Francouzští senátoři požadují legalizaci marihuany

MichalS
18 Aug 2022

Francie je známá tím, že má jedny z nejpřísnějších zákonů ohledně konzumace marihuany v Evropě – a zároveň si udržuje jednu z nejvyšších mír užívání konopí v EU. Ale věci se dávají do pohybu i tady. Skupina senátorů požaduje legalizaci.


Skupina 31 senátorů ze skupiny sociálních demokratů, zelených a republikánů v čele s Gilbertem-Lucem Devinazem se snaží tyto zákony změnit. Spojili se, aby vyzvali k legalizaci marihuany ve Francii. Skupina spolupodepsala prohlášení zveřejněné ve francouzských novinách Le Monde ve středu 10. srpna.

V prohlášení senátoři slíbili zahájit „konzultační proces“ k předložení návrhu zákona na legalizaci marihuany v nadcházejících měsících.

Co senátoři požadují?

Senátoři zahájili svoje prohlášení citováním statistik Národního shromáždění ‚Recreational Cannabis Progress Report‘ týkající se míry užívání konopí ve Francii. Zpráva odhaduje, že téměř 18 milionů lidí ve Francii alespoň jednou v životě vyzkoušelo konopí a že zhruba 1,5 milionu lidí ve Francii užívá konopí pravidelně (Francie je domovem zhruba 67 milionů lidí).

To spolu se zjištěním z roku 2019, že téměř každý druhý Francouz (45 procent) uvedl, že je pro legalizaci.

Senátoři argumentují, že legalizace marihuany ve Francii umožní úřadům lépe chránit francouzské občany a tvrdí, že legalizace by by umožnila regulaci podobnou „veřejné politice pro tabák, alkohol nebo hazardní hry“.

Jednoznačné výhody

Výhody legalizace by zahrnovaly lepší kontrolu nad kvalitou konzumovaných produktů, omezení obchodování ve znevýhodněných oblastech, vypracování rozsáhlých preventivních plánů a konečně zdanění konopných produktů a přesměrování zdrojů vymáhání práva. Dekriminalizace – podle jejich názoru – by nebyla dostatečná, protože by na rozdíl od legalizace jednoduše „připravila úřady o schopnost jednat“.

„V dlouhodobém horizontu by se nové daňové příjmy generovaly z obchodu s konopím az úspor v sektoru justice a policie“, což by umožnilo mobilizovat „významné zdroje na prevenci, stejně jako na rehabilitaci a hospodářský rozvoj,“ napsali senátoři.

Po mnoho let se diskuse o reformě konopí ve Francii odehrávala v politickém vakuu. Ty časy jsou ale dávno pryč. Několik zemí, které s Francií sdílejí hranici, aktivně usiluje o smysluplnou reformu konopí, například Německo či Švýcarsko. Zákonodárci ve Francii stojí před nevyhnutelným – prosadit domácí reformu konopí, nebo sledovat, jak spotřebitelé odcházejí z Francie do Německa, a Francie tak přichází o ekonomické výhody.

M
MichalS