Komu marihuana způsobuje halucinace?

MichalS
22 Apr 2024

Konopí je někdy označováno za halucinogen, což se většině jeho uživatelů může zdát jako nesmysl vystřižený ze zastaralé protidrogové propagandy. Vědci však nedávno prokázali, že tato bylina může na některé lidi skutečně působit jako halucinogen. Je to podmíněno genetikou…


Za vše můžou geny!

Začátkem roku 2019 vědci objevili kritickou genovou mutaci u lidí, kteří tvrdí, že po užití trávy mají halucinace. Mutace genu CHRM3, pocházejícího z evropské populace, je spojena s dalšími geny, které jsou zodpovědné za zrakové a sluchové halucinace. Studie, publikovaná v časopise „Translational Psychiatry“, byla výsledkem rozsáhlého společného výzkumného projektu vědců z několika prestižních univerzit v USA.

Vědci odebrali vzorky DNA od více než 9 000 Američanů - zhruba poloviny evropského původu a druhé poloviny afrického původu. Poté se respondentů zeptali: „Zažili jste někdy v souvislosti s užíváním marihuany něco z následujícího: slyšeli jste, viděli jste nebo cítili věci, které tam ve skutečnosti nebyly?“.

Odpovědi respondentů byly porovnány s jejich genovými sekvencemi. Ti, kteří uvedli, že viděli, cítili nebo slyšeli věci, „které tam ve skutečnosti nebyly“, měli jedno společné: mutaci v genu CHRM3. Gen CHRM3, který je zodpovědný za způsobování halucinací, pochází s největší pravděpodobností z evropské, nikoli africké populace. Co přesně tento gen dělá? Vědci se to stále snaží zjistit, ale jednou z věcí, za kterou je zodpovědný, je regulace našich spánkových cyklů REM.

Spánek REM, neboli rychlé pohyby očí, nastává, když vstoupíme do nejhlubší fáze spánku a začneme snít. Stejně jako ve spánku zažíváme věci, které se odehrávají pouze v naší hlavě, mohou lidé s mutací CHRM3 při kouření trávy část tohoto snového světa proniknout do bdělého světa.

Mezi lidmi, kteří kouří marihuanu a pak propadají halucinacím, a těmi, kteří trpí schizofrenií, existují určité genetické podobnosti. Je to genetická záležitost a nemá nic společného s úrovní jejich tolerance na marihuanu, zkušeností nebo užíváním jiných drog.

Prohibice nic neřeší, naopak

V dřívějších studiích mnoho vědců poukazovalo na souvislost mezi úzkostí a paranoiou po užití marihuany a její trestní prohibicí. Tvrzení, že „marihuana způsobuje psychózy“, je ve své podstatě nepravdivé. Lidé žijící v prohibičních systémech nebo s predispozicí ke schizofrenii mají vyšší výskyt než ti, kteří žijí v liberálnějším prostředí nebo takovou predispozici nemají. Lidé s predispozicí ke schizofrenii mají sice větší pravděpodobnost, že se u nich psychóza vyvine, ale většina konzumentů bez takové predispozice není vystavena většímu riziku.

Žádná konkrétní odrůda konopí například nemůže způsobit schizofrenii. Po legalizaci marihuany se na mnoha místech snížil počet přijetí do psychiatrických léčeben. Možná je na čase obvinit z tohoto efektu prohibici, nikoli trávu. Za hysterií z trávy, nakažlivým strachem a paranoiou však stojí víc než samotná prohibice.

M
MichalS