Podle ?TK a dalších redakcí (a hlavn? podle policie) se pochodu zú?astnilo p?ibližn? 5.000 demonstrant?. Naše odhady jsou ale jako obvykle jinde.

V ?ele jel v?z s kapelou a konopnými listy. Akci uspo?ádala neziskovka Legalizace.cz. Marihuana je z?ejm? nejrozší?en?jší nelegální drogou v ?R.

Reportáž z akce pro vás p?ipravujeme do dalšího ?ísla Soft Secrets.

S
Soft Secrets