Konopí, umění a kreativita

MichalS
22 Nov 2022

Umění a marihuana šly vždy ruku v ruce. Mnoho umělců různých kultur, od sochařů přes malíře až po fotografy, si při tvorbě svého umění užívalo marihuanu. Je to proto, že konopí podporuje kreativitu? Jaké jsou současné poznatky na toto téma? A co na to Shakespeare?


Je dobře známo, že THC může do určité míry změnit vnímání. Proto jsou zkušenosti typu "když jsem kouřil trávu, užil jsem si hudbu mnohem intenzivněji" nebo "tráva mi pomáhá lépe prožívat umění" zcela normální a pochopitelné. 

Dnes, když se konopí a jeho užívání pozvolna ve světě legalizuje, začínáme pozorovat různé nové způsoby, jak lidé kombinují užívání konopí a umění. V oblastech, kde je marihuana legální, se dokonce začínají objevovat projekty, které vymýšlejí zábavné, interaktivní umělecké kroužky, jichž se lidé mohou účastnit.

Změněné vnímání může způsobit, že se člověk začne některým věcem věnovat intenzivněji, objeví nové rozměry reality (a tedy i umění), které jej inspirují a motivují je dále objevovat. Není proto divu, že konopí konzumuje tolik umělců z nejrůznějších oborů. Nejvíce jsou samozřejmě vidět hudebníci, ať už to byl Bob Marley, nebo dnešní superstars jako Snoop Dogg či Wiz Khalifa.

Ale pozor, nejde jen o hudebníky! Archeologické nálezy dýmek na zahradě jednoho z velikánů literatury – Williama Shakespeara naznačují, že se spisovatel při psaní inspiroval i konopím. Pokud tedy dýmky patřily jemu.

Konopí a kreativita pohledem vědy

Soubor studií publikovaných v časopise Journal of Applied Psychology neprokázal, že by konopí mělo účinky zvyšující kreativitu. Výzkumníci však zjistili, že konopí vyvolává pocit veselosti (zázrak!), což následně způsobuje, že uživatelé konopí vnímají své vlastní nápady a nápady ostatních jako kreativnější.

Výzkumníci také zjistili, že užívání konopí nemá významný vliv na kognitivní funkce. „Zkouření“ dobrovolníci však měli tendenci příznivěji hodnotit kreativitu druhých ve srovnání s účastníky, kteří marihuanu neužili.

Je také dost dobře možné, že "kreativní typy" prostě konopí více přitahuje. Studie publikovaná v roce 2017 zjistila, že uživatelé konopí mají tendenci být více extrovertní a otevření zážitkům. Rovněž dosahovali lepších výsledků v testu konvergentního myšlení - to je tvůrčí proces zužování možných řešení s cílem najít jednu správnou odpověď. Jejich zvýšená kreativita byla vysvětlena „zvýšenou otevřeností vůči zkušenostem“.

Existují také studie na téma "Konopí a kreativita", které uvádějí, že "uživatelé konopí by na rozdíl od abstinentů produkovali vyšší originalitu nápadů, ale zároveň by vykazovali nižší proveditelnost". Většina lidí to zná: Spousta nápadů, ale nakonec žádný výsledek. Asi právě proto, že se člověk ztrácí v detailech…zábavných detailech.

Není však podle všeho pravda, že konopí kreativitu vyvolává. Umělec jako takový se konzumací konopí automaticky nestane umělcem.  Základem kreativity jsou určité vrozené vlastnosti a schopnost s nimi zacházet. A právě na tento základ se THC v mozku napojuje, zjednodušeně řečeno.

 

M
MichalS