Dinamed, královna Švýcarska

Soft Secrets
23 Feb 2018
Již několik měsíců Dinamed využíval existence legálního trhu s květy konopí bohatými na CBD s obsahem méně než 1% THC ve Švýcarsku a začala pěstovat velké množství tohoto produktu. Dinamed se proto stal referencí kvality na švýcarském trhu. Autor: H. Madera Před několika měsíci jsme v centrále společnosti Dinafem viděli prezentaci strainu bohatého na CBD, Dinamed, s poměrem CBD k THC 10 : 1. Obsah CBD se obvykle pohybuje mezi 10 % a 14 %, zatímco THC mezi 0,5 % a 1 %. V předchozím článku jsme vysvětlili, že Dinafem vyvinul a prodával Dinamed hlavně pro charitativní účely jako strain s převahou CBD pro každého nemocného. Přestože bylo také zmíněno jeho rekreační využití, lékařské využití bylo jeho hlavním zdrojem přitažlivosti. Velkorysost, která byla při tvorbě tohoto genotypu běžná, byla poté odměněna překvapivě novou poptávkou po tomto produktu, a když se Dinamed poprvé začal prodávat ve Švýcarsku, poptávka na trhu doslova explodovala. Ačkoli tato rostlina vyvolala velký veřejný zájem na konvenční konopné scéně, a to jak u spotřebitelů pro léčebné účely, tak i u rekreačních pěstitelů, byl to teprve její úspěch ve Švýcarsku, který korunoval Dinamed jako obzvláště úspěšný produkt.

Strainy s převahou CBD ve Švýcarsku

Během své průkopnické činnosti na švýcarském trhu v Dinafemu zjistili, že tento trh vyrostl a dospěl během pouhých několika měsíců. Zpočátku to byl typický mladý trh, který bral jakýkoli produkt, co se objevil, s mnoha komerčními triky používanými k tomu, aby byl výrobek známý nezkušeným konečným spotřebitelům; například Dinafem nejprve prodával technické konopí pěstované venku v jiných zemích a namáčel je do syntetických terpenů, aby mu dalo ostrý zápach a skryl jejich původ. Jako klasický trik bylo toto technické konopí pojmenováno jmény s vysokou poptávkou, jako je Skunk, Widow nebo Haze. V současné době švýcarský trh prochází druhou, vyspělou fází, takže používání jakéhokoli jména již není vhodné, neboť spotřebitelé požadují kvalitu, výběr rostlin a strainy pěstované ve sklenících, nebo indoor. V této fázi má Dinamed výhodu, že vypadá jako konvenční konopí, s výjimkou obsahu kanabinoidů. Palice vypadají pěkně, jsou husté a příjemně voní, bez nutnosti přidávat terpeny. Jeho kouř je díky vysokému množství pryskyřice chutný a hustý. Má také uvolňující účinek. Z tohoto důvodu se lidé v Dinafemu domnívají, že budoucnost konopí bohatého na CBD leží daleko před technickým konopím, protože trh vyžaduje strainy vyšlechtěné tak, aby připomínaly tradiční rostliny konopí, které mají vysoký obsah CBD a nízký obsah THC. Ultralehké strainy konopí se v příštích měsících pravděpodobně rozšíří ještě více. Důvodem úspěchu společnosti Dinamed ve Švýcarsku je nízký obsah THC, obvykle kolem 0,5 %, takže tisíce těchto rostlin mohou být pěstovány bez rizika překročení obsahu 1 % THC. Dinafem si však uvědomuje, že jiné trhy vyžadují různé množství kanabinoidů, takže pracují na další verzi strainu Dinamed.

Globální trh s konopím bohatým na obsah CBD

Je třeba dodat, že ostatní trhy tento vývoj z části kopírují. Například v Itálii se prodávají květy strainů certifikovaných v Evropě jako technické konopí, které lze kouřit nebo vaporizovat. V ostatních zemích je také nabízen hašiš bohatý na CBD, který je vyroben z technického konopí. Jedná se o rekreační typ trhu, jehož vznik nikdo nepředpokládal. Najednou se v mnoha evropských obchodech objevují sušené palice konopí nebo dokonce hašiš. Někteří uživatelé nyní nahradili tabák konopím, protože to považují za přirozenější. Tento zvyk se brzy stane populární po celé Evropě, pak v USA a konečně ve zbytku světa. Poptávka vytvořená legálními plodinami způsobí nárůst v pěstování strainů bohatých na CBD s různými koncentracemi, aspekty a chutí. V každém případě to, čemu říkáme rostliny bohaté na THC, má obsah CBD pod 0,1 %. Na druhé straně rostliny obvykle označované jako „bohaté na CBD“ mají obsah THC nižší než 1 %, jak tomu je ve Švýcarsku, nebo dokonce méně než 0,3 %, jako je to v případě Itálie. Tento proces způsobil ohromné zvýšení poptávky u rostlin bohatých na CBD s nízkým obsahem THC.  V minulosti bylo rekreační využití omezeno na strainy bohaté na THC. Následně se začaly objevovat strainy s poměrem THC k CBD 1: 1 a nyní jsou strainy bohaté na CBD na legálním vzestupu.

Rostliny Dinamedu ve Švýcarsku

Úlohou Dinafemu bylo především dodávat semena. Švýcarští pěstitelé konopí nepotřebují koučování. Rovněž je třeba zmínit nedávný trend ve Švýcarsku, který trval jen krátkou dobu až do roku 2005 a spočíval v rozsáhlém pěstování rostlin konopí. Tento trend přispěl k vytvoření velké komunity nakloněné pěstování konopí, která nyní bez problémů povstala. Ačkoli je podnebí ve Švýcarsku drsné, s chladnými nocemi na podzim, Dinamed se těmto podmínkám bez problémů dokonale přizpůsobil bez potíží s plísněmi a je pěstován ve velkém množství. Švýcarští pěstitelé oceňují také jeho dobré klíčení, jeden z největších growerů, s nímž jsme se bavili, uvedl, že koupil 40 000 semen a mluvil jen o 10 rostlinách, které nedokázaly naklíčit. Semena byla klíčena na lisovaných rašelinových tabletách nazývaných „Jiffy“. Z tohoto média byly rostliny následně přesazeny do skleníků s přibližně 3 m2 plochy na rostlinu a kvalitním pěstebním substrátem. V boji proti rostlinným škůdcům námi dotazovaní pěstitelé udržovali ve skleníku záhonky bazalky. Sazenice Dinamedu byly přesazeny koncem června a během léta pokračovaly v intenzivním růstu do štíhlých rostlin s širokými větvemi a střední až velikou výškou. Jiné aspekty, které oceňují švýcarští pěstitelé, zahrnují homogenitu, kdy jsou si tisíce rostlin velmi podobné. Některé vzorky také na podzim vyvíjely pěknou fialovou barvu a všechny byly sklizeny počátkem října (i když samozřejmě v teplejších klimatech mohou být sklizeny dřív).

Závěry

Ve velkoplošných rostlinných testech ve Švýcarsku fungoval Dinamed velmi dobře, pokud jde o klíčivost, živost, homogenitu a kvalitu konečného produktu s vysokým obsahem CBD a nízkým obsahem THC. Dinafem brzy vypustí další verzi s jiným poměrem kanabinoidů. Trh s odrůdami bohatými na biologickou rozmanitost předpokládá různé využití rekreačního konopí a vyvrací rozšířené přesvědčení, že rekreační konopí musí mít vysoký obsah THC a že CBD je vyhrazeno pouze pro lékařskou potřebu. Skupina uživatelů upřednostňuje jemnější účinek, cítí se pohodlněji, protože účinek je méně znatelný, to znamená, že mohou kouřit jointy pouze s CBD a pokračovat v práci nebo dělat cokoli jiného. Je to něco podobného jako u piva bez alkoholu, i když tělesný účinek je v tomto případě mírně uvolňující. Uživatelé říkají, že „ to cítí na těle, ale ne v mozku“, a někteří jsou nadšeni a tento účinek si užívají. CBD se stále více stává novou cestou marketingu pro rekreační konopí v Evropě a bude se pravděpodobně dál podstatně šířit, zejména u spotřebitelů, kteří považují konopí bohaté na THC za příliš silné. To nás vede k závěru, že kultura konopí a jeho využití vzkvétá, což vyvolává mnohem širší vnímání konopí s možností využití jeho různých účinků.
S
Soft Secrets