Podkręcanie THC

Luke.Konopiacki
16 Dec 2022

Amerykańska firma biotechnologiczna Growing Together Research, Inc. (GTR) ogłosiła, że opracowała nową technologię genetycznego zwiększania lub zmniejszania poziomu THC w szczepach uprawianych do użytku rekreacyjnego lub leczniczego.


W sierpniu 2020 roku GTR nawiązała współpracę z inną firmą badawczą w celu zaprojektowania i zoptymalizowania protokołów modyfikacji genetycznej konopi przemysłowych do celów detalicznych. Wyniki obejmowały sprawdzone edycje genów, które mogły wyeliminować produkcję THC prawie całkowicie ze szczepu, jednocześnie zwiększając poziom CBD. Na początku tego roku zespół ujawnił, że udało mu się osiągnąć pierwszą stabilną transformację kilku odmian konopi pozbawionych THC. Oczekuje się, że te zmodyfikowane szczepy pojawią się na rynku w ostatnich miesiącach 2022 roku. Ideą ich powstania jest pomoc amerykańskim rolnikom w utrzymaniu zawartości procentowej THC w ich uprawach konopi poniżej progu 0.3%, który dyktują przepisy federalne.
 

Uprawom konopi przemysłowych, które przekraczają ten poziom, często grozi całkowite zniszczenie. Co gorsza, istnieje ryzyko bycia ściganym za uprawę konopi. Jest to prawdziwy problem dla rolników, ponieważ według badań przeprowadzonych przez New Frontier Data ponad 10% zasadzonych konopi w latach 2018-2020 przekroczyło federalny limit 0.3% THC. Badania pokazują również, że wiele szczepów zawiera znacznie wyższe poziomy THC niż dozwolone i inne poziomy CBD od tych wymienionych na certyfikatach analizy przedstawionych hodowcom. GTR planuje rozpocząć wysiłki we współpracy z partnerami w Kanadzie, aby stworzyć szczepy konopi o zwiększonym poziomie THC. Po wykazaniu możliwości wyłączenia lub zmniejszenia ekspresji genów kodujących THC, GTR eksperymentuje obecnie z podwyższeniem poziomu THC. Oczekuje się, że pierwszy zestaw szczepów o wysokiej zawartości THC zostanie ukończony w trzecim kwartale 2023 roku.

Zdolność do zmieniania poziomu THC w górę i w dół, inaczej znana jako "Delta9 Dial", symbolizuje znaczny postęp w stabilnej edycji genów rośliny konopi - coś, co według GTR jest notorycznie wyzwaniem. Nowa technika jeszcze bardziej zwiększa możliwości platformy genomicznej GTR, w której hodowcy mogą wybierać spośród wielu cech, aby dostosować genetykę swoich roślin, optymalizując ich wartość.
 

"Ta sama technika może być również wykorzystana do modulacji poziomów CBD i CBG. Chociaż obecnie koncentrujemy się na THC, można będzie dostroić się do dowolnej zawartości kannabinoidów, która jest wymagana”.

Technologia ta okazuje się również skuteczna w przypadku niemal wszystkich odmian konopi. Potencjalnie pozwala hodowcom na zwiększenie stężenia THC do 30% lub więcej w odmianach, które są już naszymi ulubionymi.

Pytanie brzmi jednak, czy palacze zaakceptują zioło GMO? Jak na razie legalny rynek skłania się ku kupowaniu zioła głównie na podstawie jego mocy THC. Nie wiadomo jeszcze, czy konsumenci zaakceptują branżowe zamiłowanie do coraz wyższego haju i wydadzą ciężko zarobione pieniądze na zakup zioła GMO. GTR rozumie piętno GMO, ale zapewnia nas, że nie ma się czego obawiać.


Standardowe zastrzeżenia dotyczące żywności GMO nie dotyczą technologii stosowanej w celu zwiększenia lub zmniejszenia poziomu THC. "Ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że znaczące obawy wokół GMO wynikają z obawy przed nienaturalnym tasowaniem genów między różnymi organizmami/gatunkami, aby stworzyć ‘Franken - organizm’. To nie jest nasze podejście. Zamiast tego GTR wprowadza krótką sekwencję DNA, która blokuje produkcję pojedynczego enzymu zaangażowanego w pojedynczą ścieżkę biosyntezy kannabinoidów. Nie dodaje się żadnych obcych genów z innych organizmów", wyjaśnia rzecznik GTR. GTR dodaje, że biotechnologia jest obecnie wykorzystywana do poprawy naszej diety poprzez zwiększenie zawartości składników odżywczych w żywności, przy jednoczesnym poszerzeniu i zwiększeniu wyboru dostępnych warzyw i owoców.

Twierdzi, że biotechnologia może pomóc środowisku. Może ona zmniejszyć nasze zużycie szkodliwych chemicznych pestycydów i herbicydów oraz ograniczyć wylesianie poprzez zwiększenie wydajności rolnictwa i zdolności sekwestracji dwutlenku węgla. Korzyści te są często pomijane lub ignorowane na rzecz negatywnych skojarzeń, jeśli chodzi o biotechnologię i rolnictwo. Musimy jednak o nich pamiętać, aby mieć wyważoną opinię na temat podejść opartych na biotechnologii, w tym tego, w jaki sposób niektóre z nich mogą przynieść korzyści łańcuchowi żywnościowemu, naszemu zdrowiu, naszym roślinom i naszej planecie.

Technologia posuwa się naprzód i można dostrzec przyszły punkt, w którym wszystkie pomniejsze i znaczące kannabinoidy zostaną odblokowane i będą podatne na manipulację - umożliwiając nam dowolną zmianę poziomów kannabinoidów, tworząc nowe kombinacje i moce. Podejrzewam, że kiedy to nastąpi, zawartość CBD lub CBG (na przykład) będzie mogła dorównać lub przewyższyć poziomy THC, które obecnie widzimy. Będzie to punkt, w którym korzyści lecznicze konopi zaczną być w pełni realizowane i znajdą lepsze dopasowanie do głównego nurtu medycyny.

L
Luke.Konopiacki