Jarní změny v konopné legislativě

06 May 2021

Začátkem května proběhlo hned několik důležitých událostí v rámci konopné legislativy v Česku a na Slovensku. Co se s jistotou mění a jaké další změny se projednávají?


Začátkem května proběhlo hned několik důležitých událostí v rámci konopné legislativy v Česku a na Slovensku. Co se s jistotou mění a jaké další změny se projednávají?

Množství „větší než malé“ končí

Ústavní soud rozhodl o zrušení části trestního zákoníku, která stanovuje, jaké rostliny a houby se považují za omamné či psychotropní a určovala jejich trestné množství.

O návrhu rozhodovalo všech 15 soudců a soudkyň. Důvode je podle soudu ten, že je to v rozporu s článkem 39 odstavec 1 Listiny základních práv a svobod. Tato část Listiny praví, že jen zákon stanoví, jaké jednání je trestným činem a jaký trest lze uložit. Podle soudce Šámala vláda nemůže určit trestné množství, protože je to stanovení spodní hranice trestní odpovědnosti. A to může činit jen zákonodárce. Soudy od této chvíle nebudou moci jednat dle zrušeného ustanovení, ale budou se muset řídit judikaturou.

Termín "množství větší než malé" se používá pro omamné látky od konce 90. let. Bez bližšího vymezení figuroval už v novele trestního zákona a zákona o přestupcích (112/1998 Sb.), kterou přes veto prezidenta Václava Havla přijal parlament na jaře 1998. Pojmy "množství větší než malé" a "v malém množství" se snažilo z novely odstranit hned několik poslanců, ale marně. Tato úprava měla mnoho kritiků i mezi některými protidrogovými odborníky, ale začala platit od ledna 1999.

CBD na Slovensku nebude psychotropní látkou

Ministerstvo zdravotnictví vyřadilo CBD ze seznamu psychotropních látek. Slovensko bylo doposud jediným členským státem Evropské unie, který CBD za psychotropní látku považoval.

Změna vyplývá z novel zákona o omamných a psychotropních látkách, která nabyla účinnost 1. května 2021. Slovenské Ministerstvo zdravotnictví tento krok vysvětlilo tím, že CBD není uvedené v seznamech OSN a Slovensko jako jediný člen EU kanabidiol za psychotropní látku považovalo. Na slovenskou „černou listinu“ omamných látek se nově dostal syntetický kanabinoid AB-FUBINACA a celá řada dalších syntetických substancí.

Cílem této změny je rozšíření kontrolních mechanismů vyžadovaných dohodami OSN a sjednocení s právem Evropské unie.

Zdravotnický resort předpokládá, že vyřazení CBD ze skupiny psychotropních látek bude mít pozitivní vliv na podnikatelské prostředí v kosmetickém průmyslu, kde může pomoci ke zvýšení zaměstnanosti. Produkty s CBD nebudou zařazené mezi kontrolované látky, čímž se samozřejmě zjednoduší jejich výroba, prodej i samotné uvádění na trh.

Vyšší obsah THC pro „technické“ konopí?

Český konopný trh možná čekají zásadní změny. Poslanci budou jednat o novele zákona o návykových látkách, která má mimo jiné rozšířit okruh pěstitelů léčebné marihuany a zároveň upravit regulace podnikání s konopnými produkty. Jedná se také o tom, že by pěstitelé mohli sklízet odrůdy s vyšším podílem psychotropní látky THC. Nyní je tento limit 0,3 %, což značně omezuje výběr odrůd a parametry výsledných produktů. Přispělo by to i konkurenceschopnosti českých producentů. A zatímco některé pozměňovací návrhy mají omezení zmírnit, jiné by mohly podnikání s technickým konopím výrazně omezit. Změny by mohly zasáhnout i do výroby konopných vláken nebo stavebních materiálů. Tento obor je přitom mimořádně perspektivní a představuje veliký potenciál pro využití konopí.