Historie marihuany: Jak se „kytka“ dostala do celého světa

MichalS
10 Jun 2022

Představa, že marihuana je nebezpečná droga je konstrukt poslední doby. Její ilegalita je dokonce historická anomálie. Po většinu historie byla totiž konzumace marihuany povolená na většině míst na zeměkouli. Pokud jen matně tušíte, odkud se vlastně marihuana vzala a jak se rozšířila, přečtěte si následující článek.


Barvitá historie marihuany se píše už několik tisíciletí. Konopí se z osídlení pravěkých lovců a sběračů ze střední Asie dostalo do starověké Číny, na vikingské lodě, do Afriky a nakonec i do Nového světa.

Je potřeba rozlišit mezi dvěma druhy konopí. Jako marihuana se kvůli psychoaktivním účinkům označuje konopí seté, lat. Cannabis sativa L. (L. bylo přidáno jako pocta švédskému přírodovědci jménem Carl Linné, jenž je autorem botanické a zoologické nomenklatury).

Poddruhem konopí setého je konopí rumištní, lat. Cannabis ruderalis (ang. hemp), které má velmi nízký obsah THC, takže se jako droga nevyužívá. Avšak má skvělé vlastnosti pro výrobu olejů, paliva nebo betonu.

Druhým psychoaktivním druhem konopí je konopí indické, lat. Cannabis indica.

Kde se vzala marihuana

Rostliny konopí pochází ze stepí střední Asie, konkrétně dnešního Mongolska a jižní Sibiře. Historie rostliny se píše už déle než 12 000 let, což z ní činí jednu z nejdéle pěstovaných plodin. Více se dočtete v knize Marihuana: The First Twelve Thousand Years, kterou napsal Ernest Abel. Konopí se v této oblasti dařilo pravděpodobně díky půdě bohaté na živiny, spekuluje Warf ve svém článku.

Archeologové našli shořelá semena marihuany v sibiřských kurganech (mohylách na pohřebních místech), jejichž stáří je odhadováno na 3 000 let před naším letopočtem, stejně jako mumifikovanou psychoaktivní marihuanu v hrobech urozených mužů v provincii Sin-ťiang z období 2 500 let př. n. l.

Starověcí Číňané využívali jak technické konopí, tak psychoaktivní marihuanu. První záznamy o léčebném využití konopí sahají do období 4 000 let př. n. l. Bylina sloužila jako anestetikum během operací a legendy říkají, že ji užíval i čínský císař Šen-nung, zakladatel bylinné léčby a „Bůh čínské medicíny“, už v roce 2 737 př. n. l. Avšak existence této historické figury nebyla historicky doložená a je považována za mýtickou.

Z Číny se marihuana dostala do Korey zhruba 2 000 let př. n. l. Na jihoasijský subkontinent přišla někdy mezi 2 000 a 1 000 lety př. n. l., kdy region čelil invazi indoíránských kmenů Árjů. V Indii bylinu hojně užívali jako lék na úzkost, a dokonce o ní hovoří jeden z védských textů.

Z Asie do Evropy

Za to, že konopí dorazilo mezi 2 000 a 1 400 lety př. n. l. na Blízký východ vděčíme pravděpodobně Skytům, indoevropským nomádům. Zasloužili se i o rozšíření konopí do dnešního jihovýchodního Ruska a Ukrajiny, jelikož tato území dlouhodobě okupovali. V předmoderní době konopí sloužilo především k léčebným a spirituálním účelům. Například Vikingové a staří Germáni ho používali k úlevě při porodu a bolestech zubů.

Germánské kmeny si přivezli konopí do dnešního Německa a odtamtud se v 5. století během anglosaských válek dostalo na Britské ostrovy. Semena konopí byla nalezena taktéž ve vracích vikingských lodí z poloviny 9. století. Během dalších stovek let kolovalo konopí po světě přes Afriku, v 19. století Jižní Ameriku až se konečně probojovalo do Severní Ameriky.

Marihuana přichází do USA

Po této předlouhé cestě z předmoderních a moderních světů marihuana na začátku 20. století konečně dorazila do Spojených států amerických, kam ji přinesli uprchlíci před Mexickou revolucí v letech 1910-1911.

V té době také zakořenily první předsudky proti marihuaně. Obyvatelé USA si marihuanu spojovali s rasistickými a xenofobními obavami z Mexičanů, kterým přisuzovali to, že kouří, kradou, zneužívají děti a vraždí.

Americké zákony nikdy nerozlišovaly mezi konopím setým a technickým konopím, proto byla rostlina zakázaná nejprve v roce 1915 v Utahu a do roku 1931 celkem v 29 státech. V roce 1937 se marihuana dostala do gesce Úřadu pro potírání drog (DEA) a držení rostliny se stalo protizákonným v celé zemi.

Na federální úrovni si marihuana stále drží status drogy první kategorie (Schedule 1) spolu s např. heroinem a LSD, což indikuje vysoký potenciál pro zneužití a vznik závislosti bez šance na léčebné využití. Zákony jednotlivých států však často nejsou s federálním zákonem v souladu. 

Tento článek vychází ze studie geografa jménem Barney Louis Warf, který působí na Katedře geografie a atmosférických věd Kansaské univerzity v USA. Zabývá se ekonomickou, politickou i sociální geografií. Jedna z jeho publikací se věnuje historii šíření marihuany do celého světa.

WARF, Barney. High Points: An Historical Geography of Cannabis. Geographical Review [online]. 2014, 104(4), 414-438 [cit. 2022-06-09]. ISSN 0016-7428. Dostupné z: doi:10.1111/j.1931-0846.2014.12038.x

M
MichalS