Legalizace konopí v celosvětovém měřítku

20 Aug 2020

Vzhledem k tomu, že legalizace konopí je požadována téměř po celém světě, čelí země výzvám, jak nastavit regulační systémy ohledně legalizace.


Přestože účinky konopí už jsou chápány jako prospěšné pro uživatele z lékařského i rekreačního hlediska, studie hodnotící účinky dekriminalizace jsou zatím omezené. Mnoho zemí a vlád stanovilo pravidla a předpisy, které specifikují, kdo by měl být způsobilý pro lékařské užití marihuany. Zohlednit rozmanitost skupin v celé populaci je však jedním z podstatných témat pro vlády při nastavení legalizace konopí pro rekreační využití.

Rozsáhlé studie po celém světě přinesly mnoho inovací v oblasti marihuany, mimo jiné vývoj nových odrůd a druhů. I z tohoto důvodu progresivní opatření týkající se marihuany stále více motivují země, aby legalizovaly konopí pro jeho široké lékařské a rekreační výhody. Mezitím jsme také svědky toho, že legalizace marihuany může skutečně snížit míru kriminality.

Zde je přehled zemí a jejich aktivit, které provádějí ve snaze legalizovat konopí.

Legalizace konopí: Situace v jednotlivých zemích

 

Spojené státy

Průzkum z Gallupu z roku 2019 ukazuje, že 86% dotázaných Američanů podporuje legislativu týkající se konopí kvůli jeho zdravotním přínosům. Některé státy USA již využívají výhod lékařského konopí a státní zákony o rekreačním užívání také nabývají na síle.

Přestože federální zákon byl ve svém odmítavém postoji k legalizace konopí konzistentní, experimenty s liberalizací a dekriminalizací marihuany na úrovni jednotlivých států jsou stále progresivnější.

 

Spojené státy byly historicky proti změně legislativy týkající se konopí. Zákon o marihuaně od roku 1937 umožnil tento postoj tím, že držel marihuanu mimo zákon podle federálního práva. Ale jak se zákony o lékařském konopí vyvíjejí za posledních pět desetiletí, státy experimentují i s legalizací rekreačních trhů.

A co víc, je zajímavé poznamenat, že mezi veřejností je marihuana v současné době považována za potřebnou. Výsledky průzkumu YouGov zveřejněné v dubnu zjistily, že více než polovina (53%) Američanů z 5 000, kteří se zúčastnili průzkumu věřila, že „marihuanové lékárny“ by měly být považovány za základní služby. Produkty z konopí se od začátku korona krize stále více prodávají. To vše je samozřejmě úrodnou půdou pro další a pozitivní změny v právních předpisech.

Uruguay

Uruguay byla první zemí na světě, která zcela legalizovala konopí pro lékařské a rekreační použití. V roce 2013 podnikla bezprecedentní kroky, aby jako první na světě legalizovala konopí a regulovala jej pro rekreační použití. Zákon umožnil Uruguayanům, aby si mohli koupit až 40 gramů sušeného konopí měsíčně ze specializovaných lékáren. Tato jihoamerická země v roce 2014 také legalizovala pěstování až šesti rostlin.

Jak majitelé podniků konopí prohlašují, že se jedná o prosperující firmu, v Uruguayi je to sotva pro všechny bez potěší. Marihuana je k dispozici pouze občanům země a zahraničním rezidentům. Uživatelé pro nelékařské využití se musí zaregistrovat, aby si marihuanu mohli koupit. Podle vládních regulátorů se zaregistrovalo jen o něco více než 45 000 z uruguayských 3,5 milionu lidí. Vzhledem k tomu, že rekreační prodej konopí nepřinesl pro zúčastněné společnosti významné zisky, tyto firmy, jako je Fotmer, usilují o pomoc při utváření jinde rychle rostoucího odvětví.

Česká republika

Podle European Drug Report z roku 2014 má Česká republika nejvíce konopných konzumentů v Evropě. Od roku 1993 je ČR na cestě k významné reformě konopí a v roce 2013 legalizovali léčebnou marihuanu.

Podle odhadovaných 20 000 pacientů, kteří jsou způsobilí pro léčbu konopí, je přístup k léčebnému konopí obtížný, a to i s náležitými předpoklady. Obhájci konopné léčby dokazují, že marihuana poskytuje pacientům úlevu v případech, jako je roztroušená skleróza a rakovina, u nichž selže konvenční léčba.

Navzdory snahám České republiky legalizovat konopí obviňují pacienti i odborníci ministerstvo zdravotnictví, že úmyslně blokovalo přístup k marihuaně pro léčebné účely. O místním ministerstvu bylo známo, že se vehementně stavělo proti legalizaci konopí.

Kanada

Léčebná marihuana je v Kanadě široce dostupná a je považována za uznávaný lék. Kanada se stala druhou zemí legalizující marihuanu pro rekreační účely v roce 2018 a do oficiálních konopných prodejen proudí davy lidí.

Začátek legalizace ale v Kanadě provázela stejně velká nejistota jako vzrušení. Po většinu roku oznamovaly hlavní titulky v novinách problémy se zásobováním konopnými produkty. Jeden rok legalizované marihuany Kanaďany stejně moc nezměnil. Před legalizací uživalo marihuanu 16% Kanaďanů, ale čísla zůstala přibližně stejná i rok později. Míra užívání marihuany přitom roste v provinciích s lepším přístupem ke konopným výdejnám.

Ekvádor

Současný ekvádorský zákon o konopí povoluje osobní užití marihuany a držení až 10 gramů sušiny. Ekvádorské komplexní trestní právo ale naznačuje, že nejsou technicky nakloněni legalizovat konopí pro pěstování, nebo prodej.

Podle Ekvádorské lékařské federace je užívání marihuany prospěšné jako lék proti bolesti u nesčetných nemocí, které jsou nevyléčitelné (např. rakovina), zejména u pacientů, kteří jsou v terminálních stádiích této choroby. Deriváty konopí se používají k úlevě od bolesti, kterou již nelze léčit morfinem.

Ekvádorská lékařská federace dodává, že rozsáhlé studie o konopí a všech dalších derivátů by se měly provádět místně, aby se zjistilo, na jaké nemoci lze marihuanu používat, a musí to být na základě konkrétního lékařského předpisu.

Nizozemí

Amsterdam je známý svými cyklisty a coffee shopy, kde je volně dostupný hašiš i marihuana. Na rozdíl od jakékoli jiné země EU je rekreační konopí v Nizozemsku tolerováno. Konopí najdete téměř na každém rohu Amsterdamu, zatímco v jiných městech to není tak běžné.

Obchody s konopím mají povolení k prodeji v malém množství, ale nemohou marihuanu pěstovat nebo skladovat na místě více než 500 gramů. Politika týkající se produkce nebo prodeje konopí je stále tvrdá, protože policie se velmi zaměřuje na jakoukoli výrobu nebo překupnictví, což znesnadňuje přístup uživatelům.

Německo

Mezi nejnovější evropské země, které legalizovaly konopí patří Německo. Proběhlo jednohlasné schválení legalizace konopí a Německo stalo se světovým lídrem v oblasti marihuany.

Německý parlament legalizoval výrobu, prodej a používání lékařské marihuany. Lékaři mohou od března 2017 předepsat konopí pro léčbu závažných zdravotních stavů. Na rozdíl od Nizozemska, kde mohou jednotlivci kouřit doma nebo v licencovaných konopných klubech, nebo dokonce na ulicích, je rekreační užívání nezákonné.

Další evropské země, jako je Rumunsko, Francie, Itálie, Makedonie, Španělsko, Portugalsko, Polsko, Slovinsko a Turecko, se připojily k úsilí legalizovat konopí, jakožto usnadnění přístupu ke konopným produktům pro lékařské účely. V některých z těchto zemí může přitom nákup konopného oleje z běžných lékáren stát jmění.

Jak stále více zemí uvažuje o legalizaci konopí, mnoho z nich pečlivě sleduje státy s legalizovaným konopím a jejich úspěchy a neúspěchy. A přestože se všeobecně věří, že marihuana je většinou prospěšná, chybí vědecké znalosti o jejích zdravých účincích. Někteří se mohou domnívat, že legalizace by mohla přispět k dalšímu pochopení toho, jak opravdu marihuana působí. Vědecké důkazy o dopadu těchto pravidel se však většinou ukazují jako neprůkazné.