Itálie: Pěstování konopí není trestné

MichalS
12 Oct 2022

Případ italské učitelky, u níž byly nalezeny tři rostliny a 750 gramů konopí, představuje přelomový okamžik a je předurčen k tomu, aby stanovil nový standard v italské judikatuře. Soft Secrets se spojili s obhájcem Marcem Baroncinim, který to okomentoval: "Poprvé v zemi bylo uznáno pěstování pro vlastní potřebu. Je už zbytečné mluvit o liberalizaci, zákon ji tímto umožňuje. Jediným přestupkem tak zůstává převod na třetí osoby. "


Držení a pěstování konopí není v Itálii trestným činem už pár let, pokud tuto látku neprodáváte třetím osobám. Rozsudek vynesený odvolacím soudem v Miláně nad ženou, u níž bylo nalezeno 750 gramů konopí a tři rostliny značné velikosti ve fázi květu, vyvolal v Itálii velkou diskusi. Pravděpodobně se stane standardem v tamní judikatuře.

Poprvé soudci v meritu věci uznali také pěstování pro osobní potřebu, ale nejen to: ačkoliv měla obžalovaná na konopí také lékařský předpis, nebylo nutné se o to u soudu opírat, aby případ vyhrála. Obhájce zdůraznil, že neexistují žádné důkazy, že žena prodala konopí třetím osobám. Bez těchto důkazů se nejedná o trestný čin a každý italský občan může konopí svobodně pěstovat a držet, pokud je dodržena zásada nepřevádění na třetí osoby. Předání třetím stranám přitom znamená nejen prodej, ale také prosté bezplatné sdílení s dalšími osobami.

"Každý občan si může konopí pěstovat sám pro sebe," vysvětluje obhájce Marco Baroncini, profesor trestního řízení na Institutu kriminologie ve Vibo Valentia. "Vedle léčebného nebo lékařského využití je pěstování pro vlastní potřebu vždy povoleno. Zakázán je převod na třetí osobu, ale bez jasných důkazů o vině (např. přesné zůstatky, předem připravené dávky, velké částky v hotovosti atd.) se o trestný čin nejedná. Tak to doslova říká zákon a v případě mého klienta se to poprvé odehrálo v soudní síni, nevzpomínám si na žádné jiné podobné rozhodnutí. Jakákoli debata o liberalizaci je tedy zcela zbytečná, protože v Itálii je již zajištěna. V případě potřeby budeme muset hovořit o komercializaci, která v současné době není povolena vůbec.“

Obhájce Marco Baroncini
Obhájce Marco Baroncini

“V první instanci soudce uznal, že můj klient užívá konopí pro vlastní potřebu," pokračoval profesor Baroncini, "ale přesto vynesl rozsudek 16 měsíců a pokutu 800 eur za pěstování, protože se domníval, že by mělo být vždy trestáno. Zhruba deset dní po vynesení rozsudku první instance však přišel zásah Nejvyššího kasačního soudu, který poukázal na to, že pěstování výlučně pro osobní potřebu není trestným činem. To umožnilo zrušit rozsudek ve druhém stupni, což vedlo k úplnému zproštění obžaloby“

Z právního hlediska je tedy rozsudek příkladem aplikace práva, důkazem toho, že pouhé jednání nemůže být trestným činem, aniž by obžaloba poskytla důkazy o vině. V tomto ohledu nezáleží na množství látky, pěstování ani držení – jediné, co je třeba prokázat na podporu obvinění je, že existuje určení pro třetí osobu. "Mohu s uspokojením konstatovat, že spravedlnost v tomto případě fungovala až do konce naprosto dokonale," pokračoval obhájce.“

Proces byl tedy v jistém smyslu triumfem liberalistické spravedlnosti: "Z morálního hlediska," vysvětluje dále profesor Baroncini, "jsem absolutně proti užívání jakýchkoli látek, dokonce i konopí. To je však etický a osobní úsudek. Na druhou stranu jsem jako člověk práva věrný tomu, co řekl velký filozof John Stuart Mill ve své slavné Eseji o svobodě, totiž maximální svobody a minimálního zásahu státu do nařízení občanům. Bohužel na to příliš často zapomínáme, ale naše právo a náš právní systém jsou potomky Cesare Beccarii, pravděpodobně největšího představitele italského osvícenství a autora Dei delitti e delle pene, nejvlivnějšího textu v dějinách trestního práva. Beccaria řekl: "Nenechávejme výklady na soudcích, právo musí vycházet z lidu. Zde se plně hlásím k této základní zásadě a dodávám, že to není občan, kdo musí prokázat svou nevinu, ale je to obžaloba, kdo musí předložit důkazy o vině".

Rozsudek odvolacího soudu v Miláně tedy říká, že pěstování pro osobní potřebu bez převodu na třetí osoby nepředstavuje trestný čin, a je tedy povoleno všem italským občanům. Význam tohoto rozhodnutí by mohl být zlomový i pro pacienty užívající konopí. Ode dneška už nebudou muset prokazovat, že jsou "nemocní", a proto mají zvláštní práva. Bude stačit prozíravost, aby se vyhnuli jakémukoli převodu a sdílení, a to i bezplatnému, což jim umožní obejít zákazy a překážky a v plné autonomii si vyrábět léky potřebné pro svůj důstojný život.

Totéž však může platit i pro rekreační pěstitele, kteří již nebudou muset prokazovat svou nevinu, pokud budou přistiženi při přechovávání produktů z konopí. "Jak vždycky říkám svým studentům," uzavírá profesor Baroncini, " buď jste vinen, nebo nevinen, a důkazy o vině musí předložit obžaloba – není to občan, kdo musí prokázat svou nevinu. Bez těchto důkazů, vždy s připomínkou největšího příkladu velkých myslitelů minulosti, mohou člověk a občan jednat nezávisle v souladu s existujícími zákony a v plném uplatnění svých nezcizitelných práv".

---

Zdroj: https://softsecrets.com/it/articolo/coltivarsi-la-cannabis-non-e-reato-lo-dice-la-legge

 

M
MichalS