Byznys pro vyvolené

Soft Secrets
08 Jan 2016
 

Pánové a dámy na Ministrestvu pro místní rozvoj p?ipravili novelu zákona o návykových látkách. Ta podle kritik? mož?uje p?id?lit zakázku na lé?ebné konopí jen vyvoleným.

Kdo bude p?stovat konopí se dnes vybírá ve dvou kolech v otev?ené sout?ži. Novela navrhuje, aby se toto právo p?id?lovalo jen tak. Sta?it bude jen ur?it takovou cenu, jako splní práv? jen p?edem vybraní a dohodnutí p?stitelé. Ministerstvo ale tvrdí, že naopak zmizí nejasnosti v sou?asném zn?ní zákona.
S
Soft Secrets