Marihuana a deprese

MichalS
20 Sep 2022

Lze marihuanu považovat za prostředek k léčbě deprese, nebo spíš funguje zcela naopak? Vědci zatím nemají zcela jednoznačné závěry. V tomto článku zkusíme shrnout dosavadní zjištění.


Deprese je jedním z nejčastějších duševních onemocnění. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že s ní žije více než 264 milionů lidí a jejich počet spíše roste.

K dispozici je mnoho osvědčených možností léčby deprese a vědci stále zkoumají nové potenciální léčebné postupy. Ty by mohly přinést úlevu lidem, kteří necítí zlepšení při současné léčbě. Jednou z těchto možností může být i marihuana, ale zatím jsme zřejmě velmi daleko od nějakých relevantních zjištění. Něco už ale víme.

Na marihuanu lze přitom v souvislosti s depresí pohlížet dvěma způsoby. Jako na substanci ulevující od deprese, nebo naopak jako spouštěč deprese. Přestože mnoho lidí s depresí marihuanu užívá, vědci si nemyslí, že by tato „droga“ přímo způsobovala poruchy nálady. Nejnovější výzkumy naopak naznačují, že lidé s depresí ji užívají k léčbě svých příznaků. Ostatně úleva od úzkosti je jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé uvádějí, že marihuanu užívají.

Některé výzkumy opravdu ukazují, že marihuana může lidem pomoci cítit se lépe, pokud trpí depresí, ale to zejména krátkodobě. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) však lékařskou marihuanu pro léčbu deprese neschválil. Ani v ČR není deprese mezi symptomy, na které byste si mohli marihuanu nechat předepsat.

 

Užívání marihuany může způsobit problémy

Mnoho lidí s depresí považuje marihuanu za bezpečnou drogu. Studie však ukazují, že při depresi může marihuana zvýšit riziko některých závažných problémů. Jde zatím spíš o varování, ale patří sem např.:

Zhoršení deprese

U některých lidí marihuana příznaky deprese ještě zesiluje. Vaše riziko je vyšší, pokud jste drogu začali užívat jako teenageři, jste jejími intenzivními uživateli nebo užíváte rekreační marihuanu namísto lékařské.

Nedostatek motivace

Když užíváte marihuanu, může pro vás být obtížnější účastnit se aktivit, které jsou pro vás prospěšné. Jedna studie zjistila, že přibližně 20 % lidí, kteří užívají marihuanu kvůli depresi, uvedlo, že jim snižuje motivaci.

Schizofrenie

Některé geny mohou zvyšovat riziko schizofrenie nebo psychózy. Pokud tyto geny máte, může užívání marihuany tyto poruchy vyvolat.

Tip: Přečtěte si také článek o CBD a jeho potenciálním účinkům při depresi.

 

Marihuana a léčba deprese

Některé studie ukazují i to, že nízké dávky marihuany mohou pomoci zlepšit depresi. To může znamenat, že souvislost marihuany s depresí je pravděpodobně závislá na dávce.

Výsledky klinického výzkumu publikované v časopise Journal of Psychoactive Drugs v roce 2014 ukázaly, že užívání marihuany bylo spojeno se snížením příznaků posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Vzorek respondentů hlásil v průměru až 75% snížení všech oblastí příznaků PTSD.

Zejména na internetu přitom můžete najít mnoho příběhů a důkazů o tom, že marihuana lidem s depresí opravdu pomohla. Vědci však stále sdílí názor, že je třeba provést mnoho dalších výzkumů, které by zohlednili celou řadu proměnných. Marihuanu tedy nelze rozhodně plošně doporučit jako bezpečnou variantu pro samoléčbu psychických problémů. Zároveň někomu může opravdu pomáhat při odbourání úzkosti. Je to ale chůze po tenkém ledě.

Americká psychiatrická asociace uprostřed rozporuplných údajů upozorňuje, že neexistují žádné vědecké důkazy, které by definitivně podpořily užívání marihuany jako vhodnou léčbu deprese nebo jakéhokoli psychiatrického onemocnění.

Jediné solidní doporučení, které lze bez obav dát je proto následující:

Máte-li podezření, že trpíte depresí nebo že vám vaše psychiké problémy komplikují každodenní život, vyhledejte pomoc odborníka!

 

Zdroje:

M
MichalS