Brazílie dekriminalizovala marihuanu

MichalS
30 Jun 2024

Rozhodnutí většiny ministrů Nejvyššího federálního soudu dekriminalizovat držení marihuany pro vlastní potřebu zařadilo Brazílii mezi rostoucí řadu zemí, kde již její konzumace není trestná.


Rozsudek nejvyššího soudu byl oficiálně uzavřen tuto ve středu 26. června a stanovil následující podmínky: 40 gramů nebo šest samičích rostlin jako hranici, která odlišuje uživatele od překupníka. I přes dekriminalizaci zůstane držení marihuany v zemi zakázáno a může být potrestáno určitou správní sankcí, což je přísnější než ve většině zemí, které dekriminalizaci zavedly.

V roce 2006 přijal brazilský parlament zákon, jehož cílem bylo trestat osoby přistižené při držení malého množství drog, včetně marihuany. Předepsané sankce zahrnovaly odnětí svobody nebo veřejně prospěšné práce. Podle právních expertů byl však zákon nejasný a pro orgány činné v trestním řízení a soudy bylo obtížné určit, co je osobní užívání a co obchodování s drogami.

Z průzkumu provedeného třemi mezinárodními nevládními organizacemi (Release, International Drug Policy Consortium a Accountability International) vyplývá, že na světě existuje 34 zemí, které mají nějakou formu dekriminalizace drog na celém svém území. Kromě toho mají Austrálie, Kanada a USA určité státy či provincie, které do jisté míry dekriminalizovaly držení a úžívání omamných látek.

Existují země, které přijaly podobná pravidla jako brazilský Nejvyšší soud a ukládají pokuty lidem přistiženým při držení nebo kouření marihuany na veřejnosti. Tak je tomu na Barbadosu, v Dominice, na Jamajce, v Trinidadu a Tobagu, v Lucembursku a v některých státech Austrálie. V Evropě dekriminalizovalo držení drog nejméně patnáct zemí, přičemž maximální povolené množství se liší mimo jiné u látek, jako je marihuana, kokain, heroin a MDMA. V případě marihuany se množství, které charakterizuje osobní užití, na kontinentu značně liší, od 5 gramů v Nizozemsku po 100 gramů ve Španělsku.

M
MichalS