Uprawy ziemne i wodne - wady i zalety

Soft Secrets
25 Feb 2011

Do póty do póki korzenie Pani Konopi są zaopatrywane w świeże powietrze, wodę i substancje odżywcze jest ona bardzo elastyczna na różne techniki uprawy. Wszystkie dobre systemy uprawy zapewniają zaspokojenie tych potrzeb, ale na innych zasadach.


Do póty do póki korzenie Pani Konopi są zaopatrywane w świeże powietrze, wodę i substancje odżywcze jest ona bardzo elastyczna na różne techniki uprawy. Wszystkie dobre systemy uprawy zapewniają zaspokojenie tych potrzeb, ale na innych zasadach.

Do póty do póki korzenie Pani Konopi są zaopatrywane w świeże powietrze, wodę i substancje odżywcze jest ona bardzo elastyczna na różne techniki uprawy. Wszystkie dobre systemy uprawy zapewniają zaspokojenie tych potrzeb, ale na innych zasadach.

Korzenie w medium bezglebowym

Różnica w uprawie w glebie i systemach hydroponicznych jest większa niż ta pomiędzy czernią a bielą. Na jednym biegunie mamy krzak rosnący pod gołym niebem na wzgórzu, a na drugim roślinę w systemie aeroponicznym uprawiana pod sztucznym światłem. Wszystko inne leży gdzieś pomiędzy tymi warunkami granicznymi.

Substancje odżywcze dostarczane są rośliną w formie wodnego ich roztworu – pożywki. Nawet jeśli jakiś nawóz dostarczany jest w formie stałej np. do posypania gleby, substratu to przenika on do roślin za pośrednictwem wody. Rośliny do życia potrzebują stałego dostępu do wilgoci w jakiejkolwiek formie. W różnych technikach uprawy jest ona dostarczana roślinom na innych zasadach i w odmiennej formie. W mediach wilgotnych jak gleba czy wełna mineralna przekazywanie wilgoci odbywa się przez bezpośredni kontakt wody z korzeniami. Podobnie jest w systemach hydroponicznych typu NTF i DWC. Zestawy aeroponiczne wykorzystują generatory mgły, aby dostarczyć korzeniom niezbędną wilgoć.


Kolejnym czynnikiem niezbędnym korzeniom jest świeże powietrze. I podobnie jak miało się to w przypadku wody, każda technika zapewnia jego dostawy na swój niepowtarzalny sposób. Ogrodnisy stosujący glebę pozwalają jej raz na jakiś czas dobrze przeschnąć i dbają by nie była zbyt mokra na co dzień. Zestawy hydroponiczne zapewniają roślinom powietrze dzięki napowietrzaniu pożywki za pomocą pomp i kamieni napowietrzających.

System korzeniowy rośliny musi mieć stały dostęp do tych dwóch newralgicznych czynników wzrostowych. Podobnie jak człowiek musi mieć stały dostęp do wody i powietrza. Za dużo wody, za mało powietrza i się dusimy, za dużo powietrza, a za mało wody – ulegamy odwodnieniu. Planując nawadnianie waszych roślin pamiętajcie, że zawsze lepiej dać krzakom nieco mniej wody niż za dużo.

Pasywne systemy hydro są podobne do uprawy w glebie i bardzo tanie.

Gleba

Roślina rosnąca w swoim środowisku naturalnym w glebie pobiera wszystkie niezbędne jej składniki pokarmowe z otaczającego ją środowiska. Światło, świeże powietrze, nawozy i woda musza być zapewnione przez naturę. W przeciwnym razie roślina umiera. Interwencja człowieka w ten naturalny stan rzeczy jest konieczna jedynie wtedy, kiedy w otaczającym krzaki środowisku brak jest któregoś z istotnych dla rośliny czynników. Uzupełnienie tego braku znacznie rozszerza możliwości uprawy oraz jej zasięg terytorialny.

Systemy nawadniania kropelkowego dostarczają wodę okresowo.

Uprawa na świeżym powietrzu ma także inne zalety jak: dodatkowe obecne już w środowisku substancje mineralne czy darmowe światło. Należy zadbać, aby usunąć z bezpośredniej bliskości roślin chwasty i regularnie podlewać. Jeżeli nawozy wyczerpią się należy je uzupełnić ponieważ system sam nie odnawia ich zasobów. Chyba, że wcześniej pomyśleliście o zastosowaniu kompostu lub innego nawozu organicznego.

Rośliny uprawiane na zewnątrz w pojemnikach są bardzo wdzięczne w uprawie, ale bardziej zależne od interwencji i opieki człowieka.


W tym zestawie pożywka jest przepompowywana do górnego zbiornika dwa razy na dobę. Grawitacja załatwia resztę. Pożywka spływa do roślin.

Kiedy do wewnątrz przenosimy rośliny rosnące w warunkach naturalnych warto jest zabrać niewielka ilość gleby z okolic jej korzeni do domu i tam wymieszać z ziemia ogrodową. Zmniejszy to stres związany z przesadzaniem. Uprawa roślin w donicach to bardzo tradycyjny i popularny sposób uprawy roślin. Zaletami uprawy w glebie są jej właściwości buforujące, które aktywnie dostosowują się do zmian w środowisku. W sposób podobny rośliny pobierają substancje odżywcze z gleby i w systemach hydroponicznych. Systemy bezglebowe wymagają jednak baczniej uwagi ze względu na łatwość wysuszenia bądź podtopienia roślin.

Uprawa bezglebowa

Systemy pasywne? Aktywne? Aeroponiczne? Kultury głęboko wodne? Co oznaczają te zawiłe terminy? Postaram się wyjaśnić je w sposób zrozumiały dla laika.

Każdy z opisanych tu rodzajów bezglebowej techniki uprawy ma dużo modyfikacji i produkt od produktu może różnić się pod wieloma względami. Wszystkie jednak zapewniają roślinom stałe dostawy wszystkich niezbędnych im czynników wzrostowych, ale na nieco innych zasadach.

Pasywne systemy hydroponiczne

W pasywnych systemach hydroponicznych roślina umieszczona jest w medium bezglebowym w pojemniku, który umieszczony jest bezpośrednio w zbiorniku z pożywką. System działa na zasadzie efektu kapilarnego, dzięki któremu woda jest podnoszona do roślin wbrew siłom ciążenia. Bardzo ważne jest dobre napowietrzenie pożywki lub stosowanie medium o dużym napowietrzeniu.

Większość nawadnianych ręcznie systemów hydroponicznych jest rozwinięciem bądź modyfikacja tej idei. Główną siłą napędową jest efekt kapilarny połączony z okazjonalnym nawadnianiem od góry przez człowieka. Pomaga to wypłukać niepotrzebne produkty przemiany materii z medium.

Ilość pożywki w zbiorniku należy bardzo uważnie i często kontrolować. Nie może on być używany przez dłuższy okres czasu ponieważ z powodu braku tlenu zaczynają się w nim rozwijać mikroorganizmy beztlenowe.

Systemy te są polecane szczególnie początkującym ogrodnikom. Wystarczy bowiem wypełnić donicę jakimś medium bezglebowym np. perlitem i ustawić całość na głębokiej na kilka centymetrów tacy. Do podlewania używany nawozów do hydro i dbamy o częsta wymianę pożywki. Tym prostym sposobem możecie bez zbędnych inwestycji finansowych spróbować na sobie nowej techniki uprawy roślin.

Pożywka w tym systemie kropelkowym jest odzyskiwana do powtórnego użycia. Roztwór gromadzi się w specjalnym zbiorniku przelewowym.

Aktywne systemy hydroponiczne

Aktywne systemy do uprawy bezglebowej do swojego działania wymagają zasilania z zewnątrz. Na jednym biegunie stoją systemy „ebb&flow", w których dostarczane są duże dawki pożywki w stosunkowo długich odstępach czasowych, na drugim biegunie stoją systemy aeroponiczne, które wykorzystując minimalna ilość wody dostarczają ją roślinom bez przerwy.

Zraszacze: zapewniają kontrolowany wypływ pożywki w jednostce czasu dostarczając ją do korzeni od góry.

Zraszacze używa się przy uprawie wielu rodzajów roślin. Głownie w miastach widać je na przydomowych trawnikach. Woda jest rozpylana ponad roślinami, spływa po ich liściach, aby w końcu dotrzeć do systemu korzeniowego rośliny. Trzeba pamiętać o koniecznych przerwach pomiędzy nawadnianiem.

Oto przykład systemu kropelkowego firmy Botanicare.

Zraszanie roślin jest techniką wysoce nieekonomiczna i mało efektywną. Często systemy te są częścią systemu recyrkulacji wody w gospodarstwie domowym. Nie są one kosztowne, ale ich wydajność jest na równie niskim poziomie. Zraszacze są trudne do dokładnej kontroli i maja tendencje do podtapiania bądź przesuszania roślin. Zraszacze w tradycyjnej formie nie mają zastosowania w uprawie konopi pod lampami, jednak ich części jak np. zegary sterujące można wykorzystać do innych celów ogrodniczych.

Nawadnianie kropelkowe: pożywka z nawozami wypływa kroplami z cieńszych dozowników w dłuższym okresie czasu niż ma to miejsce w zraszaczach.

W tym modeli nawadniania kropelkowego pożywkę pompują pompy, a jej nadmiar spływa do zbiornika przelewowego.

Systemy nawadniania kropelkowego dostarczają wodę ze składnikami odżywczymi przez bardzo cienkie dozowniki umożliwiające wypływanie jedynie kropel cieczy. Mechaniczne pompy przepompowują pożywkę ponad pojemniki z roślinami i grawitacja wytwarza ciśnienie niezbędne by ją rozprowadzić do roślin. Napowietrzenie jest regulowane czasem działania systemów i rodzajem medium uprawnego. Są to bardzo popularne systemy nie tylko do uprawy marihuany, ale także do innych roślin.

NTF - to skrót od „nutrients film technique" czyli techniki filmu odżywczego. Niewielka ilość pożywki jest dostarczana bez przerw do korzeni.

Technika filmu odżywczego funkcjonuje w zasadzie jak włączony cały czas zestaw nawadniania kropelkowego ustawiony na bardzo niewielka szybkość przepływu. Korzenie mają dostęp do pożywki przez cały czas. Napowietrzenie reguluje się mechanicznym natlenianiem pożywki i ekspozycją korzeni powyżej medium.

Korzenie rośliny uprawianej w tym DWC są białe i zdrowe. Stanowią jasny sygnał o dobrej kondycji krzaka.W tym zestawie NFT niewielka ilość pożywki stale jest obecna w okolicy systemu korzeniowego rośliny.
Korzenie w systemach aeroponicznych rozwijają się ponadprzeciętnie dobrze.

Ebb & Flow: Technika ta polega na okresowym całkowitym zatapianiu korzeni w pożywce, która następnie jest całkowicie usuwana dla umożliwienia wymiany gazowej.

Systemy typu Ebb&Flow do swojego działania wymagają wydajnych pomp wodnych, które co jakiś czas zatapiają korzenie roślin po czym pożywka jest usuwana ze zbiornika. Systemy zegarowe regulują tępo tych procesów. Woda jest w kontakcie z korzeniami przez bardzo krótki okres czasu w porównaniu do innych systemów bezglebowych.


DWC - jest skrótem od „deep water culture" oznaczający technikę uprawy w głębokich kulturach wodnych. W systemach tych wysoce napowietrzona pożywka jest zawsze dostępna dla dolnej części systemu korzeniowego rośliny, w którym są one zanurzone.

Ta roślina jest uprawiana w wodospadzie zgodnie z zasadami NFT. Odpady pochodzące od ryb i roślin w stawie wystarczają do wyżywienia krzaka.

W systemach DWC głównym urządzeniem jest pompa powietrzna i kamień napowietrzający pożywkę. Umożliwia to lepsze wykorzystanie pożywki i dłuższe jej stosowanie niż w systemach pasywnych ponieważ jest ona stale napowietrzana. W slangu ogrodniczym systemy te zwane są z angielska „bubblers". Rośliny w nich są umieszczone ponad pożywką i tylko około jedna trzecia korzeni jest na stałe zanurzona w pożywce. Nadają się one wyśmienicie do uprawy zioła pod warunkiem posiadania wydajnej pompy napowietrzającej.

Aeroponika: mała ilość roztworu nawozowego jest stale rozpylana w okolice systemu korzeniowego.

Zasada działania systemów aeroponicznych jest bardzo podobna do tej znanej już z zestawów DWC. Z tą różnicą, że roztwór w płynie zamieniono tutaj na mieszaninę płynu i powietrza - mgłę otaczającą korzenie.

Przy wyborze najlepszego systemu dla waszego ogrodu należy uwzględnić wszystkie parametry jakie mogą mieć wpływ na decyzje. Uprawa w glebie jest najpopularniejsza, ale niesie ze sobą wysokie ryzyko szkodników i chorób. Ręcznie nawadniane systemy hydro działają wyśmienicie jeżeli macie tylko kilka roślin. Przy większych ogrodach ich utrzymanie staje się katorżniczą pracą. Gotowe zestawy dostępne w handlu są bardzo drogie, a zrobienie własnego zestawu wymaga dogłębnej znajomości zasady ich działania, zmysłu praktycznego, kreatywności i zdolności manualnych. Systemy aeroponiczne zapewniają bujny rozwój korzeni i wspaniałe kwiaty są jednak bardzo nietolerancyjne na przerwy w dostawie prądu. Co jest idealnym rozwiązaniem w jednym przypadku nie musi sprawdzić się w innych warunkach.

Gleba jest bardzo przyjemnym medium do uprawy szczególnie dla osób początkujących. Wybacza wiele błędów i daje możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej jeśli kiedyś chcielibyście pracować z systemami bezglebowymi. Pamiętajcie, że systemy hydro nie musza być ani drogie, ani skomplikowane w użyciu. Pasywne systemy są w użytkowaniu bardzo podobne do gleby dają możliwość bezstresowej nauki podstaw hydroponiki. Nie bójcie się eksperymentować i dajcie się skusić na zakup worka bezglebowego medium do uprawy i kilku butelek dedykowanego nawozu. Potem wystarczy kupić pompę i przerobić wasz pasywny zestaw w aktywny i przejść na kolejny etap rozwoju.

Pokój i miłość

Grubbycup

S
Soft Secrets