CBD testování a šlechtění 2.0

Soft Secrets
23 May 2017
Navštívili jsme Dinafem a promluvili si s Dr. Anandou, který nám řekl něco o tom, jak využívají laboratorní testy při vývinu CBD odrůd. Laboratoř Dinafemu byla založena před 4 lety. Vše začalo v říjnu 2012 s týmem specialistů, kteří spolupracovali s Renovatio a Ai Laket. Prostor laboratoře byl původně založen s v projektu snížení rizik a prováděli se v něm analýzy vzorků z klubů, kterým se následně vracely informace o obsahu kanabinoidů. Dinafem projekt aktivně podpořil a dále rozvíjel testovací aktivity pro vyšlechtění automatů a další studie jejich odrůd. Vše začalo od naprosté nuly, protože aplikovaná analytická metoda byla nesprávná a bylo nutné navrhnout a ověřit vlastní metodu. Požadavky se oproti původním testům změnily a podařilo se dosáhnout požadovaného stupně přesnosti testů. Jak mi vysvětlil Dr. Ananda, „když jsme získali nové testovací nástroje, software byl jaksi slepý, což znamená, že bylo nutné vložit vlastní ověřenou metodu zpracování“. [caption id="attachment_2733" align="alignnone" width="500"]CBD testování a šlechtění 2.0 Selekce rodičů.[/caption]

Výhody testů

Brzy se ukázalo, že šlechtění a výběr s pomocí chromatografie vede k celkovému vylepšení genetik. Například ve 3. generacích se ukázalo, že u automatů, které měly původně 10% obsah THC, se tento zvýšil na 15 nebo více procent. Když byly tyto výsledky potvrzeny, v Dinafemu se rozhodli, že je zapotřebí další vlastní vybavení, což povede k většímu počtu a vyšší frekvenci testování. Takže v září 2014 začali s touto laboratoří a v lednu 2015 byla dokončena. Po zkušenostech s dřívějším použitím nástrojů Dr. Ananda zjistil, že je jednodušší připravit a ověřit danou metodu a to s novými materiály, „vždy musíte provést několik testů, dokud nedosáhnete požadované úrovně přesnosti.“ Momentálně jsou tyto testy považovány za velmi věrohodné a vhodné pro požadované účely a selekce, které jsme zatím udělali, nikdy nepřinesly výsledky, které bychom nečekali. Zpočátku jsem se pustil do šlechtění automatů a vyvinul Bubba Kush Auto a OG Kush Auto. S těmito liniemi jsme se dočkali výsledků bez chyby. Z těchto počátečních kříženců se vyvinuly zajímavé fenotypy, které se stále ukazují jako úspěšné – např. na posledním Expogrow cupu byl OG Kush Auto vyhodnocen jako nejpotentnější účastník soutěže. Po testu provedeném nezávislou laboratoří se ukázalo, že má potenci přes 20 %. Dr. Ananda vyzdvihuje, že „testování rostlin neustále vede ke značnému zlepšování linie, protože můžete snadno identifikovat ty nejlepší jedince“. Kromě znalosti úrovně kanabinoidů testy také přinášejí lepší znalosti o genetikách. Například distribuce chemotypů daného strainu napomáhá určit typ původního materiálu, tzn. zda se jedná o F1, F2 nebo F3. Dalším aspektem, který vstupuje do hry, je důležitost pěstební metody a growera, protože v různých podmínkách lze u stejných rostlin dosáhnout různých úrovní kanabinoidů. Zejména to může dokázat, že v klimaticky kontrolovaném prostředí s vyšší intenzitou světla grower může získat obrovské výnosy a více pryskyřice a dosáhnou i vyšších úrovní kanabinoidů. Podobně podle schopností growera lze zvyšovat nebo snižovat úroveň CBD v daném rozsahu. [caption id="attachment_2734" align="alignnone" width="500"]CBD testování a šlechtění 2.0 Rostliny se stopami hermafroditismu jsou odstraněny.[/caption]

Šlechtění CBD s využitím chromatografie

Zpočátku jsme se zaměřili na THC. O CBD jsme se zajímali, ale sotva jsme se dostali na požadované úrovně. S rutinní analýzou se u jedné z odrůd ukázala vysoká úroveň CBD a to u jedné z genetických linií z USA, s níž jsme pracovali a z níž je vyšlechtěna odrůda Purple Orange CBD. Samozřejmě jsme věnovali velkou pozornost i tomu, že kromě THC a CBD je zapotřebí pracovat i s dalšími kanabinody. Hlídali jsme i jejich neobvyklé úrovně. Skutečně jsme se snažili o vylepšení globálního genofondu. Navíc nám to během posledních několika let ukázalo mnoho důležitých objevů, o něž stojí za to se zajímat a v blízké budoucnosti se na trh dostane mnoho zajímavých rostlin. Další roky budou charakterizovány výzkumem následného účinku, který se bude zabývat dopadem kombinací kanabinoidů (terpenů a dalších součástí rostliny) na konečný účinek. V současnosti je široce známo, že výsledky dosažené s přímými extrakty z rostliny jsou mnohem bohatší, než při použití jednoho kanabinoidu. Po získání naprosté jistoty v testování bylo rychle přistoupeno k CBD projektu, kde bylo zapotřebí využít ty nejlepší nástroje, které by vydržely intenzivní používání po několik dalších měsíců. Musely vydržet dokonce dva celé týdny nepřerušených testů při selekci prvních rodičů z velkých sklizní. Vzorky byly připraveny během dne, zatímco stroj je analyzoval během noci automatizovaným procesem zpracování vzorku. Díky tomu se ukázalo, že, i přes limitované množství nástrojů, byly tyto dostatečně efektivní, aby naplnily požadavky Dinafemu. Jak říká Dr. Kush, „existují seedbanky, které využívají OG Kush Auto od Dinafemu, aby vyprodukovaly kvalitní automaty, takže využívají výsledky naší práce. Ale když dojde na CBD, je před námi ještě dlouhá cesta, na níž nejsou zkratky. Vynikajících výsledků lze dosáhnout jen testy a dlouhou tvrdou prací, generaci za generací“. Před zahájením projektu byly známi teoretické základy šlechtění – obzvláště u šlechtění CBD. Jak se ale postupuje po jednotlivých krocích, přechází se od teorie k praxi a ukazuje se, že s vhodnými nástroji, jako je chromatograf, lze dosáhnout požadovaných výsledků. Protože se pracovalo jen s chemotypy, které byly zapotřebí v projektu, bylo možné provést několik selekcí s možností vyřadit velké množství jedinců a použít jen ty nejlepší. Prvním úkolem bylo vybrat rostliny s převahou chemotypu CBD s koncentrací různou u každé rostliny. V tomto procesu byly vybrány rostliny s nejvyššími úrovněmi kanabinoidů. V běžné praxi jsou testy pouze jednou částí celého příběhu. Občas laboratorní test ukáže chemotypy, které jsou velmi podobné a jejich rozdílnost se ukáže až při pěstování. Z tohoto důvodu jdou analytická data ruku v ruce s lidským faktorem. Práce šlechtitelů je to, co dává finální podobě selekce Dinafemu poslední detail. Po analýze celé populace je dalším krokem vytvoření tabulek, které ukazují potřebná data. To je obzvláště užitečné, aby se mohlo začít pracovat s konkrétními genetickými materiály a posoudit, zda se rostliny chovají podle požadavků. Normálně se toto mapování využívá také k vyřazení skupin rostlin, které pro projekt nejsou zajímavé. V současné době je tento krok již nadbytečný, protože pracovníci Dinafemu perfektně znají genetické materiály, s nimiž pracují a předem tak ví, co bude u kříženců zapotřebí, takže přímo míří za požadovaným cílem. [caption id="attachment_2735" align="alignnone" width="500"]CBD testování a šlechtění 2.0 Strainy bohaté na CBD patří do skupiny čistých indik.[/caption] Po získání zkušeností z různých testovacích fází banka oznámila, že rostlinu nelze zcela hodnotit do zralosti, ale ne všechny fenotypy dozrávají ve stejném rozpětí času, což činí porovnávání nepřesným. Opravdu. 30. den může být ve skupině nejlepší jeden jedinec, zatímco 60. den nemusí být ve stejné skupině ten nejlepší. Rovněž získáme informace z testování poměrů v různých extraktech – např. vyzkoušením účinků na různé pacienty, aby bylo možné definovat účinky každého poměru. Proběhla také analýza různých CBD extraktů z technického konopí, které se dají zakoupit, a zjistilo se, že některé z nich jsou velmi nekvalitní a mají mnohem menší obsah účinných látek, než kolik je psáno na obalu.

Vzorkování, testování a selekce

Po rozhovoru s Dr. Anandou jsem šel s Dr. Kushem a Dr. O3 navštívit jeden z prostorů pro výběr rostlin. Tam jsem je mohl sledovat v akci, kdy prováděli pečlivou selekci mezi 250 samicemi a 100 samci. Nejprve odebrali hermafrodity, aby z genofondu odstranili stopy této oboupohlavnosti. Nejvíce CBD rostlin vykazovalo stopy sativy, ale protože Dinafem vždy hledá novinky, upřednostnili stopy indiky a vybrali ty, které měly velké listy, střední velikost a vynikající chuť a odebrali rostliny, které dosahovaly určité velikosti – což může občas vypadat jako neintuitivní. Jak poznamenal Dr. Ananda, „aby bylo dosaženo určitých výsledků, je důležité postupovat podle nejlepších zkušeností už od začátku, když odebíráte vzorky a po celou dobu procesu testování“. Během mé návštěvy jsem plně pochopil, co tím myslel – před začátkem si oblékli bílé pláště a latexové rukavice. Nejprve vybrali nejzajímavější rostliny a očíslovali je. Poté odebrali vzorky bez dotknutí se květů a umístili je do sklenic, které byly očíslovány jak na stranách a na víčkách, aby nemohlo dojít k záměnám. Dalším krokem bylo testování. Tady Dr. Ananda postupuje podle specifické metody, kterou jsme popsali v jiném článku. Mezitím byla ale tato metoda vylepšena například tak, že probíhá za nižších teplot a s menším množstvím materiálu (aby nedošlo ke znečištění chromatografu). Abych to zkrátil, proces obnáší sušení vzorku při 40 °C, jeho zvážení, rozložení za pomoci ultrazvuku, použití centrifugy, ošetření v troubě kvůli dekarboxylaci, rozpuštění v etanolu a umístění do sloupce chromatografu. Každá analýza je několikrát opakována, aby se předešlo chybám. Nakonec Dr. Ananda předkládá výsledky na PC a připravuje reporty z každé skupiny. [caption id="attachment_2736" align="alignnone" width="500"]CBD testování a šlechtění 2.0 Samec s dominancí CBD plný pylu.[/caption]

Rodiče s dominancí CBD

Také jsme navštívili prostor, kde se zachovávají ty nejlepší matky s dominancí CBD, s kterými se vytváří jejich CBD hybridy. Namísto použití stejných rostlin s dominancí CBD z různých strainů, čímž dojde k homogenizaci, Dinafem je jednou z mála bank, kde uchovávají širokou skupinu různých rodičů s dominancí CBD, jak samce, tak samice, aby mohli s každým hybridem pracovat nezávisle. I když Dinafem pokračuje v práci na vylepšování každé linie, tito rodiče dostávají Dinafem mezi přední banky aktivní ve šlechtění CBD.

Závěr

Pěstování CBD strainů je řemeslná práce. V minulosti se šlechtitelé spoléhali na kombinaci intuice a štěstí. V dnešních dnech není moc laboratoří, které by jim mohli asistovat. Aktuálně je podrobnému testování podrobován lidský faktor. Nové šlechtění 2.0 se blíží k prvotřídnosti rychleji a groweři mohou víc a víc těžit z mnoha voleb – všechny jsou různé a zcela stabilizované. Text: H. Madera
S
Soft Secrets