Konopie znowuw Sejmie i na ulicy

Soft Secrets
24 May 2021

Nowa akcja Wolnych Konopi

Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany ma zaproponować dekryminalizację posiadania 5 gramów suszu. Wolne Konopie będą zbierać podpisy pod projektem ustawy, który przewiduje zwiększenie tego limitu.
Członkowie zespołu zapowiedzieli, że projekty ich autorstwa trafią do marszałkini sejmu 20 kwietnia (4.20), czyli w Światowy Dzień Marihuany. Aktywiści Wolnych Konopi, którzy od lat walczą o legalizację marihuany, uważają, że 5 gramów to za mało. „Polityka kryminalna powinna skupić się na realnych zagrożeniach, a nie nabijaniu statystyk poprzez karanie ludzi z niewielką ilością marihuany”, tłumaczył Krytyce Politycznej Andrzej Dołecki, prezes stowarzyszenia. Wolne Konopie współpracują z zespołem parlamentarnym i popierają jego działania, ale same stoją na stanowisku, że ilość na własny użytek dopuszczona przez polskie prawo powinna wynosić 30 gramów.

„100 tysięcy podpisów za legalizacją”

Na facebookowej stronie wydarzenia można przeczytać, że Stowarzyszenie Wolne Konopie już w ubiegłym roku próbowało zebrać 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, która zakłada, że w Polsce dozwolone miałoby być posiadanie do 30 g suszu oraz hodowla do czterech krzaków w domu na własny użytek. W 2021 roku w przeprowadzeniu zbiórki przeszkodziła pandemia koronawirusa, jednak Wolne Konopie zapowiedziały reaktywację inicjatywy i ponowne rozpoczęcie zbierania podpisów wiosną lub na początku lata 2021 roku. „Ponad 3000 zaangażowanych aktywistów, przeszło 500 stacjonarnych punktów zbiórki – możemy chyba teraz powiedzieć, że jesteśmy gotowi do akcji. Zaczynamy zbiórkę pierwszego tysiąca podpisów, który pozwoli nam złożyć do Marszałka Sejmu zawiadomienie o utworzeniu komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Od momentu, w którym przejdziemy kwestie formalne, będziemy mieć dokładnie 3 miesiące na zebranie podpisów 100 tysięcy dorosłych Polaków", informują inicjatorzy akcji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na portalu WolneKonopie.org można znaleźć informacje na temat inicjatywy, pliki do pobrania oraz mapkę z punktami, w których będzie można złożyć podpis. Postulaty to depenalizacja posiadania przy sobie 30 gramów marihuany na własny użytek (miesięczny zapas) i uprawy 4 krzaków konopi oraz posiadania 200 gramów konopi w miejscu zamieszkania.

4 krzaki i 200 gramów w miejscu zamieszkania

Pełne stanowisko Wolnych Konopi w sprawie “Projektu założeń dot. posiadania i uprawy niewielkich ilości marihuany na własny użytek dla osób dorosłych“ można znaleźć również na blogu NaWłasnyUżytek.com Steliosa Alewrasa, adwokata specjalizującego się w sprawach narkotykowych i aktywisty prolegalizacyjnego, którego misją jest przeniesienie konopi z prawa karnego do sfery administracyjno-prawnej oraz upowszechnienie wiedzy w sądach i innych organach państwa o terapeutycznym potencjale psychodelików. Poniżej zamieszczamy tylko telegraficzny skrót przemyśleń WK na ten temat. Pomimo pewnych zastrzeżeń i uwag, Wolne Konopie odbierają pozytywnie dyskusje na temat zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Na wstępie ze smutkiem stwierdzają, że minęło już ponad 20 lat od nowelizacji z 2000 roku, która zlikwidowała przepis stanowiący o niekaralności czynu posiadania nieznacznych ilości na własny użytek. Ówczesna zmiana przepisów okazała się tragiczna w skutkach, doprowadzając do niesłusznego skazania setek tysięcy użytkowników, w tym pacjentów potrzebujących marihuany w celach medycznych. Zmiana jest zatem koniecznym krokiem do naprawienia szkód społecznych wyrządzonych przez złe prawo jak i podstawą do zmiany kierunku obecnej represyjnej polityki państwa w tym obszarze. Nowa, racjonalna polityka narkotykowa, winna być tworzona w oparciu o aktualną wiedzę naukową, badania i w zgodzie ze standardami praw i wolności obywatelskich. Wolne Konopie stoją na stanowisku, iż proponowane założenia w sposób niewystarczający realizują powyższe cele. Dlatego proponują rozszerzenie założeń projektu i zwracają uwagę Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany na kluczowe kwestie, które należy przeanalizować i poruszyć przy okazji tworzenia projektu ustawy. Dekryminalizacja posiadania 5 gramów marihuany czy haszyszu na własny użytek jest niewystarczająca do spełnienia celów stawianych nowelizacji. Sprawy o posiadanie ilości do 5 gramów są dzisiaj umarzane przez niektóre okręgi sądowe, więc dekryminalizacja takiej ilości niewiele by zmieniła w zakresie niekarania. Przede wszystkim jednak, ilość ta jest głęboko niespójna z drugim założeniem projektu tj. dekryminalizacją uprawy 4 krzaków konopi w miejscu zamieszkania. Bez specjalistycznej wiedzy i technologii dotyczącej uprawy, minimalna ilość suszu możliwa do uzyskania z jednego krzaka wynosi 20-30 gramów kwiatów, są jednak rośliny, z których można uzyskać 1 kg marihuany lub więcej. Zakładając nawet najniższy możliwy przedział 20-30 gramów kwiatów konopi, łatwo dostrzec sprzeczność w założeniach dotyczących projektu. Abstrahując od sprzeczności z dekryminalizacją uprawy 4 krzaków konopi należy stwierdzić, że ilość 5 gramów jest po prostu ilością niewystarczającą by zmiany te odniosły oczekiwane rezultaty. Jaskrawym przykładem tego są pacjenci medycznej marihuany, którzy przy niektórych dolegliwościach do leczenia potrzebują 4 gramów substancji dziennie (lub więcej). W związku z powyższym, Wolne Konopie postulują by ilość graniczna, której posiadanie w miejscu zamieszkania byłoby zdekryminalizowane i świadczyło o posiadaniu na własny użytek, została ustalona na 200 gramów marihuany lub haszyszu.
S
Soft Secrets