80 % generace Z ve Spojeném království podporuje legalizaci

MichalS
04 Jun 2024

Zpráva o průzkumu, kterou tento týden zveřejnilo Národní centrum pro sociální výzkum (NatCen), zjistila, že 80 % příslušníků generace Z podporuje legalizaci konopí ve Spojeném království.


Zpráva Society Watch 2024: Pochopení nové generace voličů poskytuje porozumění třem klíčovým politickým otázkám před červencovými parlamentními volbami: Těmi jsou právo a pořádek, sociální péče a legalizace konopí.

Zpověď britské generace Z

Údaje pro průzkum, který provedla společnost NatCen, byly získány od více než 5 500 účastníků rozhovorů uskutečněných mezi zářím a říjnem 2023. Odpovědi byly rozděleny do pěti různých generací, z nichž jednou bylá právě Generace Z (1997-2012).

Dotazovaní měli vybrat výrok, který nejvíce odpovídá jejich názoru na legalizaci konopí. Téměř dvě třetiny, tj. 63 % příslušníků generace Z, podpořily prodej konopí v licencovaných obchodech, zatímco 17 % této demografické skupiny bylo toho názoru, že prodej konopí by měl být legální bez omezení.

Ve většině generačních skupin byla podpora konopí vyšší než podpora prohibice. Legalizaci konopí podporovalo 67 % mileniálů, zatímco 58,3 % příslušníků generace X zastávalo názor, že by konopí mělo být nějakým způsobem legalizováno. Bylo zjištěno, že 45 % příslušníků generace Baby Boomers podporuje prohibici konopí, zatímco o něco více než polovina (51 %) příslušníků generace Silent se podle průzkumu vyslovila pro to, aby konopí zůstalo nelegální.

Průzkum také zjistil, že navzdory tomu, že generace Z vyjádřila mnohem vyšší míru podpory prodeji konopí, bylo zdokumentováno, že konopí užívají méně, než tomu bylo u generace X v jejich věku. V roce 1996 uvedlo 16,2 % příslušníků generace X ve věku 16-24 let, že v předchozím měsíci užili konopí. Oproti tomu v roce 2023 bylo zaznamenáno, že si trávu dopřálo pouze 8,4 % osob ve věku 16-24 let z generace Z.

Podle propočtů v roce 2030 bude generace Z tvořit 25 % voličské populace. Pro mnoho příslušníků této demografické skupiny budou parlamentní volby v roce 2024 první příležitostí, kdy budou moci volit. V té době se pak mohou věci ohledně konopí dát do pohybu i ve Velké Británii.

„Pokud se tyto názory prosadí, až generace Z získá volební právo a bude tvořit stále větší část voličů, mohlo by to přispět ke kontrakulturnímu posunu, který by se vyrovnal tomu, který zažili jejich prarodiče z období baby boomu v 60. letech.“

Tento článek je úryvkem ze zprávy Society Watch 2024: Understanding the New Generation of Voters.

 

M
MichalS