Chile schválilo léčebné konopí

MichalS
19 Mar 2023

Chile se přidává k dalším zemím v regionu – schválilo nový zákon, který upravuje užívání a pěstování léčebného konopí na základě doporučení ošetřujícího lékaře.


"Pěstování konopí pro použití v rámci léčby bude povoleno a odůvodněno, pokud bude doprovázeno lékařským předpisem vydaným ošetřujícím zdravotnickým personálem. Na receptu musí být uvedena diagnóza onemocnění, jeho léčba a doba trvání. Kromě toho nesmí být konopí užíváno spalováním".

Takový je stručný přehled návrhu zákona, který včera senát zaslal ke schválení prezidentské kanceláři a kterým se mění několik článků historického práva v Chile.

Tato změna zákona je především výsledkem téměř pětileté práce nadace Daya a její bývalé ředitelky a současné zástupkyně Any Maríi Gazmuri. Ta o projektu, na němž pracovala od roku 2018, řekla následující:

 "Udělali jsme významný krok. Boj proti organizovanému zločinu a obchodu s drogami je povinností, která padá na nás všechny. Jsme však také zavázáni uživatelům léčebného konopí v Chile, kteří byli pronásledováni a kriminalizováni, jako by byli obchodníky s drogami, ačkoli jimi nejsou. Každá z těchto rodin, které využily práva pěstovat svou rostlinu konopí za účelem léčby aktivně bojuje proti obchodu s drogami."

Zákon také dodává přísnější tresty pro "toho, kdo zfalšuje nebo se zlým záměrem použije falešné recepty k ospravedlnění pěstování rostliny konopí". Pokud se prokáže, že uvedené jednání má za cíl uvést drogu na trh nebo ji usnadnit třetí osobě, trest se zvýší o jeden stupeň."

Nová reforma rovněž přiznává policii majetek zabavený organizovanému zločinu a řeší zabavování majetku za trestné činy spojené s omamnými látkami. Kromě toho se budoucí zákon zaměřuje na "boj" proti obchodu s drogami a rozšiřuje tresty za různé přestupky související s prodejem.

Uvést zákon do funkční podoby musí kabinet prezidenta Gabriela Boriće. Zveřejní mimo jiné mechanismy, které mají zaručit práva pacientů.

Na prvním místě v Latinské Americe je Uruguay – země, která je průkopníkem v legalizaci a regulaci této problematiky. V současné době je v zemi povoleno pěstování, komercializace a konzumace konopí s omezeními týkajícími se množství, které lze získat a pěstovat. V regionu je léčebné užívání konopí povoleno už v Brazílii, Panamě, Portoriku, Kostarice, Kolumbii, Argentině, Chile, Ekvádoru, Jamajce, Panamě, Paraguayi a Peru. Rekreační užívání je povoleno pouze v Uruguayi, na Jamajce a v Mexiku.

M
MichalS