Licencované pěstírny i prodejny – Piráti představili návrh legalizace marihuany v ČR

MichalS
17 Sep 2022

Dočkáme se už v blízké době plnohodnotné legalizace marihuany, podobné té v Coloradu či Kalifornii? Piráti tento týden představili svoji konkrétní vizi regulace marihuany v ČR, která má velkou šanci stát se v nedaleké budoucnosti realitou. Pojďme se podívat, co obsahuje.


Licencované pěstírny i prodejny – Piráti představili návrh legalizace marihuany v ČR

Dočkáme se už v blízké době plnohodnotné legalizace marihuany, podobné té v Coloradu či Kalifornii? Piráti tento týden představili svoji konkrétní vizi regulace marihuany v ČR, která má velkou šanci stát se v nedaleké budoucnosti realitou. Pojďme se podívat, co obsahuje.

Dokument „Regulace trhu s konopím – případová studie“ (on-line si jej můžete prohlídnout tady) má 254 stran. Je potřeba říct, že celý tým si dal opravdu velmi záležet. Jedná se bezesporu o nejucelenější a nejvíce podrobnou studii doposud věnovanou legalizaci marihuany v ČR. A na rozdíl od návrhů z dřívějška, které se soustředily jen na uživatele a samopěstitele, tato varianta počítá s vytvořením regulovaného trhu s „rekreační“ marihuanou. Zahrnuje tedy komerční pěstírny, prodejny i konopné kluby.

Co přesně Piráti navhrují?

Z označení „dopadová studie“ nemusí být zcela jasné, co všechno je obsažené. Je to ale velmi podrobná analýza snad všech aspektů regulace konopí. Asi nejdůležitější jsou pak návhry pro řešení konkrétních oblastí – pěstování, distribuce, prodeje, kvality atd.

Běžné uživatele a pěstitele bude asi nejvíc zajímat, co, kdo a za jakých podmínek může. Studie navrhuje toto:

Spotřebitel

 • povinná registrace u státních autorit
 • držení maximálně 100 g sušiny konopí pro vlastní potřebu v místě bydliště a 10 g na veřejnosti,
 • opravňuje k nákupu až 100 g sušiny konopí za měsíc
 • opravňuje k bezúplatnému sdílení maximálně 10 g sušiny konopí (pouze osobě, která má také povolení k nakládání)

Samopěstitel

 • povinná registrace u státních autorit
 • opravňuje k vypěstování maximálně 5 rostlin konopí pro vlastní potřebu
 • povinnost ohlásit předpokládaný termín sklizně a následně také počet vypěstovaných rostlin a sklizený objem konopí před sušením
 • státní orgnán může provést náhodnou nebo cílenou kontrolu
 • opravňuje k bezúplatnému sdílení maximálně 10 g sušiny konopí (pouze osobě, která má také povolení k nakládání)

Z toho vyplývá, že spotřebitelé i drobní pětitelé pro vlastní potřebu by se museli registrovat a pěstitele by mohla navštívit kontrola.

Konopný spolek

 • funguje na základě licence, kterou musí schválit státní orgány
 • opravňuje k vypěstování maximálně 5 rostlin konopí na člena na základě delegování samopěstitelské pravomoci
 • maximální objem produkce konopí 250 rostlin a 50 členů v daný moment

Studie specifikuje i další kategorie komerčních subjektů, které by podnikaly za základě zpoplatněné licence:

 • Pěstírna (až 2000 m2)
 • Distributor/zpracovatel
 • Prodejna

Regulace kvality legální marihuany

Piráti mimo jiné navhrují i regulaci kvality, resp. obsahu účinných látek. Mělo by se jednat o max. 20 % THC, případně minimální limit pro CBD 1 %, které pozitivně ovlivňuje rizika spojená s uživáním THC. Cituji ze studie:

„S  nárůstem potence konopí dochází k  nárůstu počtu problémových uživatelů konopí (Caulkins & Kilborn, 2019; Freeman et al.,2018), což poukazuje na veřejnozdravotní důsledky užívání konopí s  vyšší potencí. Z těchto důvodů je vhodné omezit maximální množství konopí tak, aby se omezily negativní dopady užívání konopí. Systematická rešerše vlivu CBD na akutní účinky THC ukázala, že nejčastějším zjištěním je, že CBD snižuje psychomimetické efekty THC a může ovlivnit rizika z užívání konopí v souvislosti s duševním zdravím (Freeman et al., 2019).“

Až miliardy z daní

Nechybí ani Kalkulace společenských nákladů a přínosů. Nejoptimističtější varianta počítá s celkovými daňovými výnosy cca 1,8 miliardy Kč ročně.

Studie také vyčísluje v současné době průměrné roční náklady na vymáhání práva v  oblasti nelegálního nakládání s konopím. Ty představují 885 mil. Kč. Nejvyšší část těchto nákladů tvoří ušlá produktivita pachatelů ve výkonu trestu. Po legalizaci rekreačního konopí lze samozřejmě očekávat snížení těchto nákladů. Je ale zřejmé, že černý trh bude nadále existovat, tak jako se to děje ve státech, kde legalizace proběhla už dříve.

Přáli byste si v ČR regulaci v této podobě. Neváhejte nám napsat komentář pod článek na FB!

M
MichalS