Konopí může zásadně podpořit udržitelnost

MichalS
19 Jan 2023

Existuje hned několik odvětví, která může konopí přeměnit na udržitelnější a ekologičtější. Patří sem třeba konopný textil, konopný papír, biologicky rozložitelné konopné materiály nebo biopaliva a stavebniny. V tomto článku se dozvíte, jak může konopí zásadně přispět k udržitelnosti a čistější planetě.


Biopaliva

Konopná biopaliva mají potenciál změnit trh s energiemi. Lze je využít k pohonu motorů a elektráren na biomasu. Z konopných semen lze vyrábět biologicky odbouratelnou konopnou bionaftu, kterou lze použít pro dieselové motory. Také obsah celulózy z konopných rostlin lze zpracovat a přeměnit na cukry procesem zvaným celulolýza. Cukry se pak fermentují na etanol, který tvoří asi 10 % benzinu.

 

Výroba papíru

Průmyslové konopí lze zpracovat na konopný papír, který je ekologičtější alternativou ke kácení stromů na výrobu papíru. Konopí roste mnohem rychleji než stromy. Z jednoho akru konopí lze během dvou desetiletí vyrobit tolik papíru, jako z 5 - 10 akrů stromů. Konopný papír je navíc trvanlivější a lze jej recyklovat vícekrát než papír pocházející ze stromů.

Móda a oblečení

Konopná tkanina je jednou z nejpevnějších organických tkanin na světě, třikrát pevnější než bavlna. Konopné tkaniny a textilie jsou také 100% biologicky odbouratelné a konopné plodiny potřebují k pěstování méně vody než bavlna. Jako ekologický materiál se konopí v posledních letech stále více prosazuje mezi významnými módními návrháři a luxusními módními značkami. Mimochodem, móda je po ropě druhým nejvíce znečišťujícím průmyslovým odvětvím na planetě. Faktem zůstává, že konopí zatím neumíme vyrábět tak jemné tkaniny, jako z bavlny, ale výzkum a vývoj se hýbe kupředu. 

Stavebnictví

Konopné cihly nebo bloky se vyrábějí procesem s nízkou energetickou náročností, při kterém se používají 100% přírodní materiály (konopí a vápenec). Konopí má ve stavebnictví mnohostranné vlastnosti. Konopné cihly mají vynikající schopnost rozptylovat akumulované teplo, což z nich činí stavební materiál, který přirozeně reguluje teplotu v místnosti. Kromě izolace odvádějí konopné cihly úžasnou práci při regulaci vlhkosti a akustické izolaci. Konopí nemusí být tak pevné jako běžná ocel či beton, přesto je to cesta vpřed ke stavění z přírodních materiálů.

Zachycování CO2

Konopí lze využít k zachycování atmosférického uhlíku, což je důležité pro snížení nepříznivých účinků skleníkových plynů. Pěstování technického konopí může pohltit až 15 tun CO2 na hektar. To je lepší výkon než v případě lesů, které umí zachytit až 6 tun uhlíku na hektar. Konopí zkrátka roste tychleji a spotřebovává více CO2.

Zlepšení kvality půdy

Konopí je vynikajícím absorbentem škodlivin z půdy, kdy jeho kořeny mohou z půdy přijímat veškeré kontaminanty. Tento proces je známý jako fytoremediace a ukázal se jako velmi užitečný pro půdy kontaminované škodlivými chemikáliemi a těžkými kovy. Zemědělci v některých evropských zemích, například v Itálii, již využívají výjimečných fytoremediačních vlastností konopí k čištění půdy od kontaminace.

Environmentální problémy s konopím a konopím

Přestože přínosy konopí pro životní prostředí jsou značné a mohou pomoci změnit celá odvětví tím, je třeba vyřešit řadu otázek udržitelnosti pomocí lepších zákonů a předpisů.

Spotřeba energie při pěstování indoor

Více než 40 % pěstitelů konopí v USA pěstuje rostliny v indoor zařízeních, která spotřebovávají obrovské množství elektrické energie. Ve srovnání s venkovními plantážemi konopí produkují indoor továrny na konopí až 100krát více emisí uhlíku. Zařízení jsou vybavena umělým osvětlením a technologiemi, které automaticky řídí teplotu, vlhkost, ventilaci a množství uhlíku.

Zavlažování

Stejně jako všechny ostatní zemědělské činnosti vyžaduje i pěstování konopí značné množství vody. Chybějící regulace omezující spotřebu vody na zavlažování někdy zahlcuje vodní zdroje. Používání automatizovaného zavlažovacího systému, který vodu zachycuje a znovu využívá, by bylo krokem správným směrem, pokud jde o zabezpečení vody. Dalším velkým problémem je znečištění způsobené nadměrným používáním živin, pesticidů a insekticidů. Ale to platí zejména pro pěstitele konopí na černém trhu.

Plasty

Plasty jsou velkým ekologickým problémem pro celou planetu. Má na tom bohužel svůj podíl i konopí, nicméně ne větší než jiné produkty. Zákon vyžaduje, aby obaly pro marihuanu a produkty s THC obsahovaly informace, jako jsou zdravotní a bezpečnostní varování a různé údaje o obsahu výrobku. To pochopitelně zvyšuje objem materiálu potřebného pro obal.

I přes určité environmentální problémy lze říct, že konopí představuje obrovskou šanci pro pozitivní změnu. Jen toho využít.

M
MichalS